2 Petrus 3:8+9

2 Petrus 3:8+9 NBV
Eén ding mag u niet over het hoofd zien,
geliefde broeders en zusters:
voor de Heer is één dag als duizend jaar
en duizend jaar als één dag.
De Heer is niet traag met nakomen
van Zijn belofte,
zoals sommigen menen;
Hij heeft alleen maar geduld met u,
omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt
en niemand verloren gaat.

 

Kijken en zien

Kijken en zien.
Luisteren en horen.

We kunnen kijken
maar zien meestal niet alles.

We kunnen luisteren
maar begrijpen er
soms niets van.

En soms… laat God ons
iets zien en verstaan.

Wat een wonder!!!
Wat zijn we dan verbaasd!!

 

 

 

 

Gevoelens

Gevoelens

Dank U Vader, dat ik voelen mag..
Dank U voor gevoelens van zeker weten
maar ook van twijfel,
zo leer ik het verschil
van wat fijn voelt en wat niet.
Dank U Vader,
voor gevoelens van vrijheid,

maar ook van angst,
zo leer ik het verschil
van wat goed voelt en wat niet.
Vader dank U wel
dat ik van U leren mag,

zodat ik steeds meer verlang
naar Uw Liefde en Vrede in mijn hart.

Handelingen 2:16-21.

Scannen0474

 Handelingen 2:16-21 uit NBV.

Petrus zegt na de uitstorting
van de Heilige Geest:
16.Wat hier nu gebeurt is aangekondigd
door de profeet Joël:
17.Aan het eind der tijden,zegt God,
zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
18.Ja over al Mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19.Ik zal wonderen doen verschijnen
aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden,
bloed en vuur en rook.
20.De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed voordat de grote stralende dag
van de Heer komt.
21.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.
(zie ook Joël 3:1-5 )

Aan Gods rechter hand

titel 644
Aan Gods rechter hand.

Beseffen wij wel hoe bijzonder en nodig
de Hemelvaart van Jezus voor ons was en nog steeds is??
En dat Hij in de Hemel aan Gods rechter hand
plaats nam.
Waar vandaan God de Trooster naar ons zond.
De Redder , de Wegwijzer enz.
Als de Heilige Geest van Jezus kan Hij nu
bij iedereen zijn, waar dan ook,
hoe ver weg of hoe dichtbij,
Jezus is nu gewoon overal en in alle mensen.
Dat kon alleen als Jezus opgenomen zou worden
in de hemel, zelfs dat heeft God voor ons geregeld.
Door de Hemelvaart van Jezus werd de uitstorting
van de Heilige Geest mogelijk.

Wat een wonderlijke liefdevolle God hebben wij!!
Vader, dank U wel!.(13 Mei 2016)

Leni

Johannes 14:16+17A NBV
16.Dan zal IK de Vader vragen jullie
een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de Waarheid

Handelingen 2:33 NBV
33.Jezus is door God verheven,
zit aan Zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest,
die ons is beloofd, ontvangen.
Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen
en dat is wat u ziet en hoort.

Handelingen1:8-11.Hemelvaart.

titel 537
Handelingen 1:8-11 uit NBV.

8.Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van Mij getuigen in Jeruzalem,in heel Judea
en Samaria,tot aan de uiteinden van de aarde.
9.Toen Hij dit gezegd had,werd Hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk,
zodat ze Hem niet meer zagen.
10.Terwijl Hij zo van hen wegging
en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11.Ze zeiden:Galileeërs wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus,die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem
naar de hemel hebben zien gaan.

Kleur

Vader, in de Hemel,

Als er alleen maar
duisternis zou zijn,

dan zouden we nooit weten 
dat licht zo wit is.
Dan zouden we nooit weten
van al die prachtige kleuren.
Dan zouden we nooit weten
dat de hemel zo prachtig blauw is..
nooit weten
dat het gras zo mooi groen is…

dat narcissen zo lovend geel zijn..
dat tulpen zo knallend rood zijn…

Vader, dank U wel
dat U alles een eigen kleur
heeft gegeven!!

Wat hebben we..

Wat hebben we..

God geeft Geloof
God geeft Hoop
God geeft Liefde.
Alles wat we hebben
heeft God ons gegeven.
Hij laat ons groeien
Hij snoeit ons,als Hij dat nodig vind.
Hij geeft bloei……
Voor elk mens zal dat anders zijn.

Hij geeft het of neemt juist iets,
alles op Zijn tijd
en alles volgens Zijn plan.

We zijn allemaal op Weg
naar Gods Rijk 
dat komen gaat!

 

Dankbaarheid(1)


Dankbaarheid(1)

Vader,dank U wel !!
Ik heb echt 10.000 redenen
om dankbaar te zijn.
Ik voel me heel klein nederig en stil…
en misschien ook wel een beetje schuldig…
wie ben ik,dat ik ZOVEEL
van U ontvangen mag.

Wat is dankbaar zijn?
Ik vind het een vreemd gevoel..
Ik ontvang zomaar Zegen op Zegen
van U,mijn God en Vader.
Ik ben heel erg blij,echt waar,
maar ik weet eigenlijk helemaal niet
hoe ik dankbaar voor al Uw Zegeningen
moet/mag of kan zijn.
Vader,U kent mij,
ook van dit gevoel weet U allang…

Vader,ik vouw mijn handen en zeg:
Mijn Vader,dank U wel!!