Handelingen 2:1-6.

Scannen0428

 Handelingen 2:1-6 uit NBV.
De komst van de Heilige Geest.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar.
2.Plotseling klonk er uit de hemel een geluid
als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3.Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
4.en allen werden vervuld van de Heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5.In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6.Toen het geluid weerklonk,dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder
de apostelen en de andere leerlingen
in zijn eigen taal hoorde spreken.

Johannes 14:26


Johannes 14:26 NBV
Later zal de Pleitbezorger,

de Heilige Geest die de Vader jullie
namens Mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat IK tegen jullie gezegd heb.

Johannes 16:12-16.

Scannen0087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 16:12-16 uit NBV.

12.Ik (Jezus)heb jullie nog meer te zeggen,
maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
13.De Geest van de Waarheid zal jullie,
wanneer Hij komt,de Weg wijzen
naar de volle waarheid.
Hij zal niet namens Zichzelf spreken,
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort
en jullie bekendmaken wat komen gaat.
14.Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft,
zal Hij Mij eren.
15.Alles wat van de Vader is,is van Mij-
daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie
bekend zal maken,van Mij heeft.
16.Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer,
maar kort daarna zien jullie Me terug.

Handelingen 2:16-21.

Scannen0474

 Handelingen 2:16-21 uit NBV.

Petrus zegt na de uitstorting
van de Heilige Geest:
16.Wat hier nu gebeurt is aangekondigd
door de profeet Joël:
17.Aan het eind der tijden,zegt God,
zal Ik over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.
18.Ja over al Mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19.Ik zal wonderen doen verschijnen
aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden,
bloed en vuur en rook.
20.De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed voordat de grote stralende dag
van de Heer komt.
21.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.
(zie ook Joël 3:1-5 )

Aan Gods rechter hand

titel 644
Aan Gods rechter hand.

Beseffen wij wel hoe bijzonder en nodig
de Hemelvaart van Jezus voor ons was en nog steeds is??
En dat Hij in de Hemel aan Gods rechter hand
plaats nam.
Waar vandaan God de Trooster naar ons zond.
De Redder , de Wegwijzer enz.
Als de Heilige Geest van Jezus kan Hij nu
bij iedereen zijn, waar dan ook,
hoe ver weg of hoe dichtbij,
Jezus is nu gewoon overal en in alle mensen.
Dat kon alleen als Jezus opgenomen zou worden
in de hemel, zelfs dat heeft God voor ons geregeld.
Door de Hemelvaart van Jezus werd de uitstorting
van de Heilige Geest mogelijk.

Wat een wonderlijke liefdevolle God hebben wij!!
Vader, dank U wel!.(13 Mei 2016)

Leni

Johannes 14:16+17A NBV
16.Dan zal IK de Vader vragen jullie
een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de Waarheid

Handelingen 2:33 NBV
33.Jezus is door God verheven,
zit aan Zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest,
die ons is beloofd, ontvangen.
Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen
en dat is wat u ziet en hoort.

Gedicht bij 560 Vader,U laat mij………

Vader,U laat mij in deze tekening
een vlam zien
van het Pinkstervuur als de uitstorting 

van de Heilige Geest.
En de duif met het blad van het nieuwe leven

wat daardoor ontstaat.
Ik huil tranen van vreugde
om wat dit allemaal betekent.
Het kruis
als Jezus,Uw Zoon,met Hem en door Hem

opnieuw geboren zijn.
Vader,dank U wel!

Vader, U laat mij…..

Vader, U laat mij de vlam
van Pinksteren zien
en een hart dat zich warmt aan de liefde.
Aan  het kruis is het begonnen…
Jezus stierf voor de zonde van de wereld…
U wekte Jezus …

en Hij stond op uit het graf..
en steeg op naar U, Zijn Vader.

Uw Heilige Geest werd uitgestort
en kregen wij een nieuw leven,
door U gegeven.
Vader, dank U wel!

Vrijmoedig.

 

Vrijmoedig.

De Heilige Geest,
als in tongen van vuur,
uitgestort over mensen.
Mensen worden gevuld
met de Heilige Geest.
Levens veranderen.
Mensen worden vrijmoedig,
om te vertellen over Jezus,
over wie Hij was en is,
over wat Hij allemaal gedaan heeft en doet.
Die aan anderen durven te vertellen
wat God in hun leven betekent.
Die ervaren dat hun leven geleid wordt
door de Heilige Geest.
Vader, we vieren weer Pinksterfeest,
stort ook nu vandaag Uw Geest uit
over Uw Gemeente,over alle mensen,
over mij……………..
Zodat ook ik vrijmoedig over U kan spreken
en mij laat leiden door Uw Heilige Geest.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Brandend hart.

