Heer, U leidt ons leven

Heer U leidt ons leven.

Als je met een open hart naar jezelf kijkt,
kun je zien hoe God met je bezig is.
Soms ga je, voor je gevoel, tot op het bot,
lijkt al het leven uit je weggevloeid, maar God
gaat met jou overnieuw beginnen…….
Een nieuwe tijd breekt aan!
We krijgen weer body.
God blaast ons Zijn adem in,
we krijgen weer kracht van Hem.
We kunnen weer opstaan en verder gaan.
Ons nieuwe leven, met Jezus in ons, is begonnen.

leni@van marion.nl

Schrijven.

511mm-4mmm-geklSchrijven.
Uw liefde Heer, daar wil ik
heel graag over schrijven,
maar dat kan ik niet.
Uw Woorden heb ik daar voor nodig,
alleen U kunt ze mij geven in mijn hart.
Uw grootheid in het kleine
boeit mij iedere dag opnieuw.
Verbazing en verwondering,
strijden om het hardst.
Wat ik ook zie en wat ik hoor,
het is van U.
U schiep de vogels en de vissen…
Ik kijk en luister…U bent daar.

Een mier als een harde werker..
Een vlo als springer..
Een spin als wever..
Een bij als bevruchter..enz..

U heeft niets gemaakt
wat niet nodig is.
U heeft niemand geschapen,
die niet in Uw plan past.

Ik heb geen woorden om de Grootheid
van Uw liefde te beschrijven.
UW LIEFDE IS ZOooo GROOT!!!
Dank U wel daar voor!

leni@vanmarion.nl

Die ene is de echte.

Die ene is de echte.

Liefde van mensen
liefde voor mensen
liefde voor elkaar.

Liefde van Jezus voor mensen
liefde van mensen voor Jezus.

Eén liefde schiet nooit te kort.
Eén liefde is het fundament voor alles.
Eén liefde die er altijd en overal is.
Dat is de liefde van Jezus.
Zijn liefde is de grond onder onze voeten,
ons houvast om te blijven staan in de wereld
waarin zoveel gebrek aan mensenliefde is.

De liefde van Jezus is ECHT!!
Hij houdt van mensen met fouten en gebreken.
Hij houdt van mensen , hoe en wat ze ook zijn.
Voor iedereen is Hij gekomen.
Die liefde van Jezus is ECHT.
Als je Zijn liefde hebt…..Heb je ALLES.

leni@vanmarion.nl

God is groot!+635

God is groot!

God is groter dan de aarde
groter dan het heelal.
God is groter dan ALLES.

Hij is de Maker,
de Schepper van alles wat leeft,
van alles wat je kunt bedenken,
van alles wat je kunt zien,

van alles wat je kunt horen,
van alles wat je kunt ruiken……
van alles

en dan nog…………..

Zoooo groot is God!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Zie uit!

Zie uit!

Elke dag heeft een wonder.

Elke nieuwe dag op zich is al een wonder.
Elke dag is er wel iets van God te vinden.
Kijk en zie uit.
Elke dag, hoe droevig ook,
heeft zijn eigen wonder.
Want al zie je even niets van God,
dan draagt Hij jou
en geeft Hij jou kracht naar kruis.
Zie uit en ontmoet God in een wonder.
Een wonder zo groot in het kleine,
een wonder uit Gods Hand.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Op je gemak.

Op je gemak.

Koesterend in Gods Liefde
je daar veilig voelen en vertrouwd…
het maakt dat jij je daar op je gemak voelt
 jij weet :
Hij is bij mij en ik bij Hem…altijd en overal.

Hij is ook bij jou!

Ik hoef niet te pronken met mijn veren,
ik hoef niet te koop te lopen met mijn gaven,
ze zijn immers van Hem…..
Als Hij het wil, mag ik ze laten zien…
Alleen voor Hem,
mag ik geven wat Hij mij eerst gaf.
Wat ik niet heb, hoef ik niet geven.
Dat zorgt voor rust en vrede in mijn hart.
Ik ben bij God op mijn gemak.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een hart>Gods Liefde
Een tak>om op te zitten>rusten
Een vogel>jij/ik
Een lange staart>om mee te pronken>een gave>talent
Blaadjes>als een nieuw leven met God
Een slinger>als je levensweg>niet altijd recht

Op Jezus gericht.

Op Jezus gericht.

