Tek 49+Alles komt

Alles komt.

Alles komt zoals het komt…
op Gods tijd!
Alles gaat zoals het gaat….
zoals God het wil!
Dat geloven
daarop vertrouwen….
En dat ik me daaraan
over mag geven
is louter genade wat God geeft.
Dat kan geen mens me geven.
Dat kan ik zelf nooit plannen.
Alles zal ik door schade en schande,
door vallen en weer opstaan ondervinden.
Daardoor ontdek ik dat ik volkomen
van God afhankelijk ben, van Hem, mijn Schepper!!

Alles gaat zoals het gaat!
En daar ben ik God dankbaar voor.

Niets heb ik van mezelf.
(Geschreven in 2018)