2.Samen praten.. + T892

2.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Je samen verbazen over de leiding van God in het leven.
Over hoe alles als een puzzel in elkaar past,
elk stukje afzonderlijk is daar voor nodig.
Elk stukje van de puzzel, elk mens dus,
heeft zijn eigen unieke betekenis
in het hele grote geheel.
Iedereen heeft zijn/haar eigen kleine plekje
in het hele grote plan van God.
Alles echt alles is nodig…voor Zijn doel!!

Samen praten over Gods plan maakt je zo blij,
Zijn Liefde samen kunnen delen, dat is de vreugde van God.

leni@vanmarion.nl