Elke dag opnieuw(2) T945


Elke dag opnieuw(2)

Elke dag opnieuw
laat God mij verbaasd zijn over Zijn grote Liefde..

Elke dag opnieuw
over laadt God ons met Zijn Genadegaven..

Elke dag opnieuw
is God het absolute middelpunt..

Elke dag opnieuw
ben ik verwonderd over Gods Scheppingskracht!!

leni@vanmarion.nl

Als Gij mij de keuze liet Lied 913:3A

Als Gij mij de keuze liet.

Wat zou ik kiezen??
Vader ik zou het immers niet weten.
Ik zou zelf nooit kiezen om ziek te worden,
of een keuze maken die ik niet leuk vind.
Maar U beschikt over ons leven.
U bepaalt onze weg.
U geeft wat we nodig hebben.
Als ik dit uit Uw Hand aan neem,
helpt U mij dragen.

 

Hobbels T909

Hobbels

De weg van het leven
is niet altijd recht..
de weg van het leven
is zelfs weleens slecht..
met kuilen en hobbels
waardoor ik soms val.

Als ik val .. dan val ik
met mijn hand in de Zijne
Hij richt weer me op
en geeft me nieuwe moed
door Hem en met Hem
komt alles weer goed.

Door vallen en op staan
groei ik en bloei ik
voor Hem ..
die mij zo lief heeft!

Galaten 1:10-12 T907


Galaten 1:10 NBV

10.Probeer ik (Paulus) nu mensen te overtuigen of God?
Probeer ik soms mensen te behagen?
Als ik dat nog altijd zou doen,
zou ik geen dienaar van Christus zijn.
11.Ik verzeker u dat het evangelie dat ik u verkondigd heb
niet door mensen is bedacht-
12.ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd-
maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

2 Petrus 3:9 T877


2 Petrus 3:9 NBV

9.De Heer is niet traag
met het nakomen van Zijn belofte,
zoals sommigen menen;
Hij heeft alleen maar geduld met u,
omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt
en niemand verloren gaat.

Galaten 2:20+21 T907


Galaten 2:20 NBV

20.:ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik
in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en Zich voor mij heeft prijsgegeven.
21.Ik verwerp Gods Genade niet;
als we door de wet
rechtvaardig zouden kunnen worden,

zou Christus voor niets gestorven zijn.

Jezus armen T933

Jezus armen.

Jezus armen zijn naar ons uitgestrekt,

zoals de armen van het kruis.

Met open armen wacht Jezus op de juiste tijd,
om ons lijden te verlichten.

Zijn tranen vermengen zich met de onze,
Hij lijdt ook onze pijn.

Romeinen 8:26+27 T936


Romeinen 8:26 NBV

26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordeloze zuchten.
27.God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit
voor allen wie Hem toebehoren.

 

Ontvangen en doorgeven T927

Ontvangen en doorgeven

Een luisterend oor
een oog dat ziet
een meevoelend hart
een mond die over Jezus vertelt
op deze manier een instrument 
van God mogen zijn
dat kan alleen door en met Hem
dat kan alleen
als Hij het je geven wil.

Romeinen 14:4 T934


Romeinen 14:4 NBV

Wie bent u dat u een oordeel velt
over de dienaar van een Ander?
of hij wel of niet volhardt in het geloof
gaat alleen zijn eigen Meester aan-
en hij zal volharden, want de Heer
heeft de macht hem dat te laten doen.