Gedicht bij 629 Kijk omhoog


Kijk omhoog.

Kijk niet terug, naar wat er was
en kijk niet vooruit
naar wat er komen kan.

Maar kijk naar boven!
Kijk naar God!
Hij beloofd dat alles
eens weer goed komt,

hoe moeilijk het ook is vandaag…

Het verleden is voorbij.
De toekomst ligt nog open,

we weten niet wat er
op onze weg zal komen.

Vandaag heeft genoeg aan zichzelf
en dan nog….

Als we omhoog kijken naar God
en ons richten op Zijn Woord,
wordt de zwaarte van het nu
wat lichter,

want dan weten we, ervaren we :
God is erbij!!
Altijd!!
In welke situatie we ook zijn.