Omkeren

Omkeren.

Ben je moe, of ben je boos,
gaat het niet zoals jij wil……??
Vraag aan God
of dat Hij jou om wil keren
naar Jezus,
zodat jij  je afkeert van jezelf.
De contrasten van:
zonder Jezus en met Hem,
zullen je verbazen en verwonderen.
De contrasten van Licht en donker
zijn zo groot, daar kun je niet omheen.

Laten we aan God vragen
of dat Hij ons omkeert naar Jezus…..
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!!!
Hij is de Zoon van God,
Die stierf voor al onze zonden.

Matteüs 11:28 NBV
28.En Jezus zei: Kom naar MIJ,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en MIJN
last is licht.

Matteüs 11:28-30

Matteüs 11:28-30 NBV
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Matteüs 11:28-30

Uit de Rembrandt Bijbel
Komt herwaats tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij,
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Windstil Matteüs 11:28-30

Windstil.

(Na een dikke dip….en heel veel tranen….)
Ik zit in mijn hoekje voor het raam.

Ik mijmer wat en kijk naar buiten.
Ter hoogte van de toppen van de bomen
vliegt een vogel over….
Wat zie ik??   Wow, wat is dat??
Er komt een veer rechtop draaiend
loodrecht naar beneden
en beland in het gras.
Ik ga naar buiten en neem de veer in mijn handen
als is het een kostbaar kado…..
 als is het een boodschap van boven…

De Bijbeltekst van: Matteüs 11:28-30
komt in mijn gedachten naar boven.
28.Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal IK jullie rust geven.
29.Neem MIJN juk op je en leer van MIJ,
want IK ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want MIJN juk is zacht en mijn last is licht.

Zo licht als een veertje!!

Wow, Heer wat een bemoediging!!
Dank U wel!!

 

 

Jezus zegt:

 Jezus zegt;
Kom maar…
Kom maar dichterbij…
Kom maar bij MIJ….

IK werd ook voor jou geboren.
Luister maar naar wat IK zeg:
IK hou van jou
met onvoorwaardelijke LIEFDE.
Ik hou van jou om wie jij bent.
Voor jou ben IK gekomen.

Kom maar..
Kom maar bij MIJ…
Kom gewoon zoals je bent,
vermoeid en belast.
Dan zal IK jou rust geven.

Maar kom!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28 uit NBV.

Ik zie:
Een hart dat grenzen trekt,
tot zover en niet verder-klein hart.
Regenboog-verbond van God.
Duif-vrede voelen.
Zwart en wit-licht en donker-waarheid en leugen.
Blaadjes-nieuw leven.
Vlam-vuur van de Heilge geest.

(2010)

Ballast Matteüs 11:28

601-4-geklBallast.

Je hart voelt zwaar…
heel zwaar door alles
wat jij met je meedraagt.

Dingen van vroeger,
zorgen van nu,
angst voor alles wat er in de wereld gebeurt.
Zoveel is er
wat je leven verzwaard.

De Heilige Geest helpt je,
door jou op de Weg van God te wijzen,
door jou inzicht te geven.
Dat vraagt om vertrouwen.
En door dat vertrouwen op God,
worden jouw lasten lichter,
ook al verandert er niets…..

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28

Aan de voet van het kruis.

Aan de voet van het kruis.

Jezus zegt:Kom tot Mij
allen die vermoeid en belast zijn……

Wij mogen met onze rugzak
die wij gevuld hebben met zorgen,
verdriet,een machteloos gevoel,
met onze depressies,met onze twijfels,ons ongeloof
en wie weet wat nog meer,
naar God gaan.
Wij mogen naar Hem toe gaan met al onze nood,
we mogen elk detail benoemen
en God neemt ons gebed aan.
Hij laat geen bidder staan,in dat vertrouwen
gaan we naar Hem opweg met onze uitpuilende rugzak,
gevuld met een inhoud die ons zo teneerdrukt
en zo moe maakt.
We mogen echt alles bij Hem achterlaten
al is het nog zo raar of ontzettend zwaar.
Maar zo vaak pakken we na het Amen
van ons gebed onze rugzak weer op
en blijven we maar zeulen met wat ons zo vermoeid.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28-30 uit NBV.
28.Kom naar Mij(zegt Jezus),jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,dan zal Ik jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Dubbellicht.


Dubbellicht.

Jezus is het licht in de wereld,
Hij verjaagt het duister uit ons leven,
verlicht ons dus………..
Jezus helpt ook onze lasten dragen:
Kom vermoeiden en belasten……
Onze last wordt lichter door Jezus.

Jezus is mijn licht,
in mijn duisternis en in mijn zorgen.
Hij is mijn dubbellicht.

Leni.

1 Johannes 1:5b uit NBV.
God is licht,er is in Hem geen spoor van duisternis.

Matteüs 11:28-30 uit NBV.
Kom naar mij,jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Zuchten.

Zuchten.

Bidden.
Wat is eigenlijk bidden?
Bidden kan ook zuchten zijn.
Omdat je door alles wat er gebeurd
zo vreselijk moe bent.
Zo moe dat je niets meer kunt.
Je kunt zelfs voor een gebed
geen woorden bedenken,
er komt niets anders naar boven,
dan een zucht.
Maar weet..
dat God al jouw zuchten kan verstaan.
Hij weet wat je voelt.
Hij begrijpt jouw machteloos gevoel,
om alles wat jij doormaakt.
Er is zoveel wat jou zorgen baart…
zoveel wat jouw aandacht vraagt…
jouw werk valt jou zo zwaar…
jij hebt zoveel pijn…
zoveel verdriet…
Er is zoveel wat jij los moet laten.
Zoveel…om te zuchten………

Ga naar God met al jouw zuchten.
Hij verstaat ze allemaal.
Zoek rust in Zijn liefde voor jou.

Leni.

Matteüs 11:28 uit NBV.
Jezus zegt:Kom naar Mij,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.

leni@vanmarion.nl

Gebukt.

 scannen0580

 

 

 

 

 

 

 

 


Gebukt.

Als je gebukt door zorgen  door het leven gaat,
als jij je lasten als een rugzak op je rug draagt,
als jouw ziel zo’n pijn doet van eenzaamheid,
als je door verdriet niet meer rechtop kunt staan,
als je zo geslagen bent door tegenslag,
als er geen uitzicht is op verbetering
van wat dan ook………….
Weet dan
dat er een schuilplaats is
waar je schuilen kunt en huilen.
Een plaats ook waar je weer rechtop kunt staan.
Niet dat er dan geen eenzaamheid meer is,
maar je bent niet langer alleen.
Niet dat er dan geen lasten meer zijn,
maar God helpt je dragen
Hij geeft je kracht naar kruis.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28-30.
Jezus zegt;
28.,,Kom naar Mij,jullie die vermoeit zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”