Ongelofelijke verhalen.

Ongelofelijke verhalen.

In de Bijbel staan verhalen
over mensen die door Jezus
werden genezen…
Ik heb ze allemaal gelezen.

Ik las, onder andere,
over een lamme,
die opstond en ging lopen..

Ik las over een blinde,
die terstond kon kijken en Jezus zag..

Ik las over een dove,
die ineens kon horen wat Jezus zei..

Wow.. wat een wonderen gebeurden  hier
in de verhalen ..
Wat een vreugde bij de mensen die genazen.

Maar wat was er ook veel ongeloof..

Maar ik, ik geloof ze allemaal!!
Ook ik mocht, door de kracht van Jezus,
voor heel veel,
genezing ontvangen.

Eerst was ik ziende blind..
nu kan ik zien..
Eerst was ik horende doof..
nu mag ik steeds meer verstaan..

Vader, dank U wel!!

Gedicht+Tekst bij 697 Omkeren

Omkeren.

Ben je moe, of ben je boos,
gaat het niet zoals jij wil……??
Vraag aan God
of dat Hij jou om wil keren
naar Jezus,
zodat jij  je afkeert van jezelf.
De contrasten van:
zonder Jezus en met Hem,
zullen je verbazen en verwonderen.
De contrasten van Licht en donker
zijn zo groot, daar kun je niet omheen.

Laten we aan God vragen
of dat Hij ons omkeert naar Jezus…..
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!!!
Hij is de Zoon van God,
Die stierf voor al onze zonden.

Matteüs 11:28 NBV
28.En Jezus zei: Kom naar MIJ,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en MIJN
last is licht.

Niet oordelen T930

Niet oordelen!!

Iets wat in de ogen van wijzen een dwaasheid is….
is in de ogen van dwazen een Hemelse boodschap….

God opent ogen of houdt de ogen van het hart
voor Zijn boodschap gesloten.

God opent  ,als Hij dat nodig vind,
zelfs de ogen van een ezelin.
Zij zag de engel met een zwaard,
maar Bileam’s ogen waren nog gesloten….
Driemaal sloeg Bileam de ezel….

Toen…..opende God de ogen van Bileam
en zag ook hij de engel met het zwaard!

Bileam kreeg inzicht in zijn zonden,
daar gebruikte God de ezelin voor……

Dwaasheid??? of een Hemelse boodschap??

Bij God is alles mogelijk!!
De dwazen die de Bijbelse boodschap verstaan
mogen nooit!! oordelen.
Want dat inzicht hebben ze niet van zichzelf
maar hebben  het van God ontvangen……

Numeri 22:27+28A NBV
27.Toen de ezelin de engel van de HEER zag, ging ze liggen,
met Bileam nog op haar rug.
Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok.
28.Toen liet de HEER de ezelin spreken….

 

Avondmaal…witte donderdag

scannen0668

Avondmaal.

In brood en wijn
gedenken wij het lijden van Jezus.
Brood en wijn reikt Hij ons vol liefde aan.
Neem het brood van Hem aan
gedenk Zijn dood en eet.
Neem de wijn van Hem aan
gedenk dat Hij Zijn bloed
voor onze zonden vergoot en drink.
Neem Zijn liefde offer aan.
Gedenk en GELOOF
dat Hij het ook voor jou persoonlijk deed.
Dan is het geen gewoontegang
om aan het avondmaal te gaan,
maar een blijde verheugende gebeurtenis,
omdat het een gedenken is
aan Zijn Goddelijke Liefde voor ons,
dus ook voor jou en voor mij.
Wij mogen het als gemeente vieren als een feest.
Neem het vol dankbaarheid aan.
Gedenk  en geloof dat God ,door Jezus dood, jou en mij
met Zich heeft verzoend.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Windstil Matteüs 11:28-30

Windstil.

(Na een dikke dip….en heel veel tranen….)
Ik zit in mijn hoekje voor het raam.

Ik mijmer wat en kijk naar buiten.
Ter hoogte van de toppen van de bomen
vliegt een vogel over….
Wat zie ik??   Wow, wat is dat??
Er komt een veer rechtop draaiend
loodrecht naar beneden
en beland in het gras.
Ik ga naar buiten en neem de veer in mijn handen
als is het een kostbaar kado…..
 als is het een boodschap van boven…

De Bijbeltekst van: Matteüs 11:28-30
komt in mijn gedachten naar boven.
28.Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem MIJN juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en mijn last is licht.

Zo licht als een veertje!!

Wow, Heer wat een bemoediging!!
Dank U wel!!

 

 

Kom vermoeiden

763-3Kom vermoeiden.

Wat dragen wij, wat draag ik toch
allemaal met me mee?
Angst…die zo verstikkend kan zijn…
Ziekte en of zwakte, of gebrek aan zelfbeheersing,
waarvan je maar niet beter word..
Onmin met een medemens.
Onmin wat iedere keer, na een weer
op nieuw proberen, escaleert..
Zorgen om een geliefde..
Gedachten die telkens de verkeerde kant op gaan..
Zulke gedachten kunnen je kwellen en je dag verzieken..
Wat is dit allemaal ontzettend vermoeiend.
Het leven gaat dan niet zoals je het graag zou willen.
Gelukkig is Jezus in mijn/in ons leven,
Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om
ons de goede Weg te wijzen.
Hij biedt ons een heel nieuw leven aan,
niet een leven zonder al die beproevingen,
maar een leven waarin God bovenaan staat.. boven alles!
Boven ons eigen ik, dat zal zo nieuw zijn!!

Matteüs 11:28 NBV
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.

Ballast Matteüs 11:28

601-4-geklBallast.

Je hart voelt zwaar…
heel zwaar door alles
wat jij met je meedraagt.

Dingen van vroeger,
zorgen van nu,
angst voor alles wat er in de wereld gebeurt.
Zoveel is er
wat je leven verzwaard.

