God geeft.

 God geeft.

Onze God is een Gever.
Zoveel heeft Hij te geven.
Maar ben ik wel een ontvanger?
Pak ik Zijn cadeaus wel uit?
Zijn geschenken zijn leven veranderend.
Maar wil ik dat wel…?
Wil ik mijn leven door God
laten veranderen…?
Maar….heb ik die keuze eigenlijk wel?
Want als God mij aanraakt
word ik mij bewust van Hem,
bewust van de keuze: Voor God of niet…
God zelf legt dat verlangen naar Hem
in mensenharten,
dus….

als eenmaal het verlangen het wint van de opgave,
dan stroomt je hart als vanzelf vol van Gods vreugde.
Ga je beseffen wat Hij te geven heeft.
Dan wil je alleen nog maar ontvangen
en pak je al Zijn cadeaus uit….

Liefde, vreugde, vrede, inzicht, wijsheid….
Met al deze cadeaus verandert je leven.

Leni.

leni@vanmarion.nl