40 jaar getrouwd.


40 jaar getrouwd.

Verbonden met elkaar.
In elkaar verweven en met elkaar vergroeid.
Vol dankbaarheid

nog steeds ja zeggen tegen elkaar
en nog steeds samen ja zeggen tegen God.
Van God
mochten wij kinderen ontvangen.
Ze staan in onze harten gegrift. 
Het leven hebben wij van God ontvangen,
wij geloven dat alles  bij Hem vandaan komt.
Dat is ons houvast in moeilijkheden,
dat is onze troost in ons verdriet.
Hij is onze kracht als wij zwak zijn.
 
Telkens kwamen er nieuwe kansen,
werden ramen wijd open gezet,
als er deuren werden gesloten.
Ons houden van elkaar is gegroeid,
we kunnen bij elkaar onszelf zijn,
accepteren elkaar zoals we zijn.
Met Gods liefde in ons hart……
 komen wij samen stap voor stap
steeds dichterbij God,
stap voor stap……………..dag voor dag.

Vader dank U wel voor deze 40 jaar samen met U.

Leni.

leni@vanmarion.nl 

Een puzzel.

 Scannen0469

Een puzzel.

Soms gebeurt er iets in je leven
waar je totaal niets van begrijpt.
Je kunt het doel er van niet ontdekken.
Maar als je goed oplet
en de situatie met God gaat delen,
lijkt het alsof je steeds weer
een heel klein puzzelstukje ontvangt.
Soms blijft er een stukje over,
past het totaal nog niet bij de rest.
Soms ontbreekt er zelfs een stukje,
blijft er een vraag over,
waar je geen antwoord op ontvangt.

Maar vertrouw op God!

Hij weet hoe jouw puzzel er uit ziet.
Hij heeft het voorbeeld in handen,
zoals de voorkant van een puzzeldoos.
Hij kent dus jouw complete plaatje,
Hij weet van elke situatie
waarin jij bent beland.
Hij kent dus ook het doel van de rest
die nog ontbreekt,
Hij weet het antwoord op de vraag,
van dat nu nog voor jou ontbrekende stukje.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Hobbel.

scannen0742

Hobbel.

Er zijn hobbels waar ik telkens weer over struikel.
Zoals mijn onzekerheid,
mijn verdriet……
mijn boosheid……
Allemaal gevoelens.
Maar God laat het toe,laat mij strijden,
maar helpt mij steeds weer om mijn hoop
op Hem te vestigen.
Hij laat mij weten dat alleen Hij mijn houvast is.
Hij koestert mij en laat mij hierin niet alleen.
Hij maakt mij sterk
door Zijn Liefde in mijn hart te planten,
zodat ik met Hem zal overwinnen.

Maar in een zwak moment ….
struikel ik alweer………
Ik voel mij dan zo alleen………en stom.
Maar in die leegte mag ik weten(voelen)
dat Hij TOCH heel dichtbij mij is,
dat is Zijn Genade.
Ook al ben ik God even kwijt,Hij mij niet,

Ik heb inmiddels geleerd dat zo’n strijd een doel heeft
en dat God het ten goede gaat gebruiken.
Al kan ik mij dat op dat bewuste moment
totaal niet indenken,
hoe……
Kan ik Zijn handelen echt niet begrijpen,
waarom?

Maar later……
soms mocht ik  het later ZIEN,
waarom ik HIER door heen moest gaan.
Zijn doel.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(Filipenzen 2:12b+13uit NBV)
12b…Blijf u inspannen voor uw redding
en doe dat in diep ontzag voor God,
13.want het is God die zowel het willen  als het handelen
bij u teweeg brengt,omdat het Hem
behaagt.

Gods stem verstaan.

Gods Stem verstaan.

Gods Stem gaat over de aarde
en vertelt ons hoeveel Hij van ons houdt.
Hij heeft liefde voor alle mensen,
daarin zijn we voor Hem gelijk.
Maar elk mens heeft Hij uniek geschapen.
Dus voor elk mens heeft God Zijn eigen taal.
Zodat elk Hem kan verstaan.
Met elk heeft Hij een unieke relatie,
geen één hoeft hetzelfde te zijn.
Voor elk heeft Hij een bijzonder plan,
geen één weg zal hetzelfde zijn.
Luister……..en je zult het verstaan.
Hij spreekt in de taal,
die jij alleen kunt verstaan.
God spreekt in ons hart.
Via ons geweten…………………

Leni.

leni@vanmarion.nl

In Zijn Hand..

Door Gods liefde
kwam Jezus naar de aarde
door Jezus’ sterven aan het kruis
werden wij met God verzoend
Hij kwam als Heilige Geest
in mensenharten wonen
God houdt alles in Zijn Hand.

Ik zie:
Een kruis
met een hart dat naar beneden komt
Een duif
Een hand.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik dacht aan jou.

Door deze tekening dacht ik aan jou.

Verdriet en pijn
zijn jouw leven binnengekomen,
dit lijden ging aan jou niet voorbij.
Maar juist door dit lijden is Jezus
zo zichtbaar Aanwezig in jou.
Je zit in een flinke storm
en zoveel zorgen razen over je heen.
Maar onverwachts
gaat zomaar de zon even schijnen
en zie je in hele kleine dingen
Gods grote liefde voor jou.
Wat een grote genade dat je het zien mag.
Mede daardoor weet je,voel je,God is erbij,
dat geeft je rust en vrede.
Ook dit lijden neem je uit Zijn Handen aan
en dankt Hem in al jouw verdriet.
De Vaderliefde,Jezus de Zoon,
de Heilige Geest(de Trooster),
God alles in één,waakt over jou
en leidt jou door het leven.

Ik dacht aan jou……..

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Gat/scheur-pijn-verdriet
kruis-Jezus is daarbij
vlam-vuur van de Heilige Geest
blad-opnieuw geboren zijn daardoor
duif-vrede en rust ervaren,
omdat we ons laten leiden door Gods Geest
bootje-jij en ik op de golven van het leven
soms is er storm en regen
daarna is er weer volop zonneschijn
vogels-vrijheid,die komt van Jezus
Hij betaalde ervoor met Zijn bloed
Ichtus
snijkant van het blad-losgesneden zijn van de boze
wij zijn nu van Jezus,onze bevrijder
wolk-bezorgdheid

God houdt ons leven onder Zijn hoede,
op zijn tijd werkt Hij het uit.