De Heilige Geest helpt je,
door jou op de Weg van God te wijzen,
door jou inzicht te geven.
Dat vraagt om vertrouwen.
En door dat vertrouwen op God,
worden jouw lasten lichter,
ook al verandert er niets…..

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28

Even aandacht voor de wind.

Even aandacht voor de wind.

Ik zit buiten in de zon,
ik heb de krant die op tafel ligt net gelezen.
Ik dommel een beetje .. maar nu…
gaat de wind de krant lezen,
bladzij voor bladzij wordt omgewaaid
door de wind.
Als hij de krant uitgelezen heeft
blaast hij de krant naar een hoek van het terras.
En daar waait de hele krant uit elkaar…..
Het geluid houd me wakker
maar ik ben te lui om op te staan…..
Op deze manier laat de wind zich aan mij ,,horen,,
hij is niet te zien, maar zichtbaar
door het bewegen van de krant…..

Mijn gedachten gaan door  de krant naar een Bijbeltekst,
waarin God zich laat horen
in het gefluister van een zachte bries….
1 Koningen 19:12b

leni@vanmarion.nl

Omkeer

514-4 Omkeer.

We kunnen denken
dat we zo goed bezig zijn,
we zetten ons voor alle 100% in.
We zijn zo overtuigd
dat we de goede weg volgen…
Maar dan……
Een inslag…..

Handelingen 26:14b+15 NBV
Saul, Saul, waarom vervolg je Mij??
Je kwelt jezelf door je
zinloze halsstarrigheid.
Wie bent U HEER??
IK ben Jezus die jij vervolgt….en verder.

Je ogen gaan open.
Door die inslag ontvang je inzicht
in het gene waar je zo vol overgave mee bezig was.
Dan ineens mag je zien wat je eerst niet zag.
Als je ook nog de moed ontvangt,
draai je 180 graden om.
Wat zal jij verbaasd en verwonderd zijn
over Gods leiding in je leven.

leni@vanmarion.nl

Een doorn.Deel 2.

Een doorn.

Er is een deur die Jezus heet….
Een deur die toegang geeft tot Jezus hart.
Hij wil luisteren naar al je nood,
al je ellende wil Hij van je horen.
Hij heeft het geduld om elke dag weer opnieuw
naar jouw verdriet te luisteren.
Hij slaat Zijn armen om jou heen om je te troosten.
Hij begrijpt jou, Hij voelt al jouw pijn,
lijfelijk of geestelijk welke pijn het ook maar is.
Hij ging er immers zelf ook door heen…..

Geen woord dat jij uitspreekt is te gek, te raar,
te slecht of te grof, spreek je uit en leeg je verleden bij Hem.
Hij zal er over oordelen, zodat jij het los mag laten!!
Voor alles wat fout ging is Hij gestorven
en door Zijn sterven is alles vergeven, van jou,
maar ook van de ander…
Er is een deur die de toegang is naar Jezus hart.

Je bent er ook welkom met al je vreugde,
met je verbazing en verwondering…
want Hij is ook zo graag blij met jou in je vreugde
die je ook ontvangen mag.
Open de deur en stap over de drempel,
je bent daar zooo welkom.

Er wordt al op jou gewacht, op jou..
hoe en wat en wie je ook bent,

Hij houdt onvoorwaardelijk van jou!!

leni@vanmarion.nl

Matteüs 18:32+33…7×70

485B-4-geklMatteüs 18:32+33 uit NBV
32.Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen
en zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar.
Heel die schuld heb Ik je kwijtgescholden,
omdat je me erom smeekte.
33.Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben
met die andere dienaar, zoals Ik medelijden heb gehad met jou?
—–
7×70 maal …. 
God vergeeft mij elke dag,
elke dag geeft Hij mij nieuwe kansen.
Maar wat vind ik het moeilijk
om mijn naaste te vergeven
die mij zo gekwetst heeft.
Ik wil van Jezus leren vergeven,
want vrede en rust zullen de plaats
van mijn boosheid innemen als ik mijn naaste vergeef.
Niet één maal, maar 7×70 keer.
Heer Jezus, onderwijs mij.

leni@vanmarion.nl

Galaten 5:17 + 6:3 Test.

497-4Test.

Als de vruchten van de Geest bij jou worden uitgeperst,
houdt dan stand, blijf staande,
laat je leiden door Gods Geest,
dan ben je niet op eigen begeerte gericht.
Verleidingen en beproevingen komen op onze weg
om ons te testen.
Als ik niet telkens getest word, zal ik nooit groeien.
We kunnen niet zomaar zeggen :ik ben hier goed in
of ik heb heel veel van dat…

Galaten 6:3.
Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.

Door dat testen, door de beproevingen groeit mijn geloof,
word mijn vertrouwen in God steeds groter
en mijn liefde voor mijn naaste duidelijker.
Het één kan er niet zijn zonder het ander.

Galaten 5:17
Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest
en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf.
Het één gaat in tegen het ander,
dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

Galaten 5:24 Nieuwe kans.

482-3Nieuwe kans.

Ons leven is één grote leerschool.
Als we falen, mogen we het telkens weer
opnieuw proberen,

elke dag geeft God ons een nieuwe kans.
Net zolang tot dat God ons gebruiken kan,
kan inzetten voor Zijn plan….

En…hebben we het één of  ander een beetje onder de knie…
…hebben we geleerd een verleiding te weerstaan…
dan….begint gelijk al de volgende test….
Telkens zal een andere vrucht van de Geest
zo aan ons voorbijgaan.

Door al dat testen zullen we onszelf
steeds beter leren kennen

en God steeds beter gaan begrijpen,
komen we steeds dichter bij het beeld dat God
van ons voor ogen heeft.

De verleiding staat loodrecht tegenover
de vrucht van de Geest..

