Gedicht bij 558 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij in deze tekening,
de afstand zien tussen twee harten….
afstand tussen twee mensen.

Ze mogen niet bij elkaar komen,
ze kunnen elkaar niet zien….
soms alleen door glas of face-time…
Ze horen bij elkaar maar toch…nu
gescheiden 
door een virus,
die de hele wereld 
plat heeft gelegd.
Ik zie ook,
dat die harten omgeven zijn met Uw Liefde…

Dat mag ons allemaal tot troost zijn,
U bent bij een ieder van ons,heel dichtbij!!
Vader,dank U wel!!

Tekst bij 226 Psalm 135:5-7


Psalm 135:5-7 NBV

5.Ik weet het: Groot is de HEER
onze HEER overtreft alle goden.
6.De HEER maakt AllES wat Hij wil
in de hemel en op de aarde
en in de diepten van de oceanen.
7.Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksem maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

 

Gedicht bij 574 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij
in deze tekening zien,
dat 
Uw hart open is voor mij. 
Ik zie het kruis
waaraan Jezus stierf voor mij.

De Heilige Geest zie ik.
Mijn nieuwe leven met U.
Mijn leven over bergen en door dalen.
U hoort mij.
Ik zie al mijn Zegeningen.
Alles vanuit Uw grote Liefde!

Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 593 Vader, ik zie….


Vader,Ik zie in deze tekening
dat dit hart in stukken uit elkaar gevallen was.
Door allerlei situaties kan dat zomaar gebeuren.
Maar ik zie ook,dat U de stukken van dat hart,
met Uw Liefde weer aan elkaar hebt gezet…..
Door de littekens is het nu
een heel bijzonder en kostbaar hart geworden …

Vader,dank U wel,
dat U ook mijn hart genezen hebt…

Gedicht bij 270 Een bestaand lied

Een bestaand lied.

God zegt:
Wees niet bang, IK ben jouw God
IK heb je uitgekozen, Ik roep je bij je naam.
Jij bent zo kostbaar, IK houd van jou.
Wees niet bang want IK ben bij jou!

Dus:

Ik ben niet bang, Hij is mijn God
ik ben door Hem uitgekozen
Hij heeft mij bij mijn naam geroepen.
Hij vindt mij kostbaar Hij houdt van mij.
Ik ben niet bang want God is bij mij!!
ALTIJD!!

Wat een wonder!! Vader, dank U wel!!

Maar toch,ik ben een mens….

Tekst bij 338 Zacharia 9:16


Zacharia 9:16 Uit de Rembrandt Bijbel
16.En de HEERE,hun God,
zal ze te dien dage behouden,
als zijnde de kudde Zijn volks;
want gekroonde stenen zullen in Zijn land,
als een banier,opgericht worden.

Zacharia 9:16 NBV
16.Op die dag zal God,de HEER,
Zijn volk als een kudde in veiligheid  brengen.
Als edelstenen in een kroon
zullen ze fonkelen op Zijn land.

Zacharia 9:16 NBG
16.Zo zal de HERE,hun God,hun te dien dage

verlossen als de kudde die Zijn volk immers is,
ja zij zijn kroonjuwelen,
die zullen blinken in Zijn land.

Tekst bij 25 1Tessalonicenzen 5:23-24


1 Tessalonicenzen 5:23-24 Uit de Rembrandt Bijbel
23.En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
en uw geheel oprechte geest,en ziel en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus.
24.Hij,Die u roept is getrouw,Die het ook doen zal.

1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBG
23.En Hij,de God des vrede,heilige u geheel en al,
en geheel uw geest,ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Here Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
24.Die u roept is getrouw;Hij zal het ook doen.

1 Tessalonicenzen 5:23-24 NBV
23.Moge de God van de vrede zelf in alle opzichten heiligen,
en mogen heel uw geest,ziel en lichaam zuiver bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Gedicht bij 226 Klankbord

Klankbord.

Heer, U bent mijn klankbord.
Bij U kan ik alles kwijt.
Aan U mag ik mijn rebellie laten zien.
Ik mag U vertellen wat mij boos maakt en opstandig.
U kent mij door en door.
Ik hoef niets voor U te verbergen, dat vind ik fijn!!
Ik mag me uitspreken over alles wat me dwars zit,
in de wetenschap dat U ALLES in Handen hebt
en dat wat ik allemaal zo krom en vervelend vind,
dat dat juist in Uw ogen goed is, omdat het op deze manier
in Uw plan past.
Het leert mij nederig te zijn en minder opstandig.

Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede…..