In Zijn Hand..

Door Gods liefde
kwam Jezus naar de aarde
door Jezus’ sterven aan het kruis
werden wij met God verzoend
Hij kwam als Heilige Geest
in mensenharten wonen
God houdt alles in Zijn Hand.

Ik zie:
Een kruis
met een hart dat naar beneden komt
Een duif
Een hand.

Leni.

leni@vanmarion.nl