Galaten 5:24.
Wie Christus Jezus toebehoort,
heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte
aan het kruis geslagen.

Een doorn.

Een doorn.

Een doorn in je vlees,
een wond die pijn doet en niet wil helen.
Een ziekte die nooit zal genezen.
Een handicap die jou gevangen houdt.
Letterlijk een doorn in je vlees.
Zichtbaar lijden…..

Een doorn in je vlees,
pijn in je hart en niet ziek zijn…
Geen wonden hebben die zichtbaar zijn.
Pijn die niet zichtbaar is
en op geen enkele scan is te zien….
Maar toch…vreselijke pijnen lijden,
heel diep van binnen,
pijn die maar niet over gaat
omdat herinneringen je plagen,
steeds duiken ze weer op
en nemen je gedachten in beslag
en ga je weer door de ellende van heel lang geleden heen.
Het wekt je boosheid weer op
en de woede giert weer door je lijf.
Je bent machteloos omdat je het maar niet los kunt laten,
een doorn in je ziel, onzichtbaar lijden……

leni@vanmarion.nl

Mooie berg.

Scannen0232

Mooie berg.

Een vulkaan,
een prachtige berg
spuwt zijn lava naar buiten.
As en stoom stijgen op naar de hemel.
Die wolk heeft verstrekkende gevolgen….
Het vliegverkeer ligt stil.

Een mens
een prachtig schepsel
spuwt zijn boosheid
als een vulkaan naar buiten,
kwetsende woorden vol pijn
worden als lava uitgestort
over een medemens.
Die wordt pijnlijk geraakt
en onderuit gehaald,
met alle gevolgen van dien.
Net zoals die aswolk schade veroorzaakt
en tijd nodig heeft om neer te dalen,
zo heeft ook die woede uitbarsting
tijd nodig om uit te razen.
En herstel bij de ander 
gaat niet zomaar vanzelf,
daar is heel veel liefde
en begrip voor elkaar voor  nodig.
En……….gebed………….
door gebed komt er vergeving.

God kan deze uitbarsting ten goede keren.

Leni.(22-04-2010)

leni@vanmarion.nl

Jakobus 1:19a-22 uit NBV.

:ieder mens moet zich haasten  om te luisteren,
maar traag zijn om te spreken,
traag ook in het kwaad worden.
20.Want de woede van een mens brengt niets voort
dat in Gods ogen rechtvaardig is.
21.Wees daarom zachtmoedig
en leg alle verdorvenheid
en elk denkbaar wangedrag af.
En aanvaard zo de boodschap
die in u is geplant en die u kan redden.
22.Vergis u niet:alleen horen is niet genoeg,
u moet wat u gehoord hebt ook doen.

Een balk.


Een balk.

Soms is er een splinter
in het oog van onze naaste.
We zijn helpers dus….
willen wij wel proberen die splinter te verwijderen.
We wijzen ze op de fouten
die ze in onze ogen gemaakt hebben.
Maar met dat wijzen helpen we ze niet zo.
Op deze manier zullen wij die splinter niet te pakken krijgen.
Voordat we gaan wijzen, moeten we eerst maar eens
even bij onszelf naar binnen kijken.
Dan zullen wij een balk zien van de zelfde fouten,
die we zelf eerst moeten zien kwijt te raken…
en op te ruimen.

Dan pas kunnen wij de splinter van de ander goed begrijpen.

Dan pas kunnen we de ander helpen met de splinter.
Dan pas……………

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 7:3 uit NBV.
Waarom kijk je naar de splinter
in het oog van je broeder of zuster,
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Licht.

Scannen0278

Licht.

Mens en dier
planten en bomen
hebben licht nodig.
Licht om te groeien.
Licht om te bloeien.
Licht van de dag,
licht van de zon.

Voor mensen is er ook ander LICHT.
LICHT in de duisternis.
LICHT dat zonden ontmaskert.
LICHT dat een hart verwarmt.
LICHT dat eeuwig leven geeft.
JEZUS is dat LICHT voor de wereld,
LICHT voor mensen,
LICHT voor jou en mij.
LICHT dat kwam,toen Jezus werd geboren!

Leni.

Johannes 8:12b uit NBV.
Jezus zei:Ik ben het LICHT voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft het LICHT dat leven geeft.

leni@vanmarion.nl

(2010)

Afwisselend.

Afwisselend.

Regen en zonneschijn
wisselen elkaar constant af vandaag,
af en aan.

De kraan van de regen
gaat open en weer dicht.
Het gordijn van de wolken
gaat open en wordt weer dicht geschoven.
Regen en zon,
zoals het leven,
voor of tegenspoed,
vreugde of verdriet,
lachen of huilen.
Nat of droog,
licht of donker,
paraplu of parasol.

Geloven en twijfel,
oplaaiend vuur
of weer gedoofd.

Maar in ALLES mogen we weten:
Achter de wolken schijnt de zon,
zoals dat achter de twijfel,
God Aanwezig is.
En dat weten:Is vertrouwen op Hem,
die alles in Zijn Handen heeft.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Filippenzen 4:6+7 uit NBV.
6.Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank Hem in al uw gebeden.
7.Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten
in Christus Jezus bewaren.
 

Mist.

Mist.

Zoals mist de wereld kleiner maakt,
het uitzicht ontneemt op de omgeving,
die wereld pas langzaamaan
weer zichtbaar wordt als de zon gaat schijnen,
zo is het ook met geloven.
Eerst is alles nog mistig en in nevelen gehuld.
Maar langzaamaan wordt geloven duidelijker,
ga je het Woord van God steeds beter begrijpen
en verstaan door het licht van Jezus.

We weten dat de wereld er is,
ook al is er door de mist niets van te zien.
Zo mogen we uit Gods Woord weten wat er is
en komen gaat en waar geloven om draait.
Ook al zien en begrijpen we dat nu nog niet.
Eens verdwijnt de mist en wordt alles helder.

