Zee.

Zee.

Hoofdpijn is
als eb en vloed,

het komt
en gaat,

het houdt
nooit op.

Je weet
als het komt,
dat het weer over gaat.

Je weet
als het weg is,
dat het ook weer komt.

Zeker weten.

Leni.

Zo dichtbij.

 Zo dichtbij.
 
Ik voel me door God geraakt,
door het horen van een
lied.
Als ik uitkijk over
zee.
Door de vogels in mijn
tuin.
Door iets dat wordt gezegd.
Door alles wat
groeit en bloeit.
Door een kind,
dat zegt dat het me lief vindt.
Ik voel me door God geraakt
door…………….
ALLES.

Omdat ik voel dat
Hij van me houdt
om wie ik ben.
Omdat ik
Zijn kind mag zijn.
Omdat ik weet dat
Hij mij de moeite waard vindt.
Hij is overal,
op de hoogste bergen,
maar ook in het diepste dal,
van mijn leven.

Ik voel me door God geraakt!. 

Leni.

Mooi mens.

Mooi mens.


Kleine
vlinder
kwetsbaar en teer.
Prachtig schepsel
van de Heer.

Van bloem naar bloem
breng jij je verhaal,
een boodschap van God
voor ons allemaal.

Kleine vlinder
in de zonneschijn,
jij mag zomaar voor ons
een stukje hemel
op aarde zijn.

Leni.

Losgesneden.

Losgesneden.


Een hart doet zo’n pijn.
Een hart dat hijgt van angst,
van zorgen,van wanhoop.
Wanhoop snijdt een ziel aan stukken.
Verbrijzelt heel de levenszin.
Het doel,
waarvoor geleefd werd,
de liefde van dat hart,
met wie alles gedeeld werd,
met wie er kinderen ontvangen werden,
die persoon die het leven inhoud gaf,
is weggenomen.
Gestorven en begraven.
Niets lijkt er meer van waarde.
Niemand kan diegene vervangen.
Nu word je s’morgens alleen wakker,
s’avonds ga je alleen naar bed,
nog vol van de verhalen van de afgelopen dag,
die je nu niet kwijt kunt.
Je mist de geborgenheid,
het veilige gevoel van die arm om je heen.
Zo ook het gewoon samen stil zijn.
Al het oude vertrouwde is mee het graf in gegaan.

De gene die blijft is Jezus.
Hij is een houvast in die grote nood.
Iemand die in jouw diepste wanhoop,
een hand naar je uitsteekt.
Het leven gaat door,
maar zal nooit meer het zefde zijn als toen,
van alles samen.
Een verbrijzelt hart,
een kapot geslagen ziel,
is zo kostbaar in Jezus ogen.
Weet dat je gekoesterd word.
Hij ziet,Hij weet,Hij voelt zich precies als jij.
Hij is geslagen,Hij is verlaten,Hij is gekruisigd,
Hij is gestorven.
Hij is opgestaan en stuurde de Heilige Geest,
om zo in jou te kunnen zijn,
in al jouw pijn,in al jouw verdriet,
in al jouw wanhoop.
Weet,geloof en ervaar,
ook al kun je nu voor je gevoel niet verder.
Hij draagt je.

Mijn mam.
Zo oud
zo mooi
en niet gebroken,
staande gebleven
met God.

Leni.

Plat.

 Plat.

De werkelijkheid
van wat je voelt en hebt gezien,
laat zich niet zomaar
aan de ander uitleggen.
Want,
je ruikt immers
de geur van bloemen niet.
Je hoort het bulderend geluid
van een waterval niet.
Je mist de adembenemende diepte
als je boven op een rots staat.
De hoogte van een berg is
op een foto niet te meten.
Je voelt de kou niet
van sneeuw en ijs.
Echt delen en genieten kan pas,
als je het samen ziet,
samen ruikt,
samen beleeft.

Maar sommige foto’s
zijn zo prachtig en knap gemaakt,
die zijn niet plat.

Leni.
Ik heb die gave niet:-)

Zo oud.

Zo oud.

Boom.
Wat ben jij
een wonder.
Speciaal jij.
Zo vaak
door het leven
geslagen.
Zo vaak
door mensen
gesnoeid.
Maar toch
ondanks alles
en je tranen van verdriet,
ben jij zo
groot
gegroeid.

Leni.

Nacht.

Nacht.


De kontoeren
van zwarte bomen
steken af
tegen de avondlucht.
Totdat echt alles
donker wordt
en er niets meer is te zien.

Als je geluk hebt
zijn er sterren
zo vreselijk
ontzettend veel
en al die lichtjes
zijn dan
jouw baken
in de duisternis.

Leni.

Kijken.

Kijken.


Zomaar liggend naar de wolken staren
fantaseren over wat ik denk te zien.
Zou het een kip zijn
of een haan misschien?
Verbaasd zijn over zo veel vormen
die de wind geblazen heeft.
En dit zomaar fantaseren
is iets,
dat in mijn hart weer vrede geeft.

Want tijdens al dit fantaseren
speelt God een hele grote rol,
want Hij schiep wolken,lucht en winden
en maakte heel de aarde vol.

Leni.

Droog en nat.

Droog en nat.

Licht en donker
zon en regen
ik kwam het
zomaar tegen.
Grijs en blauw
land en zee
intens
speelde ik  mee.

Zo stond ik in de regen
en dan weer in de zon.
Ik ben alleen vergeten
waarmee het spel begon.

Leni.

Huilende boom.

Huilende boom.


Ik had nog nooit
een boom zien huilen.
Maar toen ik deze zag
was ik geroerd.
De tranen lijken te komen
uit echte ogen
en druppen langs de stam
naar beneden.
De wortels vormen schalen
waarin de tranen
worden bewaard.
Een boom met veel verdriet.
Hij staat op de begraafplaats
waar mijn pap begraven ligt.
Misschien,
huilt de boom de tranen,
die ik nog steeds niet
huilen kan.
__
De boom lijkt hier
op een opgeheven hand
naar de hemel,
met de wonden van spijkers.
Deze foto deed me denken
aan de handen van Jezus.

Leni.

Gods Hand.

Gods Hand. 

Kleine zwaluw
hoog in de wolkeloze lucht,
schrijf jij een boodschap
in vogelvlucht.

Met kleine vlugge vