Efeziërs 1:4-6


Efeziërs 1:4-6 NBV

4.In Christus immers
heeft God,
voordat de wereld
gegrondvest werd,

ons vol liefde uitgekozen
om voor Hem heilig
en zuiver te zijn,

5.en Hij heeft ons naar Zijn wil 
en verlangen voorbestemd
om in Jezus Christus
Zijn kinderen te worden,
6. tot eer van de grootheid
van Gods Genade,
ons geschonken

in Zijn geliefde Zoon.

Efeziërs 1:8a-10

Efeziërs 1:8a-10 NBV
God heeft ons
in al Zijn wijsheid
en inzicht
dit mysterie onthuld:

Zijn voornemen
om met Christus de voltooiing
van de tijd te verwezenlijken
en Zijn besluit
om alles in de hemel
en op aarde onder één hoofd
bijeen te brengen,
onder Christus.

 

Want…

Want…

God geeft je de kracht..
de inspiratie..
de vrijmoedigheid..
de juiste gedachten..
het goede gevoel…
Hij komt altijd tot Zijn doel,
Zijn plannen falen niet.
Ook Zijn plan met jou faalt niet
en ook die van mij niet.

Hij geeft ons
wat we nodig hebben
op het juiste moment!

Musje


Musje.

Elk madeliefje
elke mus
ja elk levend wezen
is door God geschapen,
is door Hem gewild!
Alles heeft Hij
een plaats gegeven
in Zijn grote plan.
Alles werkt mee
aan de voltooiïng
van Zijn doel.

Oordeel zie 305

Oordeel

Wat mijn naaste
doet of laat,
past ook in het plan
van God.

Ik geef mijn ergernissen
aan God.
Ik leg ze in Zijn Handen.
Zodat ik niet meer oordeel,
maar die persoon aanvaardt
zoals hij of zij is.

Dat brengt rust en vrede
in mijn eigen hart.

 

Wonderlijk-Bijzonderlijk


Wonderlijk-Bijzonderlijk

Soms brengt God
zomaar iemand op je weg,
die inmiddels jaren en jaren
met je meeleeft.
Iemand die je bemoedigd,
die je bevestigd
waardoor je inzicht krijgt
of antwoord op je vragen.
Soms brengt God zomaar,
zo’n iemand, op je weg.
Je deelt veel, de ander luistert,
de volgende keer is het
andersom.
En beide zijn God dankbaar,
dat Hij dit contact heeft gewild.

 

Vroeger of later.


Vroeger of later.

Op Gods tijd 
keren wij ons om
naar Jezus.
En keren wij ons af 
van onszelf.
Hij zal onze Verlosser 
en onze Redder zijn,
onze Raadsheer, onze Gids
en onze Trooster.
God zal op Zijn tijd
ons ALLES zijn!!

Hij werkt zelfs ook
het verlangen naar Hem

in ons uit.
Alles op Zijn tijd
en naar Zijn wil….
En voor iedereen
zal dat anders zijn.

Vroeger of later!

 

 

Vandaag


Vandaag.

Een nieuwe dag begint
ik zie uit naar wat
er weer gebeuren gaat.
Ik kijk uit naar wat God
voor mij bedacht heeft.
Ik ben benieuwd naar
wat God mij geven wil
Vandaag.

Buigen

Buigen

Vader, elk mens is op Weg
naar het doel van Uw grote plan.
Het doel dat U eens alles in allen zult zijn.
Als Uw doel bereikt is,
zal elke knie zich voor U buigen
en iedereen zal belijden
dat Jezus Heer is (Filippenzen 2:10)
Dan is Uw plan voltooid
en is Uw Koninkrijk gekomen.

Matteüs 24:35+36

Matteüs 24:35+36 NBG
35.De hemel en de aarde
zullen voorbij gaan,

maar Mijn Woorden
zullen geenszins voorbijgaan.

36.Doch van die dag
en van die ure weet niemand,

ook de engelen der hemelen niet,
ook de Zoon niet,
maar de Vader alleen.

Luister om te horen


Luister om te horen.

Luister naar de woorden uit de Bijbel..
Woorden van en voor alle tijden..
Woorden die het allerbelangrijkste
en waardevolste zijn..
Woorden van levensbelang..!!

Woorden over God de Vader
de Schepper van hemel en aarde..
Woorden over Gods enig geboren Zoon
Jezus Christus..
Woorden over
de Heilige Geest van God..

Woorden over Gods Koninkrijk
dat komen gaat..
Woorden van God ,
en Woorden over Zijn plan,

dat Hij eens alles in allen zal zijn!!!

Als God onze oren
en ons hart hiervoor opent

zullen wij Zijn Woorden
verstaan en begrijpen,

zullen wij Gods grootheid zien..
Dan zullen wij merken
hoeveel God van ons houdt..

dan willen wij van die grote God
volkomen afhankelijk zijn !!!

 

Geloof ik dat God de Vader is….

Om eens echt goed
bij mijn geloof stil te staan
stelde ik mezelf deze vragen .

1.Geloof ik dat God de Vader is
en de Schepper van hemel en aarde?

2.En dat Jezus Christus
Gods eniggeboren Zoon is?

3.Geloof ik dat Jezus
gekruisigd en gestorven is
en dat Hij door God gewekt is
en is opgestaan?

4.Geloof ik
dat door het sterven van Jezus
ik bevrijd ben van mijn zonden?

5.Geloof ik dat Christus is opgevaren
naar de hemel
en dat Hij aan Gods rechter Hand zit?

6.Geloof ik dat de Heilige Geest
in mijn hart woont?

7.Geloof ik dat God
onvoorwaardelijk
van mij houdt?

8.Geloof ik dat ik een kind
van God ben?

9.Geloof ik dat God mijn leven leidt,
zoals Hij het voor mij bedacht heeft?

10.Geloof ik echt dat EENS !! …
alles goed komt?

Bemoediging

Bemoediging

Vertrouwen
loslaten
alles!
aan God
overlaten
omdat alles!
wat er gebeurd
in mijn leven
in de wereld
het plan
van God is.
Ik leef
mijn leven
zoals het komt.

 

Gods plan

Gods plan

Is mijn plan voor vandaag
ook Gods plan voor deze dag?

Gods plan staat vast
Zijn plannen falen niet.
Hoe ik zelf mijn leven ook plan,
goed of niet,het past toch
in het plan van Hem.

Ik kan wikken
ik kan wegen
maar God zal
over mij beschikken.

Vader, een nieuwe dag begint.
Wat is Uw plan voor mij vandaag??

 

 

Stilstaan bij psalm 139.

Dit schrijfsel was op 1 Januari 2009
hier op mensbootje te lezen.

Stilstaan bij psalm 139.

Door deze psalm te lezen, besef ik hoe klein ik ben
en ontdek ik dat God nog zoveel groter is
dan dat ik ooit beseffen zal.
God weet alles van mij, kent mij door en door.
Kende mij zelfs al voordat ik geboren was.
Zelfs voordat ik in de buik van mijn moeder was,
was ik geen geheim voor Hem.
Hij weet allang voordat ik moet kiezen,
welke keuze ik ga maken.
Voordat ik spreek, weet God al wat ik zeggen zal.
Hij weet hoe ik me voel,
omdat God mij het gevoel gegeven heeft.
Hij weet wat ik denk,
omdat Hij mij met gedachten geschapen heeft.
Hij weet waarheen ik gaan zal, zelfs als ik nog zit.
Ik kan vluchten voor Hem, ik kan verhuizen,
ik kan gaan doen wat ik wil.
En God weet al wat ik doen zal, omdat Hij bij alles is.
Want omdat Hij achter mij is en voor mij
en boven mij en onder mij,
zal ik nooit iets kunnen doen, waarvan Hij niet weet.
En dat is gewoonweg onvoorstelbaar
en voor mij onbegrijpelijk.
Maar toch zo heerlijk om te weten,
dat zo’n grote God naar mij omziet en dichtbij me is.

Het is zo’n troost om te weten, dat Hij weet wat me kwelt,
dat Hij weet van van mijn boosheid,
dat Hij de pijn voelt die ik voel.
Hij weet van al mijn zonden die ik bega,
omdat ik het verschil anders niet leer,
tussen wat kan en niet mag.
En om zo op deze manier over God na te denken,
word ik alleen maar blij,
voel ik oprechte vreugde in mijn hart.
Dat Hij dus in echt alles bij me is en voor mij is,
wie kan er dan tegen mij zijn?

