Gedicht bij 350 Oordeel


Oordeel.
Wat mijn naaste doet of laat
past ook in het plan van God.
Ik geef dus mijn ergernissen
en mijn pijn hierover aan God,
zodat ik niet meer oordeel,
maar die persoon aanvaard
zoals hij of zij is.
Dat brengt rust en vrede
in mijn eigen hart…