Tek 49+Alles komt

Alles komt.

Alles komt zoals het komt…
op Gods tijd!
Alles gaat zoals het gaat….
zoals God het wil!
Dat geloven
daarop vertrouwen….
En dat ik me daaraan
over mag geven
is louter genade wat God geeft.
Dat kan geen mens me geven.
Dat kan ik zelf nooit plannen.
Alles zal ik door schade en schande,
door vallen en weer opstaan ondervinden.
Daardoor ontdek ik dat ik volkomen
van God afhankelijk ben, van Hem, mijn Schepper!!

Alles gaat zoals het gaat!
En daar ben ik God dankbaar voor.

Niets heb ik van mezelf.
(Geschreven in 2018)

Gedicht bij 349 Ik geniet


Ik geniet.

Dankbaar ben ik en blij
met elke nieuwe dag.
Ik geniet van ieder moment
dat God mij geven wil.
Wat ben ik blij als ik vertellen mag
en praten kan over God.
Vertellen mag over Zijn grote Liefde,
over Zijn Nabijheid, over Zijn plan met mij,
met jou, met de wereld.
Zijn plan met ALLES en IEDEREEN!!

Tek 111+Stap voor stap(1)

Stap voor stap..(1)

Stap voor stap ..
leidt God ons op de Weg
die Hij voor ons bedacht heeft.
Stap voor stap ..
gaat Hij met ons over bergen
en door diepe dalen….
Stap voor stap ..
leren wij om God te vertrouwen.
Stap voor stap ..
leren wij van Hem afhankelijk te zijn.

 

Tek 184+Hoe groot is God

Hoe groot is God.Groot.. groter… en nog groter…
tot in het oneindige…
God houdt nooit op met groeien.
Steeds meer zullen mensen van Gods grootheid ontdekken.
Maar nooit zolang wij op aarde zijn,
zullen we alles van die grootheid zien,
want God gaat maar door en door
en wordt steeds groter voor ons.
Beseffen wij wel dat ALLES wat wij ontdekken God is??
In het allerkleinste en in het aller grootste.
God de Almachtige!!
God is overweldigend!!
God is de Enige levende God!!

Tek 167+Vlam

Vlam.

Vlam van de Geest
U verdreef het donker
van de angst
uit mijn hart.

Vlam van de Geest
U verlichtte mijn hart
met Uw liefde
en vreugde.

Vlam van de Geest
mijn hart staat
in vuur en vlam
van dankbaarheid.
(2018)

Tek 168 Psalm 145:1-3

Psalm 145:1-3

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, Uw Naam loven
tot in eeuwigheid: Groot is de HEER,
Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Tek 70 Efeziërs 3:14-17

Efeziërs 3:14-17

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
die de Vader is van elke gemeenschap
in de hemelsferen en op aarde.

Moge Hij van uit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken
door Zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,

en u geworteld en gegrondvest  blijft in de liefde.

Tek 104+De bron

De bron.

Putten uit de bron van hoop
Daaruit kracht ontvangen
Houvast vinden bij het anker
Hoop geeft je energie om door te gaan
Die hoop is een gave van God
Als een belofte: IK ben erbij!!

Tek 20 Prediker 3:14+15

Prediker 3:14+15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld,
doet Hij voor altijd.

Daar is niets aan toe te voegen,
daar is niets van af te doen.

God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.
Wat er is, was er al lang; wat zal komen,
is er altijd al geweest.

God haalt wat voorbij is altijd weer terug.