Als ik mijn hart
op Jezus richt
me koester
in Zijn licht en warmte
is de schaduw achter mij.
Ligt mijn verleden uit het zicht
voel ik mijn oud pijn niet
ben ik mijn schuldgevoel vergeten
ben ik niet op mezelf gefocust,
maar op Hem…………
Voel ik vrede en vreugde
ontvang ik nieuwe levenskracht.
Op Jezus gericht.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Lege handen+997.

Lege handen.

Deze lege handen
hebben alles losgelaten.
Niets is er meer over
van wat er zo stevig
werd vast gehouden.
Die lege handen
worden door de doorboorde
liefde van Jezus aangeraakt
en aangenomen.
Heel veel strijd ging hieraan vooraf.
Maar de strijd is gewonnen!
Met lege handen………..in de Zijne.

Leni.

leni@vanmarion.nl

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

Liedje.

 

Liedje.

Jezus U houdt van mij
ik ben zo blij.
Jezus U stierf voor mij
en ik was vrij.
Jezus U leeft in mij
heel diep in mij.
Jezus U bent bij mij
zo heel dichtbij.
U geeft mij vrede Heer
telkens maar weer.
U geeft nieuw leven Heer
U zij de eer.
Zonden vergeeft U Heer
elke dag weer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

 

Aarde.

Aarde.

Sta er eens even bij stil,
als u aan het zaaien bent,
wat zaad eigenlijk is.
Besef eens even,
wat aarde voor het zaad betekend.
Aarde was er al
voordat u was geboren,
het zaad was er al net zo lang.
Verbaas u eens even
als het eerste groen verschijnt.
Verwonder u eens over de bloemen,
over hun kleur en hun geur.
U geeft water.
U bemest.
Maar wie laat het groeien en bloeien?

Onze Schepper!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Uw Genade.

 

Uw Genade.

Vader,
U maakt mij sterk door Uw kracht.
U vult mij met Uw Liefde in mijn zwak zijn.
Want in mijn zwak zijn ben ik sterk door U.
Uw Genade maakt mij opmerkzamer,
maakt mij moediger,
maakt mij zelfbewuster dan ik ben.
Uw Genade laat mij een instrument voor U zijn.
Heel klein en zwak,maar toch:ik mag er zijn.
Door Uw Genade leef ik mijn leven met U.
Met U wil ik zwak zijn……………..
Vader,dank U wel.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Verbazing en verwondering,

Verbazing en verwondering.

Verbazing over
zoveel verschillende gevoelens.
Wie kan dit bedenken?

Verwondering
over de natuur,
zo prachtig
en tot in het allerkleinste detail gemaakt.
Wie zou dit ooit kunnen ontwerpen?

Hoe is het mogelijk
dat er nog getwijfeld wordt
of dat God echt bestaat.

Geen één mens is immers zo machtig.
Wauw!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Als je gelooft +tekening bloem.

 

Als je gelooft.

Als je in God gelooft,
weet je je door Gods Handen gedragen,
voel je je getroost in jouw verdriet,
voel je vrede als je beproefd word.
Voel je Zijn Liefde overal waar je bent.
Over DIE LIEFDE wil je zograag vertellen,
wil je zelf ook troosten
als je iemand met verdriet ontmoet.
Door Gods Woorden te lezen,
door naar Zijn stem te luisteren,
door jouw leven met Hem te delen,
ga je steeds meer groeien,
kom je tot bloei ter ere van Hem.
Kun je Hem in ALLES danken,
prijs je Zijn grote Naam.

Maar soms,
ook al geloof je met heel je hart,
voel je niets van dit alles,
ben je verblind door verdriet,
ben je lam geslagen
door een vreselijke boodschap………………..
In die leegte mag je weten dat Hij in dit gevoel,
jou in Zijn armen aan het dragen is,
dat Hij jou koestert aan Zijn hart…………
want jij bent Zijn geliefd kind,
Hij houdt van jou
met Zijn onvoorwaardelijk LIEFDE.
Zeer zeker in deze leegte……………

Leni.

leni@vanmarion.nl

Dankbaarheid.

Ik zie………

Dankbaarheid..

Getrouwd zijn….

Een tulp-tot bloei gekomen…
Een vlam-de Heilige Geest(vuur van Pinksteren)
Een hart-liefde van God…
Een blad-opnieuw geboren..
Een vogel-vrijheid..
Twee duiven-trouw zijn aan elkaar..

Wij vandaag 40 jaar .

Verborgen.

Scannen0298

Verborgen.

In de wereld onder water,
in het diepste van de oceaan,
daar leven de aller mooiste schepsels.
Dat heb ik op foto’s en films gezien.
Die wonderlijke wereld
is zo diep voor mensen verborgen.
En toch………..
heeft God het daar
zo vreselijk mooi gemaakt.
Voor wie???
Voor Zichzelf??
De ene vis is nog mooier dan de ander.
De ene kleur is nog feller dan de ander.
Zo mooi………
Zo bijzonder……….
De meeste mensen zullen dat nooit
met eigen ogen zien.
We zien alleen dat wat door die ene mens
is gefilmd.
Op deze manier komen wij toch te weten
hoe mooi,ook daar onder water,
God alles heeft gemaakt.
Aan Hem al de lof en eer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Scannen0355

 

Scheepje onder Jezus hoede.

Geschilderd op een doek van:1.20mx1.20m.

Scheepje onder Jezus hoede.

God spreekt tot mij via dit schilderij.
Want alles in dit plaatje is geloof voor mij.
Als ik het liggend hart als mijn leven zie,
met het bootje als mezelf,
dan kan het stormen of vredig zijn,
voorspoedig of vol beproevingen,
zoals bergen en dalen en de hoogte van de golven.
Maar alles gebeurt onder de witte wolk van Gods Aanwezigheid.
De vogels staan voor vrijheid en vrede,
voor verlangen en vertrouwen.
Mijn leven is omgeven met alles van God.
Zijn liefde is Aanwezig als het hart.
Verzoening met God en vergeving van zonde
kwam er door Jezus als het kruis.
De Heilige Geest is erbij als de duif.
God is mijn houvast in de storm als het anker
en de kleur groen van hoop.
Hij is ook mijn rustpunt in de stilte.
Het geel betekent voor mij de vreugde van God,
die zo heel anders voelt dan aardse blijdschap.
Mijn leven is door God veranderd als het groene blad
van een nieuw leven.
De merel hierin is een herinnering aan mijn aardse vader.
De kleur zwart als tegenstelling van het wit,
licht en duister,waarheid en leugen.
Voor mij is dit een plaatje vol genade.

Aan God al de eer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Wat een voorrecht.


Wat een voorrecht.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik mag tekenen
over Uw Liefde voor mensen
over Uw Liefde voor mij.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik mag schrijven
over mijn geloven in U
over mijn gevoelens
die U in mij teweeg brengt.

Zonder U
heb ik niets te tekenen.
Zonder U
heb ik niets te schrijven.
Zonder U
is er geen ,,Mensbootje,,.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik dit mag doen.
Wilt U het zegenen?

Leni.

leni@vanmarion.nl

God geeft jou…

  
God geeft jou…. 

God geeft jou raad als jij radeloos bent.
God geeft jou moed als je moedeloos bent.
God geeft jou hoop als je hopeloos bent.
God geeft jou kracht als je krachteloos bent.
God maakt jou sterk als je zwak bent.
Hij is  Het Licht in jouw duisternis.
Hij is jouw houvast in de nood.
Hij is de grens in jouw grenzeloosheid.
Hij is de Genezer van jouw zieke ziel.
Hij is de Trooster in jouw verdriet.
Hij helpt jou als je hulpeloos bent.
Hij wijst jou de goede weg als jij verdwaald bent.
Hij is de Bevrijder van jouw verslaving.
Hij is jouw toevlucht als je bang bent.
Hij laat Zich vinden als jij Hem zoekt.
Hij is er voor jou.
Altijd!
In ALLES!
 

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een bootje-jij en ik
bergen en dalen-voor en tegenspoed
een hart-Gods Liefde
vogels-vrijheid
wolken-zorgen
een gehavend anker-aanslag op jouw houvast
een kruis-Jezus-geloof
een blad-nieuwe kans
een duif-vrede
een vlam-Helige Geest
een kruispunt van wegen.

Een engel.

 

Een engel.

Soms stuurt God een engel naar je toe.
Een engel als je in nood verkeert.
Om jou te laten voelen:
In jouw strijd voor Mij
ben je niet alleen.
Ik geef jou de juiste woorden
om te spreken.
Ik ben bij je.
Houd vol!!
Ik geef je kracht.
Ik maak jou sterk.
Ik stuur een engel.
Ik gebruik een mens.
Om jou te laten weten:
IK BEN BIJ JOU!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Hij is…………

Hij is……….

