4.Samen praten.. +T902


4.Samen praten…

Samen praten over Gods plan.
Samen zoeken waar en hoe dat in de Bijbel beschreven is.
Hoe vaker je zoekt, hoe meer je vind over Gods plan.
Hoe meer je de leiding van God gaat ontdekken.
Alles komt uit Zijn Hand en niet uit die van mij…
—-
Zouden wij het goede van God aannemen
en het kwade niet??(Job 2:10 NBG)

De HEER zei:
Wie heeft de mens een mond gegeven?
Wie maakt iemand stom of doof,
ziende of blind?
Wie anders dan IK de HEER?
(Exodus 4:11 NBV)

Hij laat zien…Hij maakt blind….

leni@vanmarion.nl