Leni.

leni@vanmarion.nl

1 Korintiérs 13:8-12 uit NBV.
8.De liefde zal nooit vergaan.
Profetieén zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan-
9.want ons kennen schiet tekort
en ons profeteren is beperkt.
10.Wanneer het volmaakte komt
zal wat beperkt is verdwijnen.
11.Toen ik nog een kind was
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik
al het kinderlijke achter me gelaten.
12.Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennis nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben.

De verloren zoon.


De verloren zoon.

Ik was een verloren dochter,
ging zomaar mijn eigen weg.
Zocht genezing bij zo veel andere bronnen,
maar al wat ik vond was grote angst,
die heel mijn gedachte in beslag nam.
Die angst verlamde mij
in heel mijn doen en laten.
Maar…
God vond mij met al mijn angsten,
pakte mij op
en wees mij de enige goede weg.
ZIJN WEG.
Door Hem werd ik genezen,
door Hem werd mijn lichaam weer sterk.
Ik mag schrijven,tekenen enz….
wat ik echt als een wonder ervaar,
ik kan dingen doen waar ik eerst
alleen maar van droomde…..
Dank U Vader voor Uw onvoorwaardelijke Liefde.

Vandaag 8 jaar zonder migraine.
Aan God de eer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Geschreven naar:Lucas 15:11-32.

Gods Naam is:Ik zal er zijn.

Scannen0566

Gods Naam is:Ik zal er zijn.

Ik sta sterk en wankel niet
omdat ik op Gods liefde sta.

Links en rechts,voor en achter
is Zijn liefde als een schaduw aanwezig.
Boven mij is Gods zegen uitgestort.
Liefde,overal is Gods liefde voor mij.
Die liefde is er ook voor jou.
God is bij ieder mens.
Wij mogen ons door Hem gedragen weten.
Wat we ook doen en waar we ook zijn,
God is met Zijn Liefde bij ons.
Hij ziet ons,Hij kent ons………….
Als je weet van Die liefde,
als je Die liefde in jouw leven ervaart,
wil je met Hem het goede doen.
Ook al lukt dat wel eens niet.
We zijn mensen en maken fouten
daar leren we van.
Maar Zijn Liefde is er altijd.
Zoals Hij beloofd heeft:
IK ZAL ER ZIJN.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Geschreven naar de tekst uit:
Exodus 3:14+15b uit NB.
Toen antwoordde God Mozes:
Ik ben die er zijn zal.
Zeg daarom tegen de Israëlieten:
,,Ik zal er zijn,
heeft mij naar u toe gestuurd.”
En Hij heeft gezegd:
,,Zo wil Ik voor altijd heten,
met DIE naam wil Ik worden aangeroepen
door alle komende generaties.

Johannes 17:25+26 uit NBV.
Rechtvaardige Vader bidt Jezus:
de wereld kent U niet,
maar Ik ken U en zij weten dat U Mij hebt gezonden.
Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
zodat de liefde waarmee U Mij liefhad
in hen zal zijn en Ik in hen.

Straatstenen.


Straatstenen.

God gebruikt niet alleen mensen,
maar ook stenen om Zijn Woord te verspreiden.
Een steen die je vind,
kan een aanleiding zijn om met iemand
over het geloof te spreken,
omdat er misschien wel
een hart of een kruis in te vinden is.
Of over de schepping,hoe zoiets kon ontstaan.

Ook een kruis van vliegtuigsporen
kan een gesprek op Jezus brengen.

Als je erop gaat letten zul je merken
hoe vaak dat gebeurd.
Het is zo leuk om te ontdekken
wat God allemaal gebruikt om mensen
naar Zich toe te halen.
Zodat ze door een steen of heel iets anders,
gaan praten over wat
het allerbelangrijkste is in het leven:
Gods liefde voor ons!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

 Deze steen vond ik in de tuin
en heb ik nagetekend.

Verzoeking.

Verzoeking.

Veertig dagen
veertig nachten
was Jezus in de woestijn.
Al die tijd at Hij niet……………

Toen kwam de duivel
om Hem te verzoeken:
Maak brood van stenen……….
Spring en engelen zullen U vangen…………
Aanbidt mij
en al wat U ziet zal van U zijn………..

Maar Jezus weerstond de duivel.
En engelen kwamen om Hem te verzorgen.

De duivel kent de Bijbel,
gebruikte teksten om Jezus te verzoeken,
maar Hij gaf niet toe.
Zijn Hart was en bleef en blijft van God!

Juist als wij zwak zijn probeert de duivel ook ons te verzoeken
om God te verlaten.
Zelfs Bijbelteksten zou hij daar bij kunnen gebruiken.
Maar met en door God staan wij sterk!

Leni.

Naar:Lucas 4:1-12.
1……………………..7.
8.Maar Jezus antwoordde:Er staat geschreven:
,,Aanbid de Heer,uw God,vereer alleen Hem.,,
9.De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem
en zette Hem op het hoogste punt van de tempel,
en hij zei tegen Hem:
Als U de Zoon van God bent,spring dan naar beneden.
10.Want er staat geschreven:
,,Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken,,
11.En ook:,,Op hun handen zullen zij u dragen,
zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.,,
12.Maar Jezus antwoordde:Er is gezegd:
,,Stel de Heer,uw God,niet op de proef.,,

leni@vanmarion.nl

Job.

scannen0635

 Job.

Een man leefde met God,
die man had alles in overvloed.
Toen liet God toe
dat de duivel alles pakte,
zelfs z’n gezondheid nam hij af.
God was alles
wat de man nog over had.
Dat was zijn enige houvast in alle ellende
die hem werd aangedaan.
Maar de man vervloekte God niet.
Wat was God blij met Job.
God had zich niet vergist.
God joeg de duivel weg
en gaf de man alles weer
in veelvoud terug.
De man werd weer beter
en kreeg een heel nieuw en rijk leven.
Job leerde door al zijn ellende heen
hoe groot en machtig God is.
Job wandelde met God.