Brandend hart.


In vuur en vlam
voor Jezus.
Geraakt zijn
door Zijn liefde.
Vol verwondering.
Vol vreugde.
Vol verbazing.
Vol aandacht.

Vol eerbied beseffen
wat Jezus
deed voor mij.
Door Zijn lijden
aan het kruis
kwam de Heilige Geest
in mij.
Ik ben in vuur en vlam
voor Jezus.
En wil dat heel graag
delen met jou.
(30-12-2007)

Leni.

leni@vanmarion.nl

Heilig vuur.

scannen0679

Heilig vuur.

Vader Uw zegen,
Uw Heilig vuur van Pinksterfeest
heb ik zo nodig.
Ik voel me lauw.
Niet warm of koud,maar leeg.
Alleen het vuur van Pinksterfeest,
kan mij doen ontbranden.
Vader stort Uw Geest  uit.
Zodat het vuur van liefde voor U
en mensen in mij ontbrandt.
Vader zet mij in vuur en vlam voor U.
Zodat ik mag getuigen van Uw liefde voor mij.
Getuigen mag van Uw liefde voor alle mensen.
Ik vrijmoedig word om over U te vertellen.
Ik liefde ervaar voor alle mensen,
wie en wat en hoe ze ook zijn.
Dat ik geen angst meer voel voor wat dan ook.
Vader steek mij aan,aan het Pinkstervuur.

Leni.

leni@vanmarion.nl

1 Johannes 3:18-24.

1 Johannes 3:18-24 uit NBV.
18…We moeten niet liefhebben met de mond,
met woorden,maar waarachtig,met daden.
19.Dan weten  we dat we voortkomen uit de waarheid
en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
20.En zelfs als ons hart ons aanklaagt:
God is groter dan ons hart,Hij weet alles.
21.Geliefde broeders en zusters,
als ons hart ons niet aanklaagt,
kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden
22.en ontvangen we van Hem wat we maar vragen,
omdat we ons aan Zijn geboden houden
en doen wat HIJ wil.
23.Dit is Zijn gebod:dat we geloven
in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben,
zoals Hij ons heeft opgedragen.
24.Wie zich aan Zijn geboden houdt blijft in God,
en God blijft in hem.
Dat Hij in ons blijft,weten we door de Geest
die Hij ons gegeven heeft.

Tekening Pinksteren..

Ik zie:
Een anker,
Houvast door hoop.
Een kruis,
Het bloed van Jezus
stroomt een hart binnen
om het te reinigen van zonden.
Een duif,de Heilige Geest,brengt nieuw leven.
Na het wegwassen van de zonden
ervaar je vrede,een duif(links),
ondanks een wolk,problemen,die je overkomen.
Een bootje,ik/jij.
Bergen daardoor ook dalen,voorspoed en verdriet.
Maar altijd gedragen door Gods liefde.
Blad opnieuw geboren zijn.
Alles getekend in de vorm van een vlam
Pinksteren

Gods Geest.

Gods Geest.

Onze God stort Zijn Geest uit
over alle mensen
over alle kerken,
zodat iedereen de werken
van Zijn handen zou kunnen zien.

Mensen ontvang
Gods Geest in uw hart,
zet u ervoor open.
Roep Hem aan en Hij zal antwoorden.
Zet de deuren van de kerken open
voor Gods Geest.
Laat Hem binnen in uw hart en kerk.
Dan kan Hij met u aan het werk.
Verwelkom Hem!!
Hij zal u grote
wonderlijke dingen bekend maken,
dingen die u volkomen onbekend zijn.
(Jeremia 33:3 uit NBV)

Leni.

leni@vanmarion.nl

Olievlek.

Scannen0241

 

 

 

 

 

Olievlek.

Pinksteren gaat door,
ook vandaag.
De liefde breidt zich uit
als een olievlek die wordt gevoed
door een olielek op de bodem van de zee.
Die olievlek strekt zich uit naar alle kusten.
En hoe het ook met man en macht
geprobeerd wordt om dat tegen te gaan,
toch zullen er resten van die olie
de kusten bereiken.

Hoe de satan ook probeert
om met zijn leugens
het Pinkstervuur te blussen,
toch zullen er harten geraakt worden
door Gods liefde,
aangestoken worden
door het Pinkstervuur.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Een gat.Romeinen 9:21

scannen0675

 

 

 

 

 

 

Een gat.

