Mist.

Mist.

Zoals mist de wereld kleiner maakt,
het uitzicht ontneemt op de omgeving,
die wereld pas langzaamaan
weer zichtbaar wordt als de zon gaat schijnen,
zo is het ook met geloven.
Eerst is alles nog mistig en in nevelen gehuld.
Maar langzaamaan wordt geloven duidelijker,
ga je het Woord van God steeds beter begrijpen
en verstaan door het licht van Jezus.

We weten dat de wereld er is,
ook al is er door de mist niets van te zien.
Zo mogen we uit Gods Woord weten wat er is
en komen gaat en waar geloven om draait.
Ook al zien en begrijpen we dat nu nog niet.
Eens verdwijnt de mist en wordt alles helder.

Leni.

leni@vanmarion.nl

1 Korintiérs 13:8-12 uit NBV.
8.De liefde zal nooit vergaan.
Profetieén zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan-
9.want ons kennen schiet tekort
en ons profeteren is beperkt.
10.Wanneer het volmaakte komt
zal wat beperkt is verdwijnen.
11.Toen ik nog een kind was
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik
al het kinderlijke achter me gelaten.
12.Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennis nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben.