Een paar vragen aan mezelf

Een paar vragen aan mezelf!

Ben ik al voorbereid
op de wederkomst van Jezus???

Verwacht ik Jezus op de manier
alsof Hij elke dag komen kan???

Houd ik genoeg van Jezus
dat ik zomaar op dat moment,
zonder twijfel,
alles achterlaat

en met Hem mee zal gaan???

Is mijn verlangen naar Hem
echt groot genoeg???

En weet ik wat van Jezus is
en wat niet?

Alleen God, kan mij dat geven!!!!
Vanuit mezelf zal me dat nooit lukken…

v Psalm 91:14-16 Beloften van God:

Psalm 91:14-16 NBV
Gods Beloften.
IK zal je bevrijden,
IK zal je beschermen,
IK geef antwoord,
IK zal bij je zijn,
IK zal je bevrijden,
IK zal je met roem overladen,
IK zal je overvloed geven
van dagen,

IK zal je redding zijn,
—–
Jesaja 41:17 NBG
IK zal je niet verlaten,
IK zal je verhoren,
—–
Jesaja 41:9-14 NBV
IK heb je gekozen,
IK ben bij je,
IK ben de HEER,  je God,
IK zal je sterken,
IK zal je helpen,
IK ondersteun je,
IK pak je bij je hand,
IK ben jouw kracht,
IK ben met je,
IK ben jouw Bevrijder,
—–
Jesaja 43:1-3A NBV
IK zal je vrijkopen,
IK heb je
bij je naam geroepen,
Je bent van Mij!
IK ben bij je,
IK, de HEER, ben je God,
IK ben je Redder,

 

 

Galaten 4:4-7.

Galaten4:4-7  uit NBV.
4.Maar toen de tijd gekomen was zond God Zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
5.maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij
Zijn kinderen zouden worden.
6.En omdat u Zijn kinderen bent,heeft God ons de Geest
van Zijn Zoon gegeven, die Abba,Vader roept.
7.U bent geen slaven meer,u bent kinderen van God
en als Zijn kinderen bent u erfgenamen,
door de wil van God.
(04-12-2011)