Goddelijk licht T949

Goddelijk licht.

Wij steken de/een kaars aan
om bepaald te worden
bij het licht van Jezus.

Jezus is het,
die onze harten verlicht

om het donker te verdrijven,
zodat Zijn Waarheid in ons zichtbaar wordt.

Wij kunnen kaarsen aansteken ..
het wereldse licht..
Alleen Jezus ontsteekt het Goddelijk licht !
In wie Hij wil.

Galaten 4:4-7.

Galaten4:4-7  uit NBV.
4.Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
5.maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij
Zijn kinderen zouden worden.
6.En omdat u Zijn kinderen bent,heeft God ons de Geest
van Zijn Zoon gegeven, die Abba,Vader roept.
7.U bent geen slaven meer,u bent kinderen van God
en als Zijn kinderen bent u erfgenamen,
door de wil van God.
(04-12-2011)

Tekst bij 133 1Johannes 4:14B-16

1 Johannes 4:14-16 NBV
14B.God,de Vader,
heeft Zijn Zoon als Redder van de wereld gezonden.
15.Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is,
blijft God in hem en blijft hij in God.
16.Wij hebben Gods liefde, die in ons is,
leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde.
Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.