Stille zaterdag.

Stille zaterdag.

Na de emotie van gisteren,
van GOEDE VRIJDAG,
is deze stille dag,
een dag van bezinning.
Op deze stille zaterdag
dringt het tot ons door,
wat een grote Liefde
God aan ons heeft laten zien,
door die vreselijke lijdensweg
en de kruisdood die Jezus,
Zijn Zoon,voor ons stierf.

Voordat morgen,
de opstanding van Jezus komt,
hebben we vandaag de tijd
omdat echt te beseffen
en om ons zelf af te vragen,
wat dit allemaal voor ons
persoonlijk betekent
of we klaar zijn
voor Jezus terugkomst.

Stille zaterdag,de dag,
voor de climax van morgen.
Het feest van het Licht van PASEN!!.

leni@vanmarion.nl

(herhaling van 10 april 2009)

De lijdensweg.

Herhaling van 22 April 2010.
scannen608 De lijdensweg.

Jezus wist
welke weg Hij hier op aarde te gaan had.
Jezus wist
welk lijden Hem te wachten stond.
Jezus wist
dat Hij overgeleverd zou worden.
Hij wist
van al die slagen………
Jezus wist
dat Judas Hem verraden zou.
Jezus wist
dat Petrus Hem drie maal verlochenen zou.
Hij wist
uit welke beker Hij drinken moest.

Hij wist alles!!!!

En toch ging Hij de weg van het lijden,
de weg naar het kruis…….
Jezus deed wat Zijn Vader van Hem wilde.
Hij stierf daar…voor wie??

Hij deed het met zo veel liefde,
Hij deed het voor jou en voor mij,
om ons met God te verzoenen.
Onvoorstelbaar…..
wat daar gebeurde.
ZO LIEF heeft God ons!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Johannes 18:4a uit NBV.
Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren.

Jezus leeft.

Jezus leeft. Scannen0030(06-01-2008)

 

 

 

 

 

 

 Jezus leeft. 

Brood en wijn
wil Jezus
voor ons zijn.
Gestorven en begraven,
als een korrel graan.     
 

Gezaaid in de aarde,
gestorven
ontkiemt
en opgestaan.
Tot leven gekomen.

Graan en druiven
brood en wijn
zullen voor ons
altijd een teken zijn.

Jezus leeft!

Avondmaal…witte donderdag

scannen0668

Avondmaal.

In brood en wijn
gedenken wij het lijden van Jezus.
Brood en wijn reikt Hij ons vol liefde aan.
Neem het brood van Hem aan
gedenk Zijn dood en eet.
Neem de wijn van Hem aan
gedenk dat Hij Zijn bloed
voor onze zonden vergoot en drink.
Neem Zijn liefde offer aan.
Gedenk en GELOOF
dat Hij het ook voor jou persoonlijk deed.
Dan is het geen gewoontegang
om aan het avondmaal te gaan,
maar een blijde verheugende gebeurtenis,
omdat het een gedenken is
aan Zijn Goddelijke Liefde voor ons,
dus ook voor jou en voor mij.
Wij mogen het als gemeente vieren als een feest.
Neem het vol dankbaarheid aan.
Gedenk  en geloof dat God ,door Jezus dood, jou en mij
met Zich heeft verzoend.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Die ene dag.

Die ene dag.

Die ene dag riepen mensen;
Hosanna voor de Heer.
(Palmpasen)
Een andere dag riepen ze;
kruisigt Hem.
(goede vrijdag)
Ook ik prijs mijn Heer
en zing voor Hem mijn lofgezangen.
Maar soms kruisig ik Hem
door mijn eigen weg te gaan.
Door die innerlijke stem
in mij te negeren,
wijs ik Hem af.

In één mens
in één hart.
Eerst Hosanna
(Marcus 11:9)
dan kruisig Hem(Lucas 23:21)

Jezus zei;
Vader vergeef het hun
ze weten niet wat ze doen
.(Lucas 23:34a)

GOEDE VRIJDAG!!

Leni.
(teksten uit NBV)
(28-03-2013)

Gedicht 130 Heer, ik dank U..


Heer, ik dank U voor de dagelijkse dingen.
Het lijkt allemaal zo gewoon,
maar dat is het niet.
Heer, ik wil U prijzen om wie en wat U bent voor mij.
Heer, ik wil U loven
U bent zo groot en machtig.
U maakt heel de Schepping zo prachtig.
De vreugde om het voorjaar
stijgt op in mijn ziel..

Gedicht 104 Het anker.

Het anker.

Het anker als hoop,
hoop op de toekomst,
hoop op het Koninkrijk van God dat komen gaat.
Daar mogen we naar uitzien.
Daar mogen we voor anker gaan en uitrusten
van onze lange levensreis.
Dat is thuiskomen en nooit meer weg hoeven gaan.
Nooit geen golven meer, geen verdriet, geen pijn…
Gewoon…alleen maar bij God zijn.
In Liefde, Rust en Vrede.

Daar mogen wij op hopen.