Liefde,liefde louter liefde
dat is wat God voelt voor mij.
Hij draagt mij door diepe dalen,
in mijn nood is Hij erbij.
Hij geeft kracht in moeilijkheden,
wijsheid als dat nodig is,
is mijn sterkte in mijn zwakheid,
is mijn licht in duisternis.

Liefde liefde louter liefde
dat is wat God voelt voor jou.
Hij wil ook jou helpen dragen
als jij in de moeite zit.
Hij wil ook jouw tranen drogen
als jij huilt om zoveel leed.
Laten wij Hem dus bedanken
dat Hij zoveel om ons geeft.

Liefde liefde louter liefde
voelt God voor ons allemaal!!
Hij zal ons dat laten weten
als wij open staan voor Hem.
Dan vertelt Hij over Jezus
luister dus maar naar Zijn stem.
Dan zijn wij ook nooit meer eenzaam,
met Hem zijn we nooit alleen.

Hij is………….
Liefde louter liefde!!

Leni.

leni@vanmaion.nl

Regen-zegen.

Scannen0354

Regen-zegen.

Regen
zegen
voor planten
en bomen
die zich nu
na droogte en zon
weer op
kunnen richten.
Het stof is afgespoeld
van al wat er
groeit en bloeit op het land.
Alles ziet
weer groen en fris.
Je ruikt de aarde
je ruikt de regen
je ruikt Gods Zegen
voor planten en bomen
voor alles wat
groeit en bloeit op het land.
Als we de regen
als een zegen zien
is het niet zo’n trieste dag.
En eten we lekker
van al wat er
groeit en bloeit op het land.
Dat kan alleen door die regen-zegen.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Verhoord gebed.

scannen0723

  Verhoord gebed.

Zeven jaar geleden
werden mij in gebed handen opgelegd.
Mijn pijn werd door anderen bij God gebracht.
Mijn tranen begonnen te stromen
en spoelden mijn hoofdpijn weg.
Ik voelde mij op dat moment
door God aangeraakt
en werd van migraine genezen.

Maar het ging door ………………
Veel meer ongemakken verdwenen
in de loop der jaren als sneeuw voor de zon.
Ik mag nu zoveel doen, wat ik als wonderen ervaar.
Omdat ik ze vroeger gewoon niet kon.

Ik ben God dankbaar voor dit verhoord gebed,
het veranderde mijn leven volkomen.

Ik besef dat ik hier veel te weinig bij stil sta.

Vader dank U wel, voor dat wonder voor  mij!

Ik ben vandaag  ZEVEN JAAR!!!
Aan God al de eer!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Manna.

Scannen0530

  

Manna.

Elke dag eten we.
Elke dag drinken we.
Voedsel voor ons lijf.
Ons hart heeft ook voedsel nodig,
ook de dorst van ons hart
moet worden gelest
met Geestelijk voedsel.
Zulk voedsel vinden we in Gods Woord.
Zijn Woorden stillen
onze geestelijke honger.
Onze geestelijke dorst wordt gelest
bij de bron van God.
Verbaas je over Zijn Grootheid
in de kracht van Zijn Schepping.
Verwonder je over Zijn grote Liefde
die Hij aan jou persoonlijk laat zien.
Lees er over in Zijn Woord.
Stel je open voor Zijn Liefde.
Er gaat met Hem een geestelijke wereld
voor je open.
Leni.

leni@vanmarion.nl

Tekst uit Johannes 6:35 uit NBV.
Ik ben het brood dat leven geeft,zei Jezus.
Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Warmte.

Scannen0479

  

Warmte.

Ik voel de zon
op mijn gezicht.
Ik koester mij
in het stralende licht.
Ik koester mij
in de warmte.

Ik koester mij
in de warmte
Van Gods liefde.

Zoals iedereen zich overal
kan koesteren in de warmte
van de zon,
zo kan iedereen zich
koesteren in de warmte
van Gods Liefde,
kan iedereen zich
laten versterken
door Zijn nabijheid
en kracht….
Dat kan altijd en overal!
Daar is geen zon voor nodig..

Leni.

leni@vanmarion.nl

Alleen Hij…..

Scannen0429

  

Alleen Hij……

Ik mag getuigen,
ik kan,
als er geluisterd word,
vertellen zoveel als ik wil,
al zou ik alles geven
wat ik van geloven
heb ontvangen,
alleen God kan de ander
OVERTUIGEN,
alleen Hij…….

Het geloven gaan
van de ander is niet,
is nooit mijn verdienste,
dat komt alleen van Hem!

