God geeft het/T775


God geeft het.

God geeft geen talent dat zinloos is,
Hij gaat het je, op Zijn tijd, laten gebruiken.
Als Hij je luisterende oren heeft gegeven,
stuurt Hij iemand op je weg, die zijn nood kwijt wil.
Als Hij je het talent van schrijven heeft gegeven,
zullen er mensen komen die er door geraakt worden.
Als Hij je laat tekenen, dan wordt het door iemand begrepen.
Vul je eigen talent maar in……
en je zult zien dat het door God gebruikt gaat worden.
Hij geeft je dat talent om er eerst zelf van te genieten
en er geestelijk rijker van te worden en dan….
laat Hij je er van uitdelen.

leni@vanmarion.nl