Pasen en Pinksteren op één dag

titel 509Het zinnetje:
Pasen en Pinksteren op één dag,

opende hiervoor mijn ogen.
Wij nu, in deze Genadetijd, kunnen in één enkel moment
aan Kerstmis, Goede Vrijdag
en aan Pasen en Pinksteren denken.

Al deze gebeurtenissen hebben alles
voor de mensen veranderd.

Door de komst van Jezus ,Kerstmis, brak de Genadetijd aan.
God kwam door Jezus dichtbij de mensen.
Door Jezus lijden ,Goede Vrijdag,
werden en worden wij van onze zonden verlost

en kunnen wij ons daardoor zonder angst tot God wenden.
Door de opstanding van Jezus, Pasen,
worden ook wij eens opgewekt.

Door de uitstorting van de Heilige Geest ,Pinksteren,
woont Jezus nu in ons hart
en wijst Hij ons de Weg die wij hebben te gaan.

Al deze gebeurtenissen zijn elke dag weer opnieuw
van hele grote waarde

voor ons die het geloof van God hebben ontvangen.

Elke dag is het Kerstmis,
Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

Iedere dag is God met ons.

We mogen door dit alles weten dat God eens
alles in allen zal zijn.

Vader, dank U wel.

leni@vanmarion.nl