Wijsheid.

Scannen0420

 

 

 

 

 

 

Wijsheid.

Hoe meer je gaat lezen
in het Woord van God,
hoe wijzer je word.
Steeds vaker
zul je Zijn Stem verstaan.
Steeds beter
zul je Zijn Woorden begrijpen.
Rijker word je,
als maar rijker,
met kennis en inzicht.
Deze waardevolle schat
is voor jou
binnen handbereik.
Grijp deze kans
door God aan jou gegeven.
Sla de Bijbel open
en neem Zijn Woorden in je op.
Er gaat een hemel voor je open.

Leni.

Tekst Kolossenzen 2:2+3 uit NBV.
Zo wil ik(Paulus)hen bemoedigen
en hen in liefde bijeenhouden,
opdat ze tot de volle rijkdom
van allesomvattend inzicht komen,
tot de kennis van Gods mysterie:
Christus,in wie alle schatten
van wijsheid en kennis
verborgen liggen.

leni@vanmarion.nl