Ik zie in Tekening 513 Een vlinder

Ik zie een vlinder,
op de grens van binnen en buiten het hart.
Waar ligt de grens van wat ik
van God mag en wat niet(meer)
Het ligt zo ontzettend dicht bij elkaar.
En wat eerst wel kon is inmiddels voor mij veranderd.
Steeds vaker ontdek ik iets,wat beter voor mij is,
om daar afstand van te doen.

Ik zie ook een waterval op de vleugels.
Kracht in kwetsbaarheid.
In alles afhankelijk van God zijn….

Een zwakke plek 1. Tek 441

Een zwakke plek in je huis
is een kans voor inbrekers.
Je denkt dat je alles goed heb afgesloten.

Maar ze vinden  toch een kans om in jouw huis
op zoek te gaan naar dingen
die in hun ogen waardevol genoeg zijn
om mee te nemen.

Een zwakke plek in onze gedachten,
is een kans voor de boze,
ook al denken we dat we goed beschermd zijn,
hij vind altijd die speciale zwakke plek.

Hij probeert de dingen die van God zijn te roven.
En daar hoeft hij echt niet zoveel moeite voor te doen.
en zo neemt hij de plek van God in onze gedachten in.

Bidden lukt niet meer zo goed…
de afstand tussen jou en God wordt groter….
Steeds meer neemt de boze
jouw gedachten in beslag.
Het gaat bijna ongemerkt!!
Wees waakzaam!!

 

Tekst bij 662 Romeinen 8:38+39

Romeinen 8:38+39 NBG
38.Want ik ben verzekerd,
dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst,
noch krachten,
39.nog hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden 
van de Liefde Gods,
welke is in Christus Jezus,
onze Here.

Gedicht bij 362 De Naam van God 2


De Naam van God.

IK BEN DIE IK BEN
EN IK ZAL ER ZIJN!!

IK BEN trouw.
IK BEN een pantser.
IK BEN een schild.
IK BEN een sterke toren.

IK BEN de Wegwijzer
naar Jezus,

naar de Weg,de Waarheid
en het Leven.

IK BEN de Trooster
als jij verdrietig bent.

IK BEN een schuilplaats
als jullie niet meer weten hoe
het verder moet.

IK BEN DIE IK BEN
en IK ZAL ER ZIJN.

Zo kunnen we in ons eigen leven ervaren
Wie en Wat God voor ons is.
Dat is voor iedereen anders.
Niemand is immers gelijk.

 

 

Gedicht bij 355 De Naam van God.


De Naam van God.

God maakte Zijn Naam aan Mozes bekend.
Zijn Naam is: IK BEN.
In heel de Bijbel door is te vinden wie God is.
Zoals: IK BEN de Enige Ware Levende God.
IK BEN de Schepper van de Hemel en de aarde.
IK BEN de Maker van ALLES wat leeft.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN altijd Dezelfde.
IK BEN de God van Genade.
IK BEN de Vader.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN de Machtige.
IK BEN de Overwinnaar.
IK BEN de Opstandingskracht.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN de Alpha en Omega.
IK BEN de Verlosser.
IK BEN de Koning.
IK BEN DIE IK BEN
en IK ZAL ER ZIJN!!