1 Korintiërs 4:6c+7 T943

1 Korintiërs 4:6c+7 NBV
6c.U mag uzelf niet belangrijk maken
door de één te verheerlijken boven de ander.
7.Wie denkt u dat u bent?
Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is?
Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op
alsof u het zelf verworven hebt?

Geef het door


Geef het door.

Here God ik wil U danken
dat U Jezus bij ons bracht.
Hij kwam als een licht in duister
en versterkt ons met Zijn kracht.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
maar Dezelfde is gebleven,
dat is geen geheimenis!!

Daniël 6:27B+28 T930

Daniël 6:27B+28 NBV
27B.Want Hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid.
Zijn Koningschap gaat nooit te gronde
en Zijn Heerschappij is zonder einde.
28.Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen
en doet wonderen
in de hemel en op aarde;
Hij heeft Daniël uit de klauwen

van de leeuwen gered.

Romeinen 5:1+2 T942


Romeinen 5:1+2 NBV

1.Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen
op grond van ons geloof en vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus.
2.Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen
tot Gods Genade, die ons fundament is,
en in de hoop te mogen delen in Zijn luister
prijzen we ons gelukkig.

Romeinen 5:3-5 T942

Romeinen 5:3-5 NBV
3.En dat niet alleen,
we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
4.volharding tot betrouwbaarheid,
en betrouwbaarheid tot hoop.
5.Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods Liefde in ons hart is uitgegoten
door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

Jesaja 30:18 T937

Jesaja 30:18 NBV
18.En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Uit Gods Hand ontvangen T167


Uit Gods Hand ontvangen

Het licht in je hart
is vreugde voelen om het in God geloven..

Het licht in je hart
zegt dat God van je houdt..

Het licht in je hart
is alles uit Gods hand ontvangen..

Het licht in je hart
is vrede en rust ervaren in moeilijke tijden…

Psalmen 145:14-16 T937

Psalmen 145:14-16 NBV
14.Een steun is de HEER voor wie is gevallen.
Wie gebukt gaat richt Hij op.
15.Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft brood, op de juiste tijd.
16.Gul is Uw Hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft.