De hoofdpagina

De Bijbelteksten zijn ontleend aan
De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004

en

1951 Nederlands Bijbelgenootschap

en

uit de Rembrandt Bijbel
(De Statenvertaling)

Waarom de website “Mensbootje“?

Even voorstellen.
Ik ben Leni van Marion-Kraaijeveld.
HET BOEKJE , met de titel, “MENSBOOTJE”,heb ik met God
voor onze kleinkinderen geschreven en getekend.

Het bootje in het verhaal,dat ziek en op zoek was ben ik,
ik werd genezen en mocht vinden.

35  jaar  lang heb ik migraine gehad
en ben daar door gebed op 26-08-2003 van genezen.
(zie mijn getuigenis)

Ik overleef niet meer, maar ik leef.

De schrijfsels  en tekeningen gaan over mijn gevoel,
over mijn leven met God en over mijn vallen en weer opstaan.
En wil ze graag met iemand delen.
 Misschien wordt u op de één of andere manier geraakt
door het lezen van het boekje of de schrijfsels en wilt u reageren,
m
ijn emailadres is: leni@vanmarion.nl
 

Voor vergroting van tekening of  foto deze aan klikken.

Het oude is voorbij.
Het nieuwe is gekomen.
Mijn migraine is voorbij,
een heel nieuw leven is gekomen.
Dagen waarop ik niets presteren kon.
Niet denken en niets doen.
Ik was te ziek en lamgeslagen.
Nu kan ik doen waarnaar ik toen
alleen verlangen kon.

Toen God mijn pijn genas
kreeg ik een heel nieuw leven.
Het oude is voorbij.
Vader,dank U wel.
Leni.

 ——— 

Mijn handtekening.

Uitleg over de figuren die in bijna al mijn tekeningen
op de één of andere manier voorkomen.

HART=liefde van God voor mensen of
een mensenhart(ligt aan het schrijfsel)
DUIF=vrede=Heilige Geest
(Duif soms ook bedoelt als mens)
BLAD=nieuw leven=opnieuw geboren worden of zijn
KRUIS=Jezus of geloven
ANKER=hoop=houvast
BOOTJE=jij=ik(mensbootje)
BERGEN=voorspoed
DALEN=tegenspoed=beproevingen
GAT OF SCHEUR in hart=pijn en/of verdriet
DONKERE WOLK=zorgen
WITTE WOLK=God wijst de weg
VOGEL=vrijheid
KERK=gemeente zijn
VLINDER=kwetsbaarheid=zwak zijn
VLAM=vuur van de Heilige Geest=Pinksteren
REGENBOOG=verbond van God met mensen
GENADE=het totale plaatje=God in ALLES
Klik voor bijpassende Bijbelteksten op:
MIJN HANDTEKENING links .

———-

Heer,
wat een voorrecht
dat ik mag tekenen
over Uw Liefde voor mensen
over Uw Liefde voor mij.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik mag schrijven
over mijn geloven in U
over mijn gevoelens
die U in mij teweeg brengt.

Zonder U
heb ik niets te tekenen.
Zonder U
heb ik niets te schrijven.
Zonder U
is er geen ,,Mensbootje,,.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik dit mag doen.
Wilt U het zegenen?

Johannes 15:5b.NBV
Maar zonder Jezus kan ik niets doen.