Efeziërs 1:4-6


Efeziërs 1:4-6 NBV

4.In Christus immers
heeft God,
voordat de wereld
gegrondvest werd,

ons vol liefde uitgekozen
om voor Hem heilig
en zuiver te zijn,

5.en Hij heeft ons naar Zijn wil 
en verlangen voorbestemd
om in Jezus Christus
Zijn kinderen te worden,
6. tot eer van de grootheid
van Gods Genade,
ons geschonken

in Zijn geliefde Zoon.