Het lichaam van Jezus.

Scannen0005

  Het lichaam van Jezus.

Jij die goed kan kijken
mag het oog zijn om te zien
waar een ander aan voorbij gaat.

Jij die goed kan horen
mag het oor zijn om te luisteren
naar wat een ander niet kan verstaan.

Jij die goed kan praten
mag de mond zijn om te spreken
waar een ander geen woorden voor heeft.

Jij die handig bent
mag de hand zijn om te creëren
waar een ander geen talent voor heeft.

Jij die sterk bent
kan helpen dragen
waar een ander geen kracht voor heeft.

Jij die gevoelig bent
mag…….

Jij die goed kan troosten……

Jij die goed kan……

Jij…….ja jij!!!!!

Samen zijn wij het lichaam van Jezus.

Leni.

1 Korintiërs 12:12 uit NBV.
een lichaam is een éénheid
die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen
samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van Christus.

1 Korintiërs 12:27 uit NBV.
Welnu, u bent het lichaam van Christus
en ieder van u maakt daar deel vanuit.