Filippenzen 2:5-11

Filippenzen 2:5-11 uit NBV
5.Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had.

6.Hij die de gestalte van God had,
hield Zijn gelijkheid aan God niet vast,

7.maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.

8.En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd

en werd gehoorzaam tot in de dood-
de dood aan het kruis.

9.Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken

die elke naam te boven gaat,
10.opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen,
in de hemel,

op de aarde en onder de aarde,
11.en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.