Gedicht+Tekst bij 697 Omkeren

Omkeren.

Ben je moe, of ben je boos,
gaat het niet zoals jij wil……??
Vraag aan God
of dat Hij jou om wil keren
naar Jezus,
zodat jij  je afkeert van jezelf.
De contrasten van:
zonder Jezus en met Hem,
zullen je verbazen en verwonderen.
De contrasten van Licht en donker
zijn zo groot, daar kun je niet omheen.

Laten we aan God vragen
of dat Hij ons omkeert naar Jezus…..
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!!!
Hij is de Zoon van God,
Die stierf voor al onze zonden.

Matteüs 11:28 NBV
28.En Jezus zei: Kom naar MIJ,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en MIJN
last is licht.