Gedicht bij Tek 455 Een bedoeling

Een bedoeling.

Ik geloof
dat God de Schepper
een bedoeling
met ons leven heeft.
Stap voor stap
zal Hij ons leiden.
Tot Zijn plan 
voltooid zal zijn.

Jezus leven
wil God geven
elke dag nog
elk moment
om jou en mij
het verschil te leren
net zo lang totdat wij 
er klaar voor zijn…