Eigenwijs Matteüs 6:33+34

 Scannen0226

  Eigenwijs.
Wat doen mijn schouders toch pijn.
Zijn dat al mijn zorgen
voor de dag van morgen,
die ik op mijn schouders draag?
Maar aan de zorgen van vandaag
heb ik toch al genoeg?

Waarom neem ik toch steeds
zoveel te dragen,
inplaats van het aan God te vragen
of dat Hij mij helpen wil.

Soms denk ik bij mezelf
ik kan het niet meer aan,
zo zwaar drukt dan die last.
Maar telkens weer ervaar ik toch
dat ik geholpen word.

Want anders was ik toch
allang bezweken
onder deze zware last.
Zo zal ik mogen leren,
dat wat God te dragen geeft,
ik met Hem kan delen.

(Matteüs 6:33+34)uitNBV.
33 Zoek eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,dan zullen
al die andere dingen je erbij gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.