En als iemand negatief doet over mijn God,
zou ik die persoon kunnen haten,
omdat ik niet kan hebben dat iemand lelijk doet
over Degene waar ik van houd.
Maar God weet waarom die ander dat doet.
God houdt ook van die persoon,
Hij kent ook die ander door en door,
dus ik mag nooit oordelen, dat is alleen aan Hem.

God heeft alles geschapen, tot in het allerkleinste detail,
zou Hij dan niet weten hoe mijn leven verloopt?
Heb ik het recht zo klein over Hem te denken?
In het gebed wat Jezus ons leerde bidden staat:
Uw wil geschiede in de hemel en op aarde.
Er gebeurt mij dus niets zonder Hem en wat Hij niet wil.
Er overkomt mij niets dat Hij niet toelaat.

Dit besefte ik, door psalm 139 te laten doordringen
in mijn hart.

Leni.

Gedicht bij Tek 455 Een bedoeling

Een bedoeling.

Ik geloof
dat God de Schepper
een bedoeling
met ons leven heeft.
Stap voor stap
zal Hij ons leiden.
Tot Zijn plan 
voltooid zal zijn.

Jezus leven
wil God geven
elke dag nog
elk moment
om jou en mij
het verschil te leren
net zo lang totdat wij 
er klaar voor zijn…

 

Gedicht bij Tek 577 Uitzien naar Gods ….

Uitzien naar Gods Koninkrijk

We mogen uitzien
naar het doel dat God
met een ieder van ons
voor ogen heeft.
Een doel waarnaar we
met ons allen op Weg zijn.
We zullen die Weg gaan
helemaal volgens Gods plan,
dat Hij al voor de grondlegging
van de aarde bedacht heeft.
Over hoge bergen,door diepe dalen
zullen we gaan.
We gaan met het uitzicht
op Gods Koninkrijk,
dat eens komen zal.
Dag aan dag leidt Hij ons,
elk moment van ons leven.
Maar de Weg er naar toe
zal voor iedereen anders zijn.

God brengt ALLES voor iedereen!
tot een goed einde.
Dat is Zijn doel,
dat heeft Hij ons beloofd!

Gedicht bij 350 Oordeel


Oordeel.
Wat mijn naaste doet of laat
past ook in het plan van God.
Ik geef dus mijn ergernissen
en mijn pijn hierover aan God,
zodat ik niet meer oordeel,
maar die persoon aanvaard
zoals hij of zij is.
Dat brengt rust en vrede
in mijn eigen hart…

 

 

 

Tek 182+Stap voor stap(3)

Stap voor stap(3)

Stap voor stap
leren wij onze wil af te leggen
en Gods wil te doen.
Stap voor stap
wordt dat een verlangen
en is het niet als eerst een opgave
om dichtbij God te blijven.
Stap voor stap
zal dat steeds beter gaan.
Stap voor stap
met vallen en opstaan
ontvangen we inzicht en mogen we uitzien
naar de uitkomst van Gods plan.
ALLES vanuit God en niets vanuit ons zelf.

Onze reisgids is de Bijbel, Gods Woord!!
Onze Gids is Jezus!

Tek 148+Stappenplan(2)

Stappenplan.(2)

God heeft een plan met de wereld.
God heeft een plan met jou en mij.
Stap voor stap zijn wij op weg met God,
op weg naar de voltooiing van dat doel.
Stap voor stap gaan wij door ons leven,
dag aan dag leidt Hij ons er doorheen.
Met vallen en weer opstaan gaan wij
over de bergen van vreugde
en door de dalen van diepe pijn.
Stap voor stap leren wij op God te vertrouwen.
Word onze ik afgedaan…
Stap voor stap krijgen we inzicht
in het lezen van Gods Woord.
Krijgen we inzicht op de toekomst
waarin ALLES is volbracht.

Tek 49+Alles komt

Alles komt.

Alles komt zoals het komt…
op Gods tijd!
Alles gaat zoals het gaat….
zoals God het wil!
Dat geloven
daarop vertrouwen….
En dat ik me daaraan
over mag geven
is louter genade wat God geeft.
Dat kan geen mens me geven.
Dat kan ik zelf nooit plannen.
Alles zal ik door schade en schande,
door vallen en weer opstaan ondervinden.
Daardoor ontdek ik dat ik volkomen
van God afhankelijk ben, van Hem, mijn Schepper!!

Alles gaat zoals het gaat!
En daar ben ik God dankbaar voor.

Niets heb ik van mezelf.
(Geschreven in 2018)

Gedicht bij 349 Ik geniet


Ik geniet.

Dankbaar ben ik en blij
met elke nieuwe dag.
Ik geniet van ieder moment
dat God mij geven wil.
Wat ben ik blij als ik vertellen mag
en praten kan over God.
Vertellen mag over Zijn grote Liefde,
over Zijn Nabijheid, over Zijn plan met mij,
met jou, met de wereld.
Zijn plan met ALLES en IEDEREEN!!

Ik ben er nog..Tek 194

Ik ben er nog.

Me bewust zijn dat mijn dagen geteld zijn.(Psalm 139)
Me bewust zijn dat heel mijn leven
in Gods Handen is.
Dat maakt me klein, nederig en stil…
Mijn Vader in de Hemel weet
hoe lang ik nog te leven heb..

Hij weet welk stuk van de Weg ik nog te gaan heb
en Hij weet hoe dat zal zijn.
Dit bewust zijn van volkomen afhankelijk te zijn,
geeft me rust en vrede.
Ik ben Hem zo dankbaar voor elke nieuwe dag.
Hij heeft over alles de volledige controle.
Daar vertrouw ik op!

Dichtgespijkerd.

Dichtgespijkerd.

Ik kan niet
ik wil niet
ik zal nooit
in God geloven…..
Mijn hart heb ik
voor Hem dichtgespijkerd
en ontoegankelijk gemaakt…

Maar…jij…
die niet kan
niet wil
niet zal…
bent voor God geen belemmering,
om Zijn doel te bereiken.
Als het Zijn wil is
en als het Zijn tijd is,

zal jij wel
kan jij wel
ja, wil je zelfs
heel graag in Hem gaan geloven.

Hoe meer jij je hart toesluit,
hoe meer God van je houdt.
Hij wil jou, ja elk mensenkind,
voor zich winnen.
Hij zal het zelfs van je winnen…

Hoe sterker jij je afkeert,
hoe meer jij van God gaat merken.
Je zult verwonderd zijn
hoe vaak Hij zich gaat laten zien.
Je zult je gaan verbazen
over Zijn zoekende Liefde naar jou.

Je zult verwondering voelen
als je al de toevalligheden als een boodschap
van God gaat zien.

Met hele kleine dingen klopt Hij aan jouw hart.
Hij zal de barricade stukje voor stukje af gaan breken.
Want ook bij jou, met al je onwil,
wil Hij dichterbij komen om je te laten weten
hoeveel Hij van je houdt.
Hij wil jou laten weten dat ook jij een parel
in Zijn Handen bent.

Jij, ja, juist jij,
bent zo kostbaar voor Hem
en al het strijden waard.
Waarom??
Omdat God zoveel van je houdt!!

leni@vanmarion.nl

Elke dag opnieuw(2) T945


Elke dag opnieuw(2)

Elke dag opnieuw
laat God mij verbaasd zijn over Zijn grote Liefde..

Elke dag opnieuw
over laadt God ons met Zijn Genadegaven..

Elke dag opnieuw
is God het absolute middelpunt..

Elke dag opnieuw
ben ik verwonderd over Gods Scheppingskracht!!

leni@vanmarion.nl

5. Samen praten…Tek 34

5.Samen praten..

Samen onderste boven zijn van wat ons overkomt…
Samen huilen..
Samen weer opkrabbelen..
Samen lachen..
Elkaar alles vertellen…echt alles!!
zodat er niets meer verborgen is voor elkaar.
Naar elkaar luisteren
zonder commentaar of goede raad.
Luisteren naar elkaars verdriet, dat zo verschillend is..
En toch ook de vreugde in dit alles mogen zien…
Je met elkaar verbazen als je in dit alles
Gods Hand mag zien…..
en daar samen voor op de knieën gaan
om God te danken….
Samen vertrouwen dat het goed is,
hoe dan ook!,omdat je samen weet ,
we zijn in Gods Handen.