Leni.

Ik mag getuigen……………

Tekst uit Johannes 3:27b uit NBV.
Een mens kan alleen ontvangen,
wat hem door de hemel gegeven is.

Ik mag getuigen, God overtuigt!
(deze zin hoorde ik en hij raakte mij)

leni@vanmarion.nl

Goud randje.

Scannen0472

Goud randje.

Jezus brengt Licht
in mijn leven.
Legt een glans
over mijn dagelijks bestaan.

Hij laat me
van vreugde stralen,
laat me van blijdschap huilen,
komen er tranen door een lied.

Door Zijn Licht laat Hij
hele gewone dingen glimmen,
ontstaat er langs een tekening
een gouden rand.

Hij laat paardebloemen gloeien
en madeliefjes dansen,
als ik DIE blijdschap voel,
die ik alleen bij Jezus vind.

Leni.

Ik getuig.

Ik getuig.

Jezus Jezus Zijn naam zij eer,
Jezus Jezus Hij is mijn Heer.
Door Zijn naam steeds weer te zeggen
wil ik mezelf in Zijn Handen leggen.
Als ik een fout maak laat Hij me weten
dat ik Hem niet moet vergeten.
Jezus Jezus met Hem zo dichtbij
heeft de boze geen vat op mij.
Jezus houdt mij op de goede weg
als ik in gedachten Zijn Naam maar zeg.

Dat ik altijd bij Hem mag komen
laat van blijdschap mijn tranen stromen.
Jezus Jezus Hij stierf voor mij
door Hem ben ik van zonden vrij.
Zo goed is Jezus voor iedereen
zoals Jezus is er geen één.
Jezus Jezus Zijn Naam zij eer
Jezus Jezus Hij is mijn Heer.
Dit zijn slechts arme woorden
toch wilde ik graag dat jullie ze hoorden.

Leni.

Spreuken 3:5+6.
5.Vertrouw op de Heer met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6.Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.
(uit NBV)

Agape.

Agape.

De grote onbegrijpelijke
onvoorwaardelijke Liefde
van God
voor jou
voor mij
voor iedereen
voor groot en klein
voor jong en oud
en iedereen daar tussenin.
Voor rijk en arm
voor blank en bruin
voor geel en zwart
en iedereen daar tussenin.
Zijn Liefde is
voor ieder mens
zo groot zo diep
zo Agape
zo alleen van GOD.

Hij geeft Zichzelf
aan wie Hij wil
aan iedereen
aan wie Die Liefde
echt van Hem ontvangen wil.

Zomaar helemaal voor niets.
    

Leni.

Avondwandeling.

Avondwandeling.

Als ik op een avond
naar een onbewolkte hemel kijk,
zie ik ontelbare sterren…..

Ik zoek dan naar de grote beer.

En iedere keer
als ik hem zie staan,
verbaas ik me,
dat ik hem tussen
al die ontelbare sterren herken,
waar ik ook was.

Wat voel ik me ontzettend klein
in Gods grote schepping.

Leni.

Overal.

Mijn eerste schrijfsel.

Overal.

Gods kracht in de natuur.
Gods liefde in mijn leven.
Dat alles heeft Hij
mij gegeven.
Ik kan…ik wil,
ook nooit meer zonder.
Ik ervaar het
als een wonder.
Hij draagt mij,
Hij zorgt voor mij.
Zo kan ik verder
met God aan mijn zij.

Leni.

Stoffig.

Stoffig.

Een blaar
je vel laat los
het hangt er
zomaar bij
wat raar
zo’n blaar.

Maar dat is
nog het ergste niet
wat doet dat zeer
zo’n blaar.

Ik sloeg alleen
de zwabber uit.

Maar zomaar vanzelf
na een goede week,
is die blaar weer genezen
en mijn pijn weer gestild.

Wat bijzonder dat God
dat zo mooi bedacht heeft,
dat zo’n wondje zomaar vanzelf
weer geneest.

Leni.

Zo dichtbij.

 Zo dichtbij.
 
Ik voel me door God geraakt,
door het horen van een
lied.
Als ik uitkijk over
zee.
Door de vogels in mijn
tuin.
Door iets dat wordt gezegd.
Door alles wat
groeit en bloeit.
Door een kind,
dat zegt dat het me lief vindt.
Ik voel me door God geraakt
door…………….
ALLES.

Omdat ik voel dat
Hij van me houdt
om wie ik ben.
Omdat ik
Zijn kind mag zijn.
Omdat ik weet dat
Hij mij de moeite waard vindt.
Hij is overal,
op de hoogste bergen,
maar ook in het diepste dal,
van mijn leven.

Ik voel me door God geraakt!. 

Leni.

God vond mij.

God vond mij. 

Ik zocht naar meer van God in mijn leven.
En heb mogen vinden,waar ik naar opzoek was.

Dat heb ik tot nu toe steeds geschreven.
Maar kan ik vanuit mijzelf God wel vinden?
Zou ik zo knap zijn?
Ik kan nu wel zeggen:
Ik heb gevonden wat ik zocht,
maar is dat wel zo?

Toen ik ergens vertelde
over mijn zoektocht en genezing,
zei iemand tegen mij:
NIET JIJ HEBT GOD GEVONDEN,
MAAR GOD HEEFT JOU UITGEKOZEN!!

En ik vond dat zo’n eye-opener,
het liet mij zo beseffen hoe klein ik ben.
Niets kan ik immers van mezelf.
God bestuurt mijn leven.
Dit was dus weer een wijze les,
waarin God mij,door iemand anders,
duidelijk maakte,
hoe GROOT en liefdevol Hij is.

Vader,dank U wel voor deze les.
Ik kan wel opzoek zijn,
maar U laat zich,op Uw tijd vinden.
U bepaalt WANNEER en HOE.

door:Leni.

Mijn troost in alles.

Mijn troost in alles.

Al ga ik links
om God te ontlopen.
Al ga ik rechts
door de waarheid te ontkennen.
Al ga ik opwaarts
om mijn pijn te ontvluchten.
Al ga ik naar beneden
om in de duisternis te verdwijnen.
God weet mij te vinden.
Hij beschermt mij
door alles van mij te weten.
Hij weet lang van te voren al
welke kant ik op ga.(ps 139)
Door Gods genade ben ik
met alle kanten van mijn leven,
met Hem verbonden.

Met mijn vreugde en mijn pijn,
maar zeer zeker ook met de duistere kanten,
die ik herberg in mijn hart.
Wat ik ook doe,waar ik ook ben,
wat ik ook beslissen moet.
Met het goede,maar ook met het verkeerde,
kom ik altijd bij God uit.
Door Hem kom ik toch terecht
waar Hij me hebben wil.
Omdat Hij ondanks alles van me houdt.

door:Leni.

Psalm 139.

Psalm 139. 

Wat heerlijk is het zeker weten,
dat God alles van me weet.
Van mijn voelen en mijn denken,
mijn proberen en mijn falen.
Van mijn waarheid en mijn leugens,
van mijn laten en mijn doen.

Alles mag God van me weten,
dat vind ik een veilig gevoel.
Het is mij tot steun dat ik
met al mijn domme fouten,
naar Hem toe mag gaan.
Ik kan Hem alles vertellen,
ik mag Hem alles vragen
al is het nog zo raar.
Ik mag bij God mezelf zijn,
met mijn vreugde,met mijn angst.
Zonder dat masker,
van het gaat wel goed met mij,
zonder dat masker,
dat ik soms voor mensen draag.

Leni.

Omdat ik nu alleen op Hem vertrouw.

Omdat ik nu alleen op Hem vertrouw.


Mijn leven was gevuld met pijn
en aardse zorgen.
Maar sinds ik Jezus vond
en werd genezen,
stroomt er licht en warmte
mijn leven binnen.
Voel ik Jezus liefde
soms zo diep in mij
dat ik al mijn zorgen
op zo’n moment vergeet.
Ik wil DIE warmte
nooit meer verliezen.
Ik wil die oude pijn
nooit meer terug.

Langzaam aan
wordt al het donkere
in mij verlicht.
Want Jezus wast met Zijn bloed
al mijn zonden weg.
Stap voor stap
maakt Hij mij vrij.
Zodat ik eindelijk
mezelf kan zijn.
Jezus vernieuwt mijn oude ik.
 
door:Leni.

Verkwikt.

Verkwikt.


Door te geloven
heb ik hoop
in mijn hart.
Is er houvast
in mijn bestaan.

Word ik geleid over
veilige wegen.
Mag ik weten
dat er altijd
een brug is
naar Jezus.

Van Hem
krijg ik kracht
en nieuwe moed.
Bij Hem
mag ik schuilen
en word ik
verkwikt.
(Ps 23 NBG)

door:Leni.