1 Tessalonicenzen 5:9+10

1 Tessalonisenzen 5:9 +10 NBV

9.Want Gods bedoeling met ons is niet
dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
10.Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn
of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven.