Tekst bij 614 Jesaja 25:9

Jesaja 25:9 NBV
Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!

Jesaja 25:9 
Uit de Rembrandt Bijbel
En men zal te dien dage zeggen: Ziet,
Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht
en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HEERE,
wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen
en verblijden in Zijn zaligheid.