Aan Gods rechter hand

titel 644
Aan Gods rechter hand.

Beseffen wij wel hoe bijzonder en nodig
de Hemelvaart van Jezus voor ons was en nog steeds is??
En dat Hij in de Hemel aan Gods rechter hand
plaats nam.
Waar vandaan God de Trooster naar ons zond.
De Redder , de Wegwijzer enz.
Als de Heilige Geest van Jezus kan Hij nu
bij iedereen zijn, waar dan ook,
hoe ver weg of hoe dichtbij,
Jezus is nu gewoon overal en in alle mensen.
Dat kon alleen als Jezus opgenomen zou worden
in de hemel, zelfs dat heeft God voor ons geregeld.
Door de Hemelvaart van Jezus werd de uitstorting
van de Heilige Geest mogelijk.

Wat een wonderlijke liefdevolle God hebben wij!!
Vader, dank U wel!.(13 Mei 2016)

Leni

Johannes 14:16+17A NBV
16.Dan zal IK de Vader vragen jullie
een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de Waarheid

Handelingen 2:33 NBV
33.Jezus is door God verheven,
zit aan Zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest,
die ons is beloofd, ontvangen.
Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen
en dat is wat u ziet en hoort.