Leni.

Job 42:1-6 uit NBV.

2.Nu antwoordde Job de Heer:
Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt
en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is.
3.Wie was ik dat ik,door mijn onverstand,
Uw besluit wilde toedekken?
Werkelijk,ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen,te groot voor mij om te bevatten.
4.,,Luister,”zei ik,”dan zal ik spreken,
ik zal u ondervragen,zeg me wat u weet.”
5.Eerder had ik slechts over U gehoord,
maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd.
6.Daarom herroep ik mijn woorden en buig mij,
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.

leni@vanmarion.nl

Galaten 5:22+23a Golven van Zegen.

Scannen0545

 (uitleg van de tekening)

Golven van Zegen.

Golven van zegen stromen
over het uitgestrooide zaad.
Het zaad van Gods Woord  is vruchtbaar,
het ontkiemt door de groeikracht
die God eraan geeft.
Nieuw leven ontstaat.
Een leven wordt vernieuwd,
een mens opnieuw geboren.

De Heilige Geest vult met,
de vruchten van de Geest.
De onrust verdwijnt,
vertrouwen is gewekt.
Er is een schuilplaats gevonden
onder de vleugels van Gods Geest.

O Vader,zegen ook mij.

Leni.

Galaten 5:22+23a uit NBV.
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede,geduld,vriendelijkheid
en goedheid,geloof,zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.

leni@vanmarion.nl

Zoals spinrag.

  Zoals spinrag.

Ingesponnen door een web,
de draden kleven aan me vast,
het verleden houdt mij gevangen.
Iets houdt me bezig,
dat iets houdt me af van HEM,
houdt me weg van het LICHT
dat het ontmaskeren zal.
Het beheerst nog teveel mijn gedachten.
Het doet nog zoveel pijn.
Mijn boosheid is nog niet helemaal verdwenen.
Het lukt me nog steeds niet het los te laten,
het over te geven aan HEM,
die mij daarvan bevrijden wil.
Nog steeds is er iets van mij in het duister,
zit ik gevangen in het web van nog niet weten hoe….
Nog steeds staat dat iets tussen mij en God in………….

Leni.

leni@vanmarion.nl

Johannes 3:20+21 uit NBV.
Maar wie oprecht handelt zoekt het LICHT op,
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is
in alles wat hij doet.
Wie kwaad doet haat het LICHT,
hij schuwt het LICHT omdat anders
zijn daden bekend worden.

Wees stil.

scannen0685

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wees stil. 
Zomaar ineens was ik zo moe…..

Psalm 139:5 uit NBV.
U omsluit mij,
van achter en van voren,
U legt Uw Hand op mij.

Galaten 5:1 uit NBV.
Christus heeft u bevrijd
opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw
een slavenjuk opleggen.
 

Psalm 62:2a.
Waarlijk,mijn ziel keert zich STIL tot God.

Exodus 14:14.
De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn. 

Lucas 9:25 uit NBV.
Wat heeft een mens eraan als hij
de hele wereld wint,maar zichzelf verliest of schade toe brengt?

Ik mag stil zijn en schuilen in Gods liefde,
Hij legt Zijn Hand op mij,zodat ik kan rusten.

Leni.

Wijsheid.

Scannen0420

 

 

 

 

 

 

Wijsheid.

Hoe meer je gaat lezen
in het Woord van God,
hoe wijzer je word.
Steeds vaker
zul je Zijn Stem verstaan.
Steeds beter
zul je Zijn Woorden begrijpen.
Rijker word je,
als maar rijker,
met kennis en inzicht.
Deze waardevolle schat
is voor jou
binnen handbereik.
Grijp deze kans
door God aan jou gegeven.
Sla de Bijbel open
en neem Zijn Woorden in je op.
Er gaat een hemel voor je open.

Leni.

Tekst Kolossenzen 2:2+3 uit NBV.
Zo wil ik(Paulus)hen bemoedigen
en hen in liefde bijeenhouden,
opdat ze tot de volle rijkdom
van allesomvattend inzicht komen,
tot de kennis van Gods mysterie:
Christus,in wie alle schatten
van wijsheid en kennis
verborgen liggen.

leni@vanmarion.nl

Aswolk.

scannen0656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aswolk.

Ik kijk naar de hemel en zie
tussen de wolken een kruis
van vliegtuigsporen.
Ik heb de kruizen aan de hemel gemist,
het vliegverkeer lag stil………………
Een vulkaan die wat van zijn binnenste
naar buiten spuwt,gooide alles in de war.
Door een grote aswolk was er
geen vliegverkeer mogelijk.
Dagen lang waren er geen vliegtuigsporen
aan de hemel te zien.
Wij mensen denken dat we alles kunnen,
dat we alles weten,
dat we alle touwtjes in handen hebben.
Maar zomaar door een onrustige vulkaan
ligt het vliegverkeer stil.
Miljoenen mensen staan nog machteloos te wachten,
kunnen niet van of naar huis.

Dit was nog maar een beetje.
Hoe is het met ons gesteld als er een grote vulkaan
in alle hevigheid explodeert
in een alles vernietigende uitbarsting????
God weet het!
Wij mensen kunnen hier met al onze kennis
en rijkdom niets tegen doen.

Ik ben blij dat ik de kruizen
weer aan de hemel zie.
Het gevaar is geweken.
Een kruis aan de hemel laat mij aan Jezus denken,
aan Zijn Liefde voor jou en voor mij.
Laat me beseffen dat God zoveel groter
en machtiger is,
dan dat alle mensen met elkaar,
kunnen bedenken.
Een mens wikt,God beschikt.

