Niet oordelen T930

Niet oordelen!!

Iets wat in de ogen van wijzen een dwaasheid is….
is in de ogen van dwazen een Hemelse boodschap….

God opent ogen of houdt de ogen van het hart
voor Zijn boodschap gesloten.

God opent  ,als Hij dat nodig vind,
zelfs de ogen van een ezelin.
Zij zag de engel met een zwaard,
maar Bileam’s ogen waren nog gesloten….
Driemaal sloeg Bileam de ezel….

Toen…..opende God de ogen van Bileam
en zag ook hij de engel met het zwaard!

Bileam kreeg inzicht in zijn zonden,
daar gebruikte God de ezelin voor……

Dwaasheid??? of een Hemelse boodschap??

Bij God is alles mogelijk!!
De dwazen die de Bijbelse boodschap verstaan
mogen nooit!! oordelen.
Want dat inzicht hebben ze niet van zichzelf
maar hebben  het van God ontvangen……

Numeri 22:27+28A NBV
27.Toen de ezelin de engel van de HEER zag, ging ze liggen,
met Bileam nog op haar rug.
Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok.
28.Toen liet de HEER de ezelin spreken….