Johannes 14:26


Johannes 14:26 NBV
Later zal de Pleitbezorger,

de Heilige Geest die de Vader jullie
namens Mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat IK tegen jullie gezegd heb.

Lucas 17:20+21

Lucas 17:20+21 NBV
Toen de farizeeën Jezus vroegen
wanneer het Koninkrijk van God 
zou komen,
antwoordde Hij hun:
De komst van het Koninkrijk van God
laat zich niet aanwijzen.
en men kan niet zeggen:
Kijk, hier is het! of: Daar is het!
Maar wet wel: het Koninkrijk van God
ligt binnen uw bereik.

Lucas 17:20+21
Uit de Statenvertaling
En gevraagd zijnde
van de farizeeën, wanneer
het Koninkrijk Gods komen zou,
heeft Hij hun geantwoord en gezegd:
Het Koninkrijk Gods komt niet 
met uiterlijk gelaat.
En men zal niet zeggen:
Ziet hier, of ziet daar,

want, ziet, het Koninkrijk Gods is
binnen ulieden.

Johannes 16:12-16.

Scannen0087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 16:12-16 uit NBV.

12.Ik (Jezus)heb jullie nog meer te zeggen,
maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
13.De Geest van de Waarheid zal jullie,
wanneer Hij komt,de Weg wijzen
naar de volle waarheid.
Hij zal niet namens Zichzelf spreken,
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort
en jullie bekendmaken wat komen gaat.
14.Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft,
zal Hij Mij eren.
15.Alles wat van de Vader is,is van Mij-
daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie
bekend zal maken,van Mij heeft.
16.Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer,
maar kort daarna zien jullie Me terug.

Jesaja 45:6+7

Jesaja 45:6b+7 NBV
6.Zo zal iedereen,
van oost tot west,
weten dat er niets is buiten Mij.
IK ben de HEER,

er is geen ander
7.die het licht vormt
en het donker schept,
die vrede maakt en onheil schept.
IK ben het, de HEER,
die  al deze dingen doet.

Jesaja 45:6b+7
Uit de Rembrand Bijbel
6.Opdat men wete,
van den opgang der zon
en van den ondergang,
dat er buiten Mij niets is,
IK ben HEERE, en niemand meer.
7.IK formeer het licht,
en schep de duisternis;
IK maak den vrede en schep het kwaad,
IK de HEERE, doe al deze dingen.

2 Timoteüs 3:16+17

2 Timoteüs 3:16+17 NBV
Elke schrift tekst is
door God geïnspireerd

en kan gebruikt worden
om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten
te weerleggen,

en om op te voeden
tot een deugdzaam leven,
zodat een dienaar van God
voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel
volledig is toegerust.

2 Timoteüs 3:16+17
Uit de statenvertaling
Al de Schrift is
van God ingegeven,

en is nuttig tot lering,
tot wederlegging,
tot verbetering,
tot onderwijzing,
die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods
volmaakt zij,
tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust.

 

Marcus 9:23+24

Marcus 9:23+24 NBV
Toen zei Jezus tegen hem:
Of  IK  iets kan doen?
Alles is mogelijk voor wie gelooft.
Meteen riep de vader van het kind uit:
Ik geloof!
Kom mijn ongeloof te hulp.