Leni.

Spreuken 16:9 uit NBV.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Joël 3:3+4a uit NBV.
Dan zal Ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook,
de zon verandert in duisternis
en de maan in bloed.

leni@vanmarion.nl

De goede strijd.

Scannen0270

 

 

 

 

 

 

 


De goede strijd.

Ik heb een strijd te strijden,
elke dag weer opnieuw.
Samen met Jezus strijd ik tegen de boze,
die mij bezitten wil.
Elke dag komt hij met nieuwe verleidingen.
Ieder uur bestookt hij mij met leugens.
Ieder moment moet ik een keuze maken,
tussen goed en fout.
En daar ben ik me meestal niet van bewust.
Wil ik mijn leven met Jezus leven,
wil ik de Goede Weg met Jezus gaan,
wil ik in Waarheid leven,
dan zal ik elke dag,elk uur en iedere minuut
op mijn hoede moeten zijn.
En dat moet dan geen opgave zijn,
maar een oprecht verlangen.
Ik strijd hem met Jezus.
Niet altijd makkelijk,
maar zo mooi……………!
Door Hem en met Hem,
ben ik  overwinnaar.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Hebreeën 2:18 uit NBV.
Juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld
en het lijden volbracht heeft,
kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Zie ook—Efeziërs 6:10-17 uit NBV.

Even stil zijn.

Scannen0456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakobus 4:8a uitNBV.
Nader tot God,
dan zal Hij tot u naderen.

Even stil zijn.

Vader dank U wel,dat ik elke dag weer
opnieuw bij U mag komen.
Iedere dag ben ik welkom bij U.
Elk uur,elke minuut,elk moment van de dag
mag ik bij U aankloppen.
U luistert naar al mijn vragen,
naar al mijn klagen altijd maar weer
en U veroordeelt mij niet.
Vader dank U wel.

Vragen en klagen is zo moeilijk niet,
die woorden stromen vanzelf,
soms zonder na te denken uit mijn hart.
Maar U loven en prijzen schiet er meestal bij in,
want daar moet ik bij nadenken.
Dankbaar voor al mijn zegeningen ben ik zo weinig.
Verhoorde gebeden merk ik soms niet eens op.
Het leven gaat door en ik sta veel te weinig stil
bij al wat U voor mij doet en betekent.

Door hier eens over te schrijven,
word ik mij bewust hoe tekort ik hierin schiet.

Vader ik dank U voor het luisteren naar mijn gevoel.
Dank u,voor het me bewust worden van mijn gebreken.

Ik dank U voor verhoorde gebeden,
hoe meer ik met U mijn leven deel,
hoe meer er is verhoord.
Hoe meer ik U betrek in mijn dagelijkse doen,
hoe meer vreugde ik beleef in de toevalligheden,
omdat ze door U verhoorde gebeden zijn geworden.
Het is Uw Liefde die hierin zichtbaar wordt voor mij.
Vader dank U wel!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Hebreeën 4:15+16 uit NBV.
Want de Hogepriester die wij hebben is er Eén
die met onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat Hij,net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is in zonde.
Laten we dus zonder schroom naderen tot
de troon van de Genadige,
waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

Eigenwijs Matteüs 6:33+34

 Scannen0226

  Eigenwijs.
Wat doen mijn schouders toch pijn.
Zijn dat al mijn zorgen
voor de dag van morgen,
die ik op mijn schouders draag?
Maar aan de zorgen van vandaag
heb ik toch al genoeg?

Waarom neem ik toch steeds
zoveel te dragen,
inplaats van het aan God te vragen
of dat Hij mij helpen wil.

Soms denk ik bij mezelf
ik kan het niet meer aan,
zo zwaar drukt dan die last.
Maar telkens weer ervaar ik toch
dat ik geholpen word.

Want anders was ik toch
allang bezweken
onder deze zware last.
Zo zal ik mogen leren,
dat wat God te dragen geeft,
ik met Hem kan delen.

(Matteüs 6:33+34)uitNBV.
33 Zoek eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,dan zullen
al die andere dingen je erbij gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

 

Grijs haar.

Scannen0367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijs haar.

Als je haren zich grijs
hebben gekleurd,
is er meestal al veel
met je gebeurd.
Je hebt inmiddels
ervaring op gedaan,
want jouw weg is niet
over rozen gegaan.
Je ging over bergen,
je moest door dalen,
je kracht en sterkte
ging je bij God halen.
Zijn bron mocht je vinden,
God zelf bracht je daar,
wat niet oprecht was
veranderde in waar.
Je mag nu vertellen
over wat je voelt,
over hoe het was
en hoe God het bedoelt.
Je mag het delen,
je mag het laten zien,
aan iemand die het
ontvangen wil misschien.
Gods Liefde maakte van mij
een ander mens,
dat ook jij ontvangen wil
is mijn oprechte wens.

Leni.
(Geschreven naar;Psalm 92:15+16 uit NBV)
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet,mijn rots,
in wie geen onrecht is.

Het lichaam van Jezus.

Scannen0005

  Het lichaam van Jezus.

Jij die goed kan kijken
mag het oog zijn om te zien
waar een ander aan voorbij gaat.

Jij die goed kan horen
mag het oor zijn om te luisteren
naar wat een ander niet kan verstaan.

Jij die goed kan praten
mag de mond zijn om te spreken
waar een ander geen woorden voor heeft.

Jij die handig bent
mag de hand zijn om te creëren
waar een ander geen talent voor heeft.

Jij die sterk bent
kan helpen dragen
waar een ander geen kracht voor heeft.

Jij die gevoelig bent
mag…….

Jij die goed kan troosten……

Jij die goed kan……

Jij…….ja jij!!!!!

Samen zijn wij het lichaam van Jezus.

Leni.

