Kijk uit om te zien…

Kijk uit om te zien wat de HEER zal zeggen.
(naar Habakuk 2:1)

Oprecht bidden
uit het diepste van je hart
en naar Gods wil…..
Je mag uitzien naar een antwoord.
Op Zijn tijd zal Hij je ook antwoord geven.
Kijk uit om te zien wat God gaat zeggen…
Alleen is het niet altijd het antwoord
waar je op hoopte.
Maar je mag op God vertrouwen
dat Hij wel weet waarom iets gaat
zoals het gaat…..

Kijk uit om te zien wat de HEER zal zeggen…

Leni.

leni@vanmarion.nl