Een gat in een hart,een lege holte,
vraagt om gevuld te worden.
Het wordt geprobeerd met materiële zaken.
Maar steeds is er een nieuw verlangen
naar alweer wat anders.
Het lege gevoel in dat hart blijft vragen.
Maar als het gevuld wordt door De Heilige Geest
dan is al het materiële niet meer het belangrijkste.
Maar God!
Dan gaat God het leven leiden door Zijn Geest.
Dan wordt het gat,de lege holte,gevuld met liefde
voor God en mensen.
God laat je zijn wie jij bent.
Zoals je bent kan God jou gebruiken,
op jouw eigen unieke manier.
Zoals de pottenbakker jou geboetseerd heeft.
Geen maaksel is het zelfde.
Die liefde in het hart,waar eerst die leegte was,
wordt meer,het groeit en gaat vruchten dragen,
zoals één graankorrel die vermeerderd
als het wordt gezaaid.
Zo zal de liefde van God in mensen groeien,
vermeerderd worden en zich verspreiden.
Gods maaksel (jij en ik)is gemaakt
om met Zijn liefde gevuld te worden
en om het weer door te geven aan anderen.
Hoe meer harten er gevuld zijn met die liefde,
hoe meer de wereld daar door zal veranderen.
Veranderen,door de Heilige Geest!

Leni.

Romeinen 9:21 uit NBV.
Heeft de pottenbakker niet de vrijheid
om van de zelfde klomp klei
zowel een kostbare vaas
als een alledaagse pot te maken?
 

leni@vanmarion.nl

Verbonden.

Scannen0289

 

 

  
 

 

 

 

 

 


 
Verbonden. 

Als we met God verbonden willen zijn,
worden onze harten gevuld door Zijn Liefde,
worden we gevuld met de Heilige Geest.
Het gevangen zijn in oude gewoontes,
gebonden zijn door gevoelens van angst,
gebrek aan vertrouwen……………….
zal Jezus verbreken en genezen.
Hij wil onze Bevrijder zijn.
Hij gaat ons de Weg wijzen,
door Zijn Geest.
Al onze angsten gaat Hij wegspoelen
met het levende water uit Zijn Bron.
Onze harten worden gereinigd
door Zijn bloed,
van het gebonden zijn aan de wereld.
Zodat we vrij zijn
om Gods Liefde in genade
te kunnen ontvangen en door te geven.
Als we met God verbonden willen zijn.

Vader ik wil,
wilt U mij laten weten HOE.
 

 Leni.

leni@vanmarion.nl

Pinksterfeest.

Pinksterfeest.

Gods liefde kent geen einde.
Want na Jezus dood
en
Hemelvaart,
was het nog lang niet voorbij.
God zond Zijn
Heilige Geest
aan een ieder die er zijn hart voor open zet
en Hem ontvangen wil.
Meer hoeven wij er niet voor te doen.
Op deze manier kan God altijd bij ons zijn,
in de goede en in de slechte momenten
van ons leven.
En dat voelt goed.
En omdat dat zo goed voelt
willen wij het heel graag
met anderen delen.
Zo verspreidt zich
het Vuur
van
Gods grote Liefde
over de wereld.
Dat is de Heilige Geest,
het Vuur,
van Pinksteren.


Leni.

Het vuur.

Het vuur.

Het vuur van Pinksteren.
De vlammen van de
Heilige Geest
zullen onze harten in vuur en vlam zetten voor
Jezus,
als wij Zijn Liefde
willen ontvangen.
In vuur en vlam voor
Jezus,
die met
Zijn Liefde
ons omarmen en verwarmen wil.
Onze harten vullen wil met
Zijn Heilige Geest.
Zodat wij door Hem een
lichtend licht
en een zoutend zout voor de wereld kunnen zijn.
Dan mogen en kunnen wij Gods Woord 
zaaien
in harten die nu nog van de wereld zijn.
Als wij Gods Woorden
zaaien,
zal er Liefde van God in dat hart ontkiemen.
Als ook dat hart DIE Liefde ontvangen wil,
zal ook dat hart
in vuur en vlam komen te staan voor
Jezus.
Zal er ook in dat hart nieuw zaad ontstaan
om te
zaaien.
Zo kan en zal het vuur van de
Heilige Geest,
het Woord van God en de Liefde van Jezus,
zich steeds verder verspreiden.

Doorgeven,
dat is Pinksterfeest.

Leni.

Kwetsbaar.

Kwetsbaar.


De kwetsbaarheid
van een vlinder.
De kwetsbaarheid
van geloven.
Zo teer,zo gauw stuk,
als ik Gods Geest
niet toelaat in mijn hart.

Door Jezus
zijn wij bevrijd van zonden,
bevrijdt van onze schuld.
Jezus stierf voor ons aan een kruis.
Hij zond ons de Trooster.
Die ons helpt geloven.
Die ons helpt met leven.
Die ons helpt in ons verdriet.
Die ons helpt
in al onze kwetsbaarheid,
om stevig te staan voor God.

door:Leni.