1 Korintiërs 12:12 uit NBV.
een lichaam is een éénheid
die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen
samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van Christus.

1 Korintiërs 12:27 uit NBV.
Welnu, u bent het lichaam van Christus
en ieder van u maakt daar deel vanuit.

Vijf broden en twee vissen.

Scannen0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf broden en twee vissen.

Vijf en twee is
bij Jezus willen zijn
is nieuwsgierig naar
wat er gaat gebeuren
zitten in het gras
zieken genezen
luisteren naar Jezus Stem
ze luisterden
maar hebben het niet begrepen
harten zijn gesloten
de honger blijft.

Vijf en twee is
brood en vis
is een levensgroot wonder
voor duizenden te eten
zo vreselijk veel
brood breken en doorgeven
er is zelfs nog over
onvoorstelbaar
maar mogelijk bij Jezus.

Vijf en twee is
ziende blind
is horende doof
ook niet willen weten
alleen maar eten
om te eten
vijf en twee
is Gods plan.

Johannes 6:26 uit NBV
Jezus zei:Waarachtig,Ik verzeker u:
u zoekt Me niet
omdat u tekenen hebt gezien,
maar omdat u brood gegeten hebt
en verzadigd bent.

De mensen hebben het wonder
van de spijziging niet begrepen,
de boodschap van Jezus niet verstaan.
Ze aten alleen maar om te eten.

(Johannes 6:35 uit NBV)
Jezus is het Brood dat leven geeft,
wie naar Hem gaat zal geen honger meer hebben
en wie in Hem gelooft zal nooit meer dorst hebben.

         (Geschreven naar Johannes 6:1-15 en verder uit NBV)

Leni.

Je kunt het met Jezus.

Scannen0308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt het met Jezus.

Horen is nog geen luisteren.
Kijken is nog geen zien.
Praten is geen spreken.

Luisteren,zien en spreken
doe je met je hart.
Een hart dat gevuld is
met liefde voor Jezus.

Door die liefde
kunnende horende oren luisteren
naar een medemens in nood.
Door die liefde
kunnen kijkende ogen
Gods wonderen zien.
Door die liefde
kan een pratende mond
Gods Woorden spreken,
vertellen van Zijn Liefde.

Vertellen van Jezus
Die mijn leven totaal veranderde.
Hij leerde mij luisteren,zien en spreken.
Hij raakte mij aan,genas mij
en opende mijn hart.

Heer Jezus,vul ons elke dag opnieuw.
Zonder Uw Liefde zijn we leeg
en hebben we niets te geven.

Leni.

1 Korintiërs 13:2b. Uit NBV.
al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen,
had ik de liefde niet,ik zou niets zijn.

Gevoelig.

Scannen0236 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevoelig.  

Tekst uit 1 Johannes 4:21b uit NBV.
Wie God lief heeft,
moet ook de ander liefhebben.

God
stort Zijn zegen
als een milde regen
over je uit
wast je schoon
met Jezus bloed
vult je met Zijn Liefde
meer en meer
zodat je liefde voelt
liefde voelt
voor Hem
liefde voelt
voor ieder mens
liefde voelt
ja ook voor die……….

         Leni.

Galaten 5:22a Toelaten.

 Scannen0417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelaten.

Als we Gods Geest
in ons hart toelaten
zijn we sterk
in al ons werk
voor kerk en mensen.
Komt er respect
voor elkaars gevoel,
vinden we de weg
naar het zelfde doel.
Door Gods Geest
zal het werk gezegend zijn.
Of dat het nu groot was
of juist heel klein.
Door Gods Geest
zal er groei zijn
zal er bloei zijn
zullen er vruchten
van LIEFDE ontstaan.
Door Gods Geest…..

Leni.

Naar Galaten 5:22a.
Maar de vrucht van de Geest is LIEFDE,
(uit NBV)

Aarden vaten.

Aarden vaten.

In de bijbel worden mensen vergeleken
met aarden vaten.
Broos,teer en kwetsbaar.
Maar wel gevuld met allerlei kostbaarheden.
Kostbare talenten die God ons gegeven heeft.
Ieder mens heeft zijn eigen”unieke”ik van Hem gekregen.
Maar zolang de kruik geen barsten vertoont,
zien anderen weinig of niets van de kostbaarheden,
die in ons gelegd zijn.
Maar als wij ons stoten aan mensen,
als het leven ons pijn doet,
wij door moeilijken worden geslagen,
komen er barsten in ons.
Zijn er misschien zelfs gaten in onze bast gekomen.
En door al die barsten en gaten
wordt die schoonheid zichtbaar.
Het licht ervan straalt door de barsten heen naar buiten.
Zichtbaar dus voor iedereen.
Dus zonder barsten en gaten in onze aarden kruik,
zonder kwetsbaar te kunnen of durven zijn,
is ervan die GROTE SCHAT binnenin ons niet veel te zien.

Dus als jij jezelf waardeloos vind en afgedankt,
door al die beschadigingen en teleurstellingen in je leven,
weet dan,dat je juist zo op z’n mooist bent voor God.
Gebruikt Hij jou om Zijn licht en Liefde te laten zien.

Plamuur die gaten en scheuren dus niet dicht,
verberg jezelf niet voor mensen.
Ga van jezelf houden,zoals God van je houdt.
Want juist door alle beschadigingen
laat God Zich door jou heen zien.
Zal Zijn Woord vruchtbaar zijn.
(Geschreven naar:2 Korintiërs 4:6-11 NBV)
Zie tekst DE KRUIKEN.

Leni.

Teksten.

Teksten.

