Kwetsbaar.

Kwetsbaar.


De kwetsbaarheid
van een vlinder.
De kwetsbaarheid
van geloven.
Zo teer,zo gauw stuk,
als ik Gods Geest
niet toelaat in mijn hart.

Door Jezus
zijn wij bevrijd van zonden,
bevrijdt van onze schuld.
Jezus stierf voor ons aan een kruis.
Hij zond ons de Trooster.
Die ons helpt geloven.
Die ons helpt met leven.
Die ons helpt in ons verdriet.
Die ons helpt
in al onze kwetsbaarheid,
om stevig te staan voor God.

door:Leni.