Hebreeën 1:10-12.

Hebreeën 1:10-12 uit NBV.
10.In het begin hebt U,HEER,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van Uw handen.
11.Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
12.als een mantel zult U ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde en Uw jaren
zullen geen einde nemen.

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

1Johannes 5:13-15.

1 Johannes 5:13-15 uit NBV.

13.Dit alles schrijf  ik(Johannes)u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.
14.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is
met Zijn wil.
15.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert,
wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles
al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

1 Johannes 2:1+2.

 1 Johannes 2:1+2 uit NBV.
Kinderen ik (Johannes)schrijf u dit
opdat u niet zondigt.
Mocht één van u echter toch zondigen,
dan hebben wij een PLEITBEZORGER bij de Vader:
Jezus Christus,de Rechtvaardige.
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden
en niet alleen voor die van ons
maar voor de zonden van de hele wereld.