Romeinen 12:3 T907


Romeinen 12:3 NBV

3.Met een beroep op de Genade die mij geschonken is,
zeg ik u allen dat u zich zelf niet hoger moet aanslaan
dan u kunt verantwoorden,
maar verstandig over uzelf moet denken.
Denk overeenkomstig het geloof,
dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Psalm 94:7-9 + T777

Psalm 94:7-9 NBV
7.De HEER ziet het niet, zeggen ze,
de God van Jacob merkt toch niets.
8.Kom tot inzicht, onverstandigen.
Dwazen, worden jullie ooit wijs?
Hij heeft het oor geplant-zou Hij niet horen?
het oog gevormd-zou Hij niet zien

Maleachi 3:20


Maleachi 3:20 NBV

20.Maar voor jullie die ontzag
voor Mijn Naam hebben
zal de zon stralend opgaan,
de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal
hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen

 

Zon..Zee..Zand..

Zon.. Zee.. Zand..

Zon, zee en zand..
gaan hand in hand..
op deze stralende dag.

Wolken, lucht en wind..
een spelend kind..
met een blijde lach.

Zon, zee en zand..
gaan hand in hand..
op deze stralende dag….