Matteüs 11:28-30

Matteüs 11:28-30 NBV
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Matteüs 11:28-30

Uit de Rembrandt Bijbel
Komt herwaats tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij,
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.