Soms vertoeven wij
op groene grazige weiden
en aan rustig water
.(psalm 23)
Maar soms zullen wij onze ogen
op moeten slaan naar de bergen
.(psalm 121)
Vragen wij ons af;Waar komt mijn hulp vandaan,
omdat wij in een diep dal van duisternis zijn beland.
Dan mogen wij weten,dat als wij als vermoeiden
en belasten naar Jezus gaan
,(matt,11:28-30.)
Hij ons naar die grazige weiden
en dat stille water brengen zal.(psalm 23)
  

Ga met alles van je leven naar Jezus.
Leni.

Er is een tijd van…

Er is een tijd van…..

Er is een tijd van regen,
er is een tijd van zonneschijn.
Een tijd van varen
en voor anker gaan.
En er is water ,
er is land.
Er is een tijd voor blaadjes
en voor kale bomen.
Er zijn bergen,
er zijn dalen.
Er is een tijd om te spreken
en voor in gedachten zijn.
Een tijd van donker
en van licht.

En dit alles weten vanuit
GELOOF,HOOP en LIEFDE,
is weten
dat God ALLES in Zijn Handen heeft.
(Naar Prediker NBV)

Leni.

De verloren zoon.

De verloren zoon.

De keuze was
ver weg te gaan.
Ver weg van het vertrouwde.
De keuze werd een ander leven,
het werd zonde en ellende.
Toen pas werd beseft
hoe goed en veilig
al dat oude was.
De zoon,
hij ging terug
en zou tevreden zijn
met kruimels.
Maar de Vader wachtte al,
vergaf hem en omarmde hem,
haalde hem weer binnen,
binnen het vertrouwde.

(zie Lucas 15:11-32)

Leni.

Ijzige kou.

Ijzige kou.

Kou hebben zonder Jezus
is niet de kou van ijs.
Zonder Jezus
dat is de kou van het duister,
waar zoveel dingen niet kloppen.
Zonder Jezus wil ik niet meer zijn.
Want ik mag in het licht zijn,
waar geen leugens kunnen bestaan.
Ik mag in het licht zijn
waar de waarheid zegeviert.
Ik mag in de warmte zijn
waar liefde regeert.
Ik mag zijn waar Jezus is.

Maar soms moet ik de wereld in.
En in die wereld is het koud.
Maar als ik ga
mag ik gaan
met de warme mantel
van Jezus Liefde omgeslagen
en dragen als een pantser
om mijn hart.


Want als ik de wereld in ga
zonder dat pantser,
of zelfs maar iets vergeet
van Gods wapenrusting aan te trekken,
laat ik me zo gauw verleiden
door wereldse zaken die niet recht zijn.
Word ik gewond in mijn geloof,
voel ik die ijzige kou van het duister,
voel ik de kou van het even zonder Jezus zijn.
(Efeziërs 6:10-17.  uit NBV)

De wapenrusting van God.
 

Leni.

 

Wolken.

Wolken.Wat een bijzonder wonder toch
dat wolken aan de hemel blijven hangen.
Wolken.
Zwaar en dicht.
De kracht van de zon schijnt erzelfs niet doorheen.
Soms vallen ze in hevige regenbuien
naar beneden en geselen het land.
Of ze hangen als een lood zware deken boven ons
en verliezen wat druilerige motregen.

Maar er zijn ook van die hele mooie witte,
die langs een stralend blauwe hemel voorbij zweven
en hun schaduw spelletjes spelen met de zon.
Wolken die steeds
in allerlei verschillende vormen veranderen,
gaan met mijn fantasie aan de loop.
Er zijn ook avondwolken
die soms prachtig mooi rood gekleurd
worden door de ondergaande zon.
Rode wolken die mij vol verbazing laten beseffen
hoe knap God toch alles geschapen heeft.
Wolken zijn nodig om de aarde van water te voorzien.
Zodat alle planten kunnen groeien en bloeien,
rivieren kunnen stromen,vissen kunnen zwemmen,
mensen en dieren kunnen drinken,
gewoon dat alles wat leeft kan leven.
Wolken,
dit woord doet me ook denken aan de bijbel,
waarin beschreven werd,dat God in een wolk
dicht bij Zijn volk was………
En zo het volk van Israël de weg door de woestijn wees.
(Exodus 13:21+22 uit NBV)
De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen,
overdag in een wolkkolom,
s’nachts in een lichtende vuurzuil.
Zo konden ze dag en nacht verder trekken.
Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor
en s’nachts de vuurzuil.

Wolken……………van God.

Leni.

Levende stenen.

Levende stenen.

Dode stenen om over te lopen
gebruikt God als voorbeeld,
om Zijn Woord uit te leggen.
Zo kunnen wij mensen zijn.
Maar als God met ons
aan het werk gaat,
kunnen wij levende
stenen worden.
Die God gaat gebruiken
voor Zijn Geestelijk Huis.
Met Jezus als
de levende hoeksteen.
Als wij ons geloof bouwen
op die kostbare hoeksteen,
zullen wij niet
beschaamd uitkomen.
1 Petrus 2:1-7 uit NBG.

Leni.

Overgave.Romeinen 7:19

Overgave.

Geloven vol vertrouwen.
Vol overgave geloven in God.
Zeker weten dat Jezus ook voor mij gestorven is.

Hem de eerste plaats geven in mijn leven.
Mezelf bij alles wat ik doe afvragen,
wat wil God dat ik zal doen.
En dat niet als een opgave zien,
maar als een diep verlangen voelen.
Altijd heel dicht bij Hem willen zijn.
Me verheugen op,
om Zijn wil te mogen doen.
In Zijn Waarheid willen blijven,
bij alles wat ik doe.
Er vooruit durven komen
dat ik van Jezus houd,
wat de gevolgen daarvan ook zullen zijn.

Ik ben een mens………….
Ik wil het goede doen,maar doe het verkeerde.
(Romeinen 7: 19.Wat ik verlang te doen,het goede,
laat ik na:wat ik wil vermijden,het kwade,
dat doe ik.)
(naar Romeinen 7:13-25 uit NBG)

Leni.