Gedicht bij 362 De Naam van God 2


De Naam van God.

IK BEN DIE IK BEN
EN IK ZAL ER ZIJN!!

IK BEN trouw.
IK BEN een pantser.
IK BEN een schild.
IK BEN een sterke toren.

IK BEN de Wegwijzer
naar Jezus,

naar de Weg,de Waarheid
en het Leven.

IK BEN de Trooster
als jij verdrietig bent.

IK BEN een schuilplaats
als jullie niet meer weten hoe
het verder moet.

IK BEN DIE IK BEN
en IK ZAL ER ZIJN.

Zo kunnen we in ons eigen leven ervaren
Wie en Wat God voor ons is.
Dat is voor iedereen anders.
Niemand is immers gelijk.

 

 

Gedicht bij 355 De Naam van God.


De Naam van God.

God maakte Zijn Naam aan Mozes bekend.
Zijn Naam is: IK BEN.
In heel de Bijbel door is te vinden wie God is.
Zoals: IK BEN de Enige Ware Levende God.
IK BEN de Schepper van de Hemel en de aarde.
IK BEN de Maker van ALLES wat leeft.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN altijd Dezelfde.
IK BEN de God van Genade.
IK BEN de Vader.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN de Machtige.
IK BEN de Overwinnaar.
IK BEN de Opstandingskracht.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN de Alpha en Omega.
IK BEN de Verlosser.
IK BEN de Koning.
IK BEN DIE IK BEN
en IK ZAL ER ZIJN!!

Tekst + gedicht bij 491 Jeremia 33:3

Jeremia 33:3 NBG
Roep tot Mij
en IK zal u antwoorden
en u grote, ondoorgrondelijke dingen
verkondigen,
waarvan gij niet weet.

Ik kreeg eens een tekst dat God mij
ondoorgrondelijke dingen zou laten zien.
Nou dat heeft Hij gedaan,
keer op keer en weer en nog meer….
Het houdt nooit meer op als God je
door deze tekst aanraakt.
Dan komt de verwondering
en de verbazing, dan mag je
stap voor stap gaan zien
hoe God werkt..

Gedicht bij 186 Ruiken

Ruiken

Als je alles ruiken kan
sta je er niet altijd bij stil
hoe bijzonder dat eigenlijk is.
Besef je niet dat bijna alles
zijn eigen unieke geur heeft.
Daar kwam ik pas achter
toen ik niets meer rook.

Geniet maar van alle geuren
die je op je weg tegenkomt!!
En besef hoe wonderlijk het is
om al die geuren te herkennen…..
of dat ze nu lekker ruiken…of niet 🙂
God onze Maker heeft ook dit
aan ons gegeven!!

Genade.

Genade.


De verleiding ligt
overal op de loer.
En voor de zoveelste keer
kraait de haan.
Even zovele keren
verraadde ik Jezus.
Ondanks al die zonden
blijft Hij naast me staan.
Wat een Liefde
wat een Genade
wat moet Hij
veel van mij houden,
dat Hij mij
steeds maar weer vergeeft.

Ik wil Hem loven
Hem bedanken
voor zoveel Liefde.
Ik wil ten diepste beseffen
hoe Jezus voor al mijn zonden
geleden heeft.

Wat geeft Hij mij
oneindig veel Liefde,
ik kan er niet bij………………….

leni@vanmarion.nl

(herhaling van 2008)

Gedicht bij 490 Moed

Moed.

Heer, U bent
mijn kracht en sterkte.
Als ik moe ben
geeft U mij
nieuwe kracht.
Als ik zwak ben
bent U het die mij
sterk maakt.
U geeft het
want van mezelf
ben ik zwak en moe.
Heb ik en ben ik niets.
U bent mijn kracht
U bent mijn sterkte
U gaf(2018) en geeft mij moed.

Nog steeds!!
Dank U wel!!

Tek 111+Stap voor stap(1)

Stap voor stap..(1)

Stap voor stap ..
leidt God ons op de Weg
die Hij voor ons bedacht heeft.
Stap voor stap ..
gaat Hij met ons over bergen
en door diepe dalen….
Stap voor stap ..
leren wij om God te vertrouwen.
Stap voor stap ..
leren wij van Hem afhankelijk te zijn.

 

Tek 184+Hoe groot is God

Hoe groot is God.Groot.. groter… en nog groter…
tot in het oneindige…
God houdt nooit op met groeien.
Steeds meer zullen mensen van Gods grootheid ontdekken.
Maar nooit zolang wij op aarde zijn,
zullen we alles van die grootheid zien,
want God gaat maar door en door
en wordt steeds groter voor ons.
Beseffen wij wel dat ALLES wat wij ontdekken God is??
In het allerkleinste en in het aller grootste.
God de Almachtige!!
God is overweldigend!!
God is de Enige levende God!!

Tek 167+Vlam

Vlam.

Vlam van de Geest
U verdreef het donker
van de angst
uit mijn hart.

Vlam van de Geest
U verlichtte mijn hart
met Uw liefde
en vreugde.

Vlam van de Geest
mijn hart staat
in vuur en vlam
van dankbaarheid.
(2018)

IJskoud

IJskoud.

Wat kan een ijskoud mensenhart
ontzettend verlangen naar warmte…
God kan…zo’n hart….
met Zijn Liefde ontdooien.
Die Liefde verdrijft de kou
en laat het ijs smelten.
Er komt ruimte in dat hart.
Ruimte voor licht en voor liefde…
Het wordt warm en liefdevol…..
God geeft zoveel dat er zelfs
van uitgedeeld kan worden.
De kou en het ijs zijn verdwenen…..

Een ijskoud hart zal in Gods Handen ontdooien!!

Tekst 49 Filippenzen 2:9-11

Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam geschonken
die elke naam te boven gaat,
opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Over het jaar 2018 + Tek 148

Over het jaar 2018

Door me niet overal mee te bemoeien.
Door niet alles zelf te willen regelen,
maar het aan God over te laten,
gebeurden er wonderlijke dingen.
De dagen van het afgelopen jaar
vielen voor ons als een puzzel in elkaar.
Gods plan paste!!
Het gaf mij rust en vrede……in ALLES!!
Wat was God dichtbij…
Wat een Genade!!

Het jaar 2018 zullen we nooit vergeten.

Ontvangen en doorgeven T927

Ontvangen en doorgeven

Een luisterend oor
een oog dat ziet
een meevoelend hart
een mond die over Jezus vertelt
op deze manier een instrument 
van God mogen zijn
dat kan alleen door en met Hem
dat kan alleen
als Hij het je geven wil.

Hetzelfde (1185)

Hetzelfde.

Samen leven in dezelfde wereld
Samen drinken uit dezelfde bron
Samen lezen uit dezelfde Bijbel
Samen luist’ren naar dezelfde Woorden
Samen geloven in de zelfde God
Samen geleidt door dezelfde Geest

Alles hetzelfde, maar toch…zo anders!!!

leni@vanmarion.nl

Heer, U leidt ons leven

Heer U leidt ons leven.

Als je met een open hart naar jezelf kijkt,
kun je zien hoe God met je bezig is.
Soms ga je, voor je gevoel, tot op het bot,
lijkt al het leven uit je weggevloeid, maar God
gaat met jou overnieuw beginnen…….
Een nieuwe tijd breekt aan!
We krijgen weer body.
God blaast ons Zijn adem in,
we krijgen weer kracht van Hem.
We kunnen weer opstaan en verder gaan.
Ons nieuwe leven, met Jezus in ons, is begonnen.

leni@van marion.nl

Schrijven.

511mm-4mmm-geklSchrijven.
Uw liefde Heer, daar wil ik
heel graag over schrijven,
maar dat kan ik niet.
Uw Woorden heb ik daar voor nodig,
alleen U kunt ze mij geven in mijn hart.
Uw grootheid in het kleine
boeit mij iedere dag opnieuw.
Verbazing en verwondering,
strijden om het hardst.
Wat ik ook zie en wat ik hoor,
het is van U.
U schiep de vogels en de vissen…
Ik kijk en luister…U bent daar.

Een mier als een harde werker..
Een vlo als springer..
Een spin als wever..
Een bij als bevruchter..enz..

U heeft niets gemaakt
wat niet nodig is.
U heeft niemand geschapen,
die niet in Uw plan past.

Ik heb geen woorden om de Grootheid
van Uw liefde te beschrijven.
UW LIEFDE IS ZOooo GROOT!!!
Dank U wel daar voor!

leni@vanmarion.nl

Die ene is de echte.

Die ene is de echte.

Liefde van mensen
liefde voor mensen
liefde voor elkaar.

Liefde van Jezus voor mensen
liefde van mensen voor Jezus.

Eén liefde schiet nooit te kort.
Eén liefde is het fundament voor alles.
Eén liefde die er altijd en overal is.
Dat is de liefde van Jezus.
Zijn liefde is de grond onder onze voeten,
ons houvast om te blijven staan in de wereld
waarin zoveel gebrek aan mensenliefde is.

De liefde van Jezus is ECHT!!
Hij houdt van mensen met fouten en gebreken.
Hij houdt van mensen , hoe en wat ze ook zijn.
Voor iedereen is Hij gekomen.
Die liefde van Jezus is ECHT.
Als je Zijn liefde hebt…..Heb je ALLES.

leni@vanmarion.nl

God is groot!+635

God is groot!

God is groter dan de aarde
groter dan het heelal.
God is groter dan ALLES.

Hij is de Maker,
de Schepper van alles wat leeft,
van alles wat je kunt bedenken,
van alles wat je kunt zien,

van alles wat je kunt horen,
van alles wat je kunt ruiken……
van alles

en dan nog…………..

Zoooo groot is God!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Zie uit!

Zie uit!

Elke dag heeft een wonder.

Elke nieuwe dag op zich is al een wonder.
Elke dag is er wel iets van God te vinden.
Kijk en zie uit.
Elke dag, hoe droevig ook,
heeft zijn eigen wonder.
Want al zie je even niets van God,
dan draagt Hij jou
en geeft Hij jou kracht naar kruis.
Zie uit en ontmoet God in een wonder.
Een wonder zo groot in het kleine,
een wonder uit Gods Hand.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Op je gemak.

Op je gemak.

Koesterend in Gods Liefde
je daar veilig voelen en vertrouwd…
het maakt dat jij je daar op je gemak voelt
 jij weet :
Hij is bij mij en ik bij Hem…altijd en overal.

Hij is ook bij jou!

Ik hoef niet te pronken met mijn veren,
ik hoef niet te koop te lopen met mijn gaven,
ze zijn immers van Hem…..
Als Hij het wil, mag ik ze laten zien…
Alleen voor Hem,
mag ik geven wat Hij mij eerst gaf.
Wat ik niet heb, hoef ik niet geven.
Dat zorgt voor rust en vrede in mijn hart.
Ik ben bij God op mijn gemak.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een hart>Gods Liefde
Een tak>om op te zitten>rusten
Een vogel>jij/ik
Een lange staart>om mee te pronken>een gave>talent
Blaadjes>als een nieuw leven met God
Een slinger>als je levensweg>niet altijd recht

Op Jezus gericht.

Op Jezus gericht.

Als ik mijn hart
op Jezus richt
me koester
in Zijn licht en warmte
is de schaduw achter mij.
Ligt mijn verleden uit het zicht
voel ik mijn oud pijn niet
ben ik mijn schuldgevoel vergeten
ben ik niet op mezelf gefocust,
maar op Hem…………
Voel ik vrede en vreugde
ontvang ik nieuwe levenskracht.
Op Jezus gericht.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Lege handen+997.

Lege handen.

Deze lege handen
hebben alles losgelaten.
Niets is er meer over
van wat er zo stevig
werd vast gehouden.
Die lege handen
worden door de doorboorde
liefde van Jezus aangeraakt
en aangenomen.
Heel veel strijd ging hieraan vooraf.
Maar de strijd is gewonnen!
Met lege handen………..in de Zijne.

Leni.

leni@vanmarion.nl

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

Liedje.

 

Liedje.

Jezus U houdt van mij
ik ben zo blij.
Jezus U stierf voor mij
en ik was vrij.
Jezus U leeft in mij
heel diep in mij.
Jezus U bent bij mij
zo heel dichtbij.
U geeft mij vrede Heer
telkens maar weer.
U geeft nieuw leven Heer
U zij de eer.
Zonden vergeeft U Heer
elke dag weer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

 

Aarde.

Aarde.

Sta er eens even bij stil,
als u aan het zaaien bent,
wat zaad eigenlijk is.
Besef eens even,
wat aarde voor het zaad betekend.
Aarde was er al
voordat u was geboren,
het zaad was er al net zo lang.
Verbaas u eens even
als het eerste groen verschijnt.
Verwonder u eens over de bloemen,
over hun kleur en hun geur.
U geeft water.
U bemest.
Maar wie laat het groeien en bloeien?

Onze Schepper!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Uw Genade.

 

Uw Genade.

Vader,
U maakt mij sterk door Uw kracht.
U vult mij met Uw Liefde in mijn zwak zijn.
Want in mijn zwak zijn ben ik sterk door U.
Uw Genade maakt mij opmerkzamer,
maakt mij moediger,
maakt mij zelfbewuster dan ik ben.
Uw Genade laat mij een instrument voor U zijn.
Heel klein en zwak,maar toch:ik mag er zijn.
Door Uw Genade leef ik mijn leven met U.
Met U wil ik zwak zijn……………..
Vader,dank U wel.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Verbazing en verwondering,

Verbazing en verwondering.

Verbazing over
zoveel verschillende gevoelens.
Wie kan dit bedenken?

Verwondering
over de natuur,
zo prachtig
en tot in het allerkleinste detail gemaakt.
Wie zou dit ooit kunnen ontwerpen?

Hoe is het mogelijk
dat er nog getwijfeld wordt
of dat God echt bestaat.

Geen één mens is immers zo machtig.
Wauw!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Als je gelooft +tekening bloem.

 

Als je gelooft.

Als je in God gelooft,
weet je je door Gods Handen gedragen,
voel je je getroost in jouw verdriet,
voel je vrede als je beproefd word.
Voel je Zijn Liefde overal waar je bent.
Over DIE LIEFDE wil je zograag vertellen,
wil je zelf ook troosten
als je iemand met verdriet ontmoet.
Door Gods Woorden te lezen,
door naar Zijn stem te luisteren,
door jouw leven met Hem te delen,
ga je steeds meer groeien,
kom je tot bloei ter ere van Hem.
Kun je Hem in ALLES danken,
prijs je Zijn grote Naam.

Maar soms,
ook al geloof je met heel je hart,
voel je niets van dit alles,
ben je verblind door verdriet,
ben je lam geslagen
door een vreselijke boodschap………………..
In die leegte mag je weten dat Hij in dit gevoel,
jou in Zijn armen aan het dragen is,
dat Hij jou koestert aan Zijn hart…………
want jij bent Zijn geliefd kind,
Hij houdt van jou
met Zijn onvoorwaardelijk LIEFDE.
Zeer zeker in deze leegte……………

Leni.

leni@vanmarion.nl