Job.

scannen0635

 Job.

Een man leefde met God,
die man had alles in overvloed.
Toen liet God toe
dat de duivel alles pakte,
zelfs z’n gezondheid nam hij af.
God was alles
wat de man nog over had.
Dat was zijn enige houvast in alle ellende
die hem werd aangedaan.
Maar de man vervloekte God niet.
Wat was God blij met Job.
God had zich niet vergist.
God joeg de duivel weg
en gaf de man alles weer
in veelvoud terug.
De man werd weer beter
en kreeg een heel nieuw en rijk leven.
Job leerde door al zijn ellende heen
hoe groot en machtig God is.
Job wandelde met God.

Leni.

Job 42:1-6 uit NBV.

2.Nu antwoordde Job de Heer:
Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt
en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is.
3.Wie was ik dat ik,door mijn onverstand,
Uw besluit wilde toedekken?
Werkelijk,ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen,te groot voor mij om te bevatten.
4.,,Luister,”zei ik,”dan zal ik spreken,
ik zal u ondervragen,zeg me wat u weet.”
5.Eerder had ik slechts over U gehoord,
maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd.
6.Daarom herroep ik mijn woorden en buig mij,
zoals ik hier zit in het stof en het vuil.

leni@vanmarion.nl