Psalm 108:2-6

Psalm 108:2-6 NBG
2.Mijn hart is gerust, o God,
ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.
3.Waak op, harp en citer,
ik wil het morgenrood wekken.

4.Ik zal U loven, o HERE, onder de volken,
U psalmzingen onder de natiën,
5.want hoger dan de hemel is Uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.
6.Verhef U boven de hemelen, o God,
Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

 

Zien

Zien.
Kijk omhoog
kijk naar boven
kijk naar de wolken
kijk naar de sterren
kijk naar die prachtige blauwe hemel
kijk daar ook nog aan voorbij
en dan nog
heb je maar een heel klein stukje
van Gods onmetelijke grootheid gezien.

Vingerafdruk

Vingerafdruk

Mijn vingerafdruk,
mijn 
identiteit, dit ben ik.
Niemand heeft dezelfde afdruk.
Deze is alleen van mij!!
Wat een wonder van God!!
Nu ik hier door deze tekening,
zomaar bij stil sta,
word ik er ook stil van.
Welk mens
had zoiets ooit kunnen bedenken…
Elk!! mens is hierdoor uniek!
Wat een wonder ,
elk mens is bij God bekent.

De regenboog

De regenboog.

Een boog van kleuren
aan de hemel die
de aarde omarmd.

Heel de wereld past in die cirkel
van Gods Liefde en trouw.

Niemand valt buiten
Gods Liefde.
Niemand valt buiten
Zijn trouw.

Niets en niemand
kan ons scheiden

 van God de Schepper,
de Schepper van alles
en iedereen.

Een boog van kleuren
te zien voor iedereen.

Kijken en zien

Kijken en zien.
Luisteren en horen.

We kunnen kijken
maar zien meestal niet alles.

We kunnen luisteren
maar begrijpen er
soms niets van.

En soms… laat God ons
iets zien en verstaan.

Wat een wonder!!!
Wat zijn we dan verbaasd!!

 

 

 

 

Kleur

Vader, in de Hemel,

Als er alleen maar
duisternis zou zijn,

dan zouden we nooit weten 
dat licht zo wit is.
Dan zouden we nooit weten
van al die prachtige kleuren.
Dan zouden we nooit weten
dat de hemel zo prachtig blauw is..
nooit weten
dat het gras zo mooi groen is…

dat narcissen zo lovend geel zijn..
dat tulpen zo knallend rood zijn…

Vader, dank U wel
dat U alles een eigen kleur
heeft gegeven!!

God is groter dan….

God is groter….

God is groter dan
alles wat we zien…
Groter dan
alles wat we horen…
dan alles wat we weten…
Dan alles wat we
ook maar kunnen ontdekken…
God is groter dan al onze geleerdheid 
en al onze menselijke wijsheid….
God is en was en blijft
ALTIJD groter!
Hij staat en gaat boven ALLES!

 

Kiemkracht

Kiemkracht

God geeft kiemkracht
aan het zaad in de aarde
de kiemen groeien tot gewas dat
vrucht gaat dragen.
Wij mogen oogsten.
Wat heeft God het goed bedacht!

Alles is als het zaad
het begint  heel klein
door de kracht van God
wordt wat klein is groter
wordt wat weinig is veel
wordt het zaadje een mooie bloem…

Gedicht bij 629 Kijk omhoog


Kijk omhoog.

Kijk niet terug, naar wat er was
en kijk niet vooruit
naar wat er komen kan.

Maar kijk naar boven!
Kijk naar God!
Hij beloofd dat alles
eens weer goed komt,

hoe moeilijk het ook is vandaag…

Het verleden is voorbij.
De toekomst ligt nog open,

we weten niet wat er
op onze weg zal komen.

Vandaag heeft genoeg aan zichzelf
en dan nog….

Als we omhoog kijken naar God
en ons richten op Zijn Woord,
wordt de zwaarte van het nu
wat lichter,

want dan weten we, ervaren we :
God is erbij!!
Altijd!!
In welke situatie we ook zijn.

Gedicht bij 591 V-O- L


V O L

(Alleen) Als ik van God Vertrouwen ontvang,
dan pas kan ik me aan Hem Overgeven,
dan pas kan ik mezelf
en alles wat van de wereld is Loslaten,
dat kan alleen met Hem en door Hem.
Ook hierin ben ik volkomen van God afhankelijk!

Vertrouwen Overgeven Loslaten

Een zwakke plek/Jaren en jaren geleden

Jaren en jaren geleden.

Een zwakke plek in mijn hart 
was een verlangen naar genezing
van migraine.
Ik geloofde wel in God,
maar toen ik wat hoorde
over Yoga en iets zag op TV
over Zen en nog meer
van zulk soort dingen, dacht ik:
Hee, zou dat ook iets
voor mij kunnen zijn??
Ik ging op zoek en het sprak me wel aan,
want een rustig en vredig gevoel
is toch wel fijn
en misschien zou mijn hoofdpijn
wel verdwijnen.
Ik ging er mee aan de gang.
Steeds meer gaf ik me over
aan allerlei van zulk soort zaken
…… magnetiseren.. iriscopie…
Want als het ene niet helpt,
dan misschien het andere wel.

Maar waar was God in deze periode??
Had ik nog wel tijd voor en met Hem??

De verbinding met God verslapte.
Het leek wel of dat bidden
niet meer zo goed lukte..

Voordat ik er erg in had,
had al het andere

de plaats van God ingenomen.
Na een tijd ging dat vredige
en rustige gevoel over in angst!!
Erge angst!!
En de migraine was er nog steeds
het werd zelfs heftiger…

Ik had het op mijn hart om dit te delen.
Het is me jaren geleden overkomen…

Wat heeft het me geleerd??
Dat er maar één echte levende God is,
Die van mij houdt,
Die van ons allemaal houdt.

Onvoorwaardelijk!!
Hij heeft mij nooit losgelaten.

Hij is de Gene die me weer
op de goede Weg heeft gezet.

Door die angst ben ik zo
naar God gaan verlangen,

naar die enige echte God!!
Hij heeft het uiteindelijk allemaal
ten goede gekeerd.
Hij heeft mij van al de niet
van God dingen bevrijd!!

Het heeft me ook heel bewust gemaakt
van mijn zwakke plekken.

Het onderscheiden ,wat van God is
en wat niet, 
houd me tot op de dag
van vandaag alert…en dan nog..

Want er zijn zoveel verschillende
stiekeme manieren 
waardoor,
wat niet van God is,
bij mij naar binnen kan…

elke dag opnieuw.

Maar God is uiteindelijk de grote Overwinnaar!!
Ik ben jaren later door gebed!!
van de migraine genezen.

leni@vanmarion.nl

Lees als je wil ook Matteüs 11:28
Waarin Jezus zegt: Komt allen tot Mij….

Gedicht bij 653 De goede Herder…..


De goede Herder

De HEER is, mijn Herder!
ik ben onder Zijn hoede.
Ik ben een schaap van de Herder.
De Herder zorgt voor mij.
Hij wijst mij de Weg.
Hij zoekt me op als ik verdwaald ben.
Hij heeft geduld met mij.
De Herder houdt van mij,
hoe dwars of bokkig ik ook ben.
Hij gaat met mij door diepe dalen.
Hij neemt me mee de bergen op.
Hij draag me  als ik niet meer verder kan.
Hij verbindt mij als ik gewond ben.
Hij neemt mij in Zijn armen
als ik verdriet heb.
Hij genas mij toen ik ziek was!!

Als ik dit allemaal als schaap ondergaan heb,
heb ik geleerd dat mijn Herder!!
echt te vertrouwen is

en kan ik mij zoals dat schaap,
aan mijn HEER overgeven.

De Herder brengt mij op Zijn tijd
naar de grazige weide
en naar het  koel heldere water.

Naar Psalm 23

 

Gedicht bij 362 De Naam van God 2


De Naam van God.

Hij zegt:

IK BEN DIE IK BEN
EN IK ZAL ER ZIJN!!

IK BEN trouw.
IK BEN een pantser.
IK BEN een schild.
IK BEN een sterke toren.

IK BEN de Wegwijzer
naar Jezus,

naar de Weg, de Waarheid
en het Leven.

IK BEN de Trooster
als jij verdrietig bent.

IK BEN een schuilplaats
als jullie niet meer weten hoe
het verder moet.

IK BEN DIE IK BEN
en IK ZAL ER ZIJN.

Zo kunnen we in ons eigen leven ervaren
Wie en Wat God voor ons is.
Dat is voor iedereen anders.
Niemand is immers gelijk.

 

 

Gedicht bij 355 De Naam van God.


De Naam van God.

God maakte Zijn Naam aan Mozes bekend.
Zijn Naam is: IK BEN.
In heel de Bijbel door is te vinden wie God is.
God zegt:: IK BEN de Enige Ware Levende God.
IK BEN de Schepper van de Hemel en de aarde.
IK BEN de Maker van ALLES wat leeft.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN altijd Dezelfde.
IK BEN de God van Genade.
IK BEN de Vader.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN de Machtige.
IK BEN de Overwinnaar.
IK BEN de Opstandingskracht.
IK BEN DIE IK BEN.

IK BEN de Alpha en Omega.
IK BEN de Verlosser.
IK BEN de Koning.
IK BEN DIE IK BEN
en IK ZAL ER ZIJN!!

Tekst + gedicht bij 491 Jeremia 33:3

Jeremia 33:3 NBG
Roep tot Mij
en IK zal u antwoorden
en u grote, ondoorgrondelijke dingen
verkondigen,
waarvan gij niet weet.

Ik kreeg eens een tekst dat God mij
ondoorgrondelijke dingen zou laten zien.
Nou dat heeft Hij gedaan,
keer op keer en weer en nog meer….
Het houdt nooit meer op als God je
door deze tekst aanraakt.
Dan komt de verwondering
en de verbazing, dan mag je
stap voor stap gaan zien
hoe God werkt..

Gedicht bij 186 Ruiken

Ruiken

Als je alles ruiken kan
sta je er niet altijd bij stil
hoe bijzonder dat eigenlijk is.
Besef je niet dat bijna alles
zijn eigen unieke geur heeft.
Daar kwam ik pas achter
toen ik niets meer rook.

Geniet maar van alle geuren
die je op je weg tegenkomt!!
En besef hoe wonderlijk het is
om al die geuren te herkennen…..
of dat ze nu lekker ruiken…of niet 🙂
God onze Maker heeft ook dit
aan ons gegeven!!

Genade.

Genade.


De verleiding ligt
overal op de loer.
En voor de zoveelste keer
kraait de haan.
Even zovele keren
verraadde ik Jezus.
Ondanks al die zonden
blijft Hij naast me staan.
Wat een Liefde
wat een Genade
wat moet Hij
veel van mij houden,
dat Hij mij
steeds maar weer vergeeft.

Ik wil Hem loven
Hem bedanken
voor zoveel Liefde.
Ik wil ten diepste beseffen
hoe Jezus voor al mijn zonden
geleden heeft.

Wat geeft Hij mij
oneindig veel Liefde,
ik kan er niet bij………………….

leni@vanmarion.nl

(herhaling van 2008)

Gedicht bij 490 Moed

Moed.

Heer, U bent
mijn kracht en sterkte.
Als ik moe ben
geeft U mij
nieuwe kracht.
Als ik zwak ben
bent U het die mij
sterk maakt.
U geeft het
want van mezelf
ben ik zwak en moe.
Heb ik en ben ik niets.
U bent mijn kracht
U bent mijn sterkte
U gaf(2018) en geeft mij moed.

Nog steeds!!
Dank U wel!!

Tek 111+Stap voor stap(1)

Stap voor stap..(1)

Stap voor stap ..
leidt God ons op de Weg
die Hij voor ons bedacht heeft.
Stap voor stap ..
gaat Hij met ons over bergen
en door diepe dalen….
Stap voor stap ..
leren wij om God te vertrouwen.
Stap voor stap ..
leren wij van Hem afhankelijk te zijn.

 

Tek 184+Hoe groot is God

Hoe groot is God!

Groot .. groter… en nog groter…
tot in het oneindige…
God houdt nooit op met groeien.
Steeds meer zullen mensen van
Gods grootheid ontdekken.

Maar nooit zolang wij op aarde zijn,
zullen we alles van die grootheid zien,
want God gaat maar door en door
en wordt steeds groter voor ons.
Beseffen wij wel dat ALLES
wat wij ontdekken God is??

In het allerkleinste
en in het aller grootste.

God de Almachtige!!
God is overweldigend!!
God is de Enige levende God!!

Tek 167+Vlam

Vlam.

Vlam van de Geest
U verdreef het donker
van de angst
uit mijn hart.

Vlam van de Geest
U verlichtte mijn hart
met Uw liefde
en vreugde.

Vlam van de Geest
mijn hart staat
in vuur en vlam
van dankbaarheid.
(2018)

IJskoud

IJskoud.

Wat kan een ijskoud mensenhart
ontzettend verlangen naar warmte…
God kan…zo’n hart….
met Zijn Liefde ontdooien.
Die Liefde verdrijft de kou
en laat het ijs smelten.
Er komt ruimte in dat hart.
Ruimte voor licht en voor liefde…
Het wordt warm en liefdevol…..
God geeft zoveel dat er zelfs
van uitgedeeld kan worden.
De kou en het ijs zijn verdwenen…..

Een ijskoud hart zal in Gods Handen ontdooien!!

Tekst 49 Filippenzen 2:9-11

Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam geschonken
die elke naam te boven gaat,
opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer,
tot eer van God, de Vader.

Over het jaar 2018 + Tek 148

Over het jaar 2018

Door me niet overal mee te bemoeien.
Door niet alles zelf te willen regelen,
maar het aan God over te laten,
gebeurden er wonderlijke dingen.
De dagen van het afgelopen jaar
vielen voor ons als een puzzel in elkaar.
Gods plan paste!!
Het gaf mij rust en vrede……in ALLES!!
Wat was God dichtbij…
Wat een Genade!!

Het jaar 2018 zullen we nooit vergeten.

Ontvangen en doorgeven T927

Ontvangen en doorgeven

Een luisterend oor
een oog dat ziet
een meevoelend hart
een mond die over Jezus vertelt
op deze manier een instrument 
van God mogen zijn
dat kan alleen door en met Hem
dat kan alleen
als Hij het je geven wil.