Brandend hart.

Brandend hart.


In vuur en vlam
voor Jezus.
Geraakt zijn
door Zijn liefde.
Vol verwondering.
Vol vreugde.
Vol verbazing.
Vol aandacht.

Vol eerbied beseffen
wat Jezus
deed voor mij.
Door Zijn lijden
aan het kruis
kwam de Heilige Geest
in mij.
Ik ben in vuur en vlam
voor Jezus.
En wil dat heel graag
delen met jou.
(30-12-2007)

Leni.

leni@vanmarion.nl