Hij leidt ons op de Weg
die Hij voor ons bedacht heeft.
Samen praten over dit plan van God.
Wij wikken en wegen maar God beschikt….

4.Samen praten.. +T902


4.Samen praten…

Samen praten over Gods plan.
Samen zoeken waar en hoe dat in de Bijbel beschreven is.
Hoe vaker je zoekt, hoe meer je vind over Gods plan.
Hoe meer je de leiding van God gaat ontdekken.
Alles komt uit Zijn Hand en niet uit die van mij…
—-
Zouden wij het goede van God aannemen
en het kwade niet??(Job 2:10 NBG)

De HEER zei:
Wie heeft de mens een mond gegeven?
Wie maakt iemand stom of doof,
ziende of blind?
Wie anders dan IK de HEER?
(Exodus 4:11 NBV)

Hij laat zien…Hij maakt blind….

leni@vanmarion.nl

3. Samen praten…+T882

3.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Elkaar vertellen dat er niets voor niets gebeurd,
omdat het past in Zijn plan.
Dat is voor mij een troost, een houvast…
…Ja, ook dat hele erge past in Zijn plan.
Dat is wat ik geloof….dat geeft mij rust….

En samen met iemand hier over kunnen praten,
met iemand die dit ook zo beleeft, is zo bijzonder,
dat is zo’n grote vreugde…!!!
Onvoorstelbaar, dat kan alleen van God zijn…
Je zo samen verheugen over God en Zijn plan….
Zijn plan dat Hij heeft met ieder mens,
Zijn plan dat Hij heeft met mij en…ja ook met jou…………
Met heel Zijn wereld!!

Leni@vanmarion.nl

 

2.Samen praten.. + T892

2.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Je samen verbazen over de leiding van God in het leven.
Over hoe alles als een puzzel in elkaar past,
elk stukje afzonderlijk is daar voor nodig.
Elk stukje van de puzzel, elk mens dus,
heeft zijn eigen unieke betekenis
in het hele grote geheel.
Iedereen heeft zijn/haar eigen kleine plekje
in het hele grote plan van God.
Alles echt alles is nodig…voor Zijn doel!!

Samen praten over Gods plan maakt je zo blij,
Zijn Liefde samen kunnen delen, dat is de vreugde van God.

leni@vanmarion.nl

1.Samen praten.. + T 911

1.Samen praten..

Samen praten
over het plan van God.
Je samen verbazen over
Zijn liefde voor mensen.
Je samen verwonderen over Zijn Schepping,
over het allerkleinste detail
of juist over het allergrootste.
Over hoe alles zo precies in elkaar past.
Dit allemaal heeft geen mens kunnen bedenken
dat kan alleen God!!

leni@vanmarion.nl

1 Kronieken 29:11+12

1 Kronieken 29:11+12 NBV
11.U, HEER, bent groots en machtig,
vol luister, roem en majesteit.
Alles in de Hemel en op aarde behoort U toe, HEER,
U bezit het koningschap en de heerschappij.
12.Roem en rijkdom zijn van U afkomstig,
U heerst over alles.
In Uw Hand liggen macht en kracht besloten,
U beslist wie groot en machtig is.

God geeft het/T775


God geeft het.

God geeft geen talent dat zinloos is,
Hij gaat het je, op Zijn tijd, laten gebruiken.
Als Hij je luisterende oren heeft gegeven,
stuurt Hij iemand op je weg, die zijn nood kwijt wil.
Als Hij je het talent van schrijven heeft gegeven,
zullen er mensen komen die er door geraakt worden.
Als Hij je laat tekenen, dan wordt het door iemand begrepen.
Vul je eigen talent maar in……
en je zult zien dat het door God gebruikt gaat worden.
Hij geeft je dat talent om er eerst zelf van te genieten
en er geestelijk rijker van te worden en dan….
laat Hij je er van uitdelen.

leni@vanmarion.nl

Verbloemen

780-4-gekla-2Verbloemen.

De scherpe punten van je karakter verbloemen(de vijf vingers)
Je beter voordoen dan je bent(ik heb er bloemetjes van gemaakt)
Mensen kun je misschien voor de gek houden,
maar God niet!!

Als Zijn tijd gekomen is zal Hij alles wat je in je hart verbergt ontmaskeren.
Hij gaat je laten zien hoe het anders kan,
Hij gaat je bevrijden van die last,
je verlossen van je eigen leugens,

dan kan en mag je eindelijk zijn wie je echt bent.
De scherpe punten gaan verdwijnen
en je hebt geen trucs meer nodig.

Hij verzacht je hart en herschept je gedachten
en
ben je vrij van je oude ik…..

leni@vanmarion.nl

780-4-zonder duif

Zonder lijntje van de duif (rechts)

De verbinding

711-3+kader
De verbinding.

Waar ik ook ben, waar ik door heen ga of wat ik doe,
wat ik zeg of wat ik denk,
in mijn vreugde, in mijn pijn,
in het leren van mijn missers en mijn toppers,
ben ik verbonden met Jezus, Hij kent mij, Hij ziet mij..
weet dus alles….van mij/van iedereen!!

Door Jezus zijn wij verzoend met God,
de Schepper van hemel en aarde.

Hij heeft een plan, met de hemel, met de aarde,
met jou en met mij….verbonden met elkaar…

Ik zie:
-Een verbinding(God)tussen boven(hemel)
en beneden(aarde)…
-Een kruis(Jezus) in een gat(pijn)…
-Vier blaadjes(nieuw leven)groeiend
aan de randen van het gat(pijn)…
-Een hart in het midden(jij/ik)rustend in de verbinding,
berust in de pijn door en met Jezus…
-Een hart beneden(jij/ik)met een hart er om heen,
liefdevol beschermt…
-Een hart bovenin(jij/ik)met de duif er in
als de Heilige Geest…
-Uit dat hart groeit een blad(nieuw leven)
het is diep geworteld vanuit de diepte van het hart…
-Het blad richt zich naar de verbinding…naar God…
-Langs de rand van de wortels is nog zaad te zien
dat nog niet ontkiemd is…
dat zal ontkiemen op Gods tijd…

leni@vanmarion.nl

Efeziërs 1:4-12

674-4=geklEfeziërs 1:4-12NBV
4.In Christus immers heeft God,
voordat de wereld gegrondvest werd,
ons vol liefde uitgekozen
om voor Hem heilig en zuiver te zijn,

5.en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Jezus Christus
Zijn kinderen te worden,
6.tot eer van de grootheid van Gods Genade,
ons geschonken in Zijn geliefde Zoon.
7.In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost
en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke Genade
8.die God ons in overvloed heeft geschonken.
Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht
9-10 dit mysterie onthuld: Zijn voornemen
om met Christus de voltooiing
van de tijd te verwezenlijken
en Zijn besluit om alles in de Hemel en op aarde
onder één hoofd bijeen te brengen,
onder Christus.
In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil
en besluit tot stand brengt,
ons de bestemming toebedeeld
12.om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus,
tot eer van Gods grootheid.

Pasen en Pinksteren op één dag

titel 509Het zinnetje:
Pasen en Pinksteren op één dag,

opende hiervoor mijn ogen.
Wij nu, in deze Genadetijd, kunnen in één enkel moment
aan Kerstmis, Goede Vrijdag
en aan Pasen en Pinksteren denken.

Al deze gebeurtenissen hebben alles
voor de mensen veranderd.

Door de komst van Jezus ,Kerstmis, brak de Genadetijd aan.
God kwam door Jezus dichtbij de mensen.
Door Jezus lijden ,Goede Vrijdag,
werden en worden wij van onze zonden verlost

en kunnen wij ons daardoor zonder angst tot God wenden.
Door de opstanding van Jezus, Pasen,
worden ook wij eens opgewekt.

Door de uitstorting van de Heilige Geest ,Pinksteren,
woont Jezus nu in ons hart
en wijst Hij ons de Weg die wij hebben te gaan.

Al deze gebeurtenissen zijn elke dag weer opnieuw
van hele grote waarde

voor ons die het geloof van God hebben ontvangen.

Elke dag is het Kerstmis,
Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

Iedere dag is God met ons.

We mogen door dit alles weten dat God eens
alles in allen zal zijn.

Vader, dank U wel.

leni@vanmarion.nl