Gods Geest.

Gods Geest.

Onze God stort Zijn Geest uit
over alle mensen
over alle kerken,
zodat iedereen de werken
van Zijn handen zou kunnen zien.

Mensen ontvang
Gods Geest in uw hart,
zet u ervoor open.
Roep Hem aan en Hij zal antwoorden.
Zet de deuren van de kerken open
voor Gods Geest.
Laat Hem binnen in uw hart en kerk.
Dan kan Hij met u aan het werk.
Verwelkom Hem!!
Hij zal u grote
wonderlijke dingen bekend maken,
dingen die u volkomen onbekend zijn.
(Jeremia 33:3 uit NBV)

Leni.

leni@vanmarion.nl