Tekst bij 343b Handelingen:27a

Handelingen 14:27a NBV
Ze brachten verslag uit van alles
wat God door hen tot stand had gebracht.
Ze vertelden hoe God voor de heidenen de deur
naar het geloof had geopend.