Psalm 108:2-6

Psalm 108:2-6 NBG
2.Mijn hart is gerust, o God,
ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.
3.Waak op, harp en citer,
ik wil het morgenrood wekken.

4.Ik zal U loven, o HERE, onder de volken,
U psalmzingen onder de natiën,
5.want hoger dan de hemel is Uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt Uw trouw.
6.Verhef U boven de hemelen, o God,
Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.