Tek 148+Stappenplan(2)

Stappenplan.(2)

God heeft een plan met de wereld.
God heeft een plan met jou en mij.
Stap voor stap zijn wij op weg met God,
op weg naar de voltooiing van dat doel.
Stap voor stap gaan wij door ons leven,
dag aan dag leidt Hij ons er doorheen.
Met vallen en weer opstaan gaan wij
over de bergen van vreugde
en door de dalen van diepe pijn.
Stap voor stap leren wij op God te vertrouwen.
Word onze ik afgedaan…
Stap voor stap krijgen we inzicht
in het lezen van Gods Woord.
Krijgen we inzicht op de toekomst
waarin ALLES is volbracht.