1 Petrus 1:4-7

1Petrus 1:4-7 NBV
4.Er wacht u,
die door Gods kracht
wordt beschermd omdat u gelooft,
in de hemel een onvergankelijke,
ongerepte erfenis die nooit verwelkt.
5.U ziet de redding tegemoet,
die aan het einde van de tijd
zeker geopenbaard zal worden.
6. Verheug u hierover,
ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd
allerlei beproevingen verduren.
7.Zo kan de echtheid blijken van uw geloof-
zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud,
dat toch ook in het vuur wordt getoetst-
en zo verwerft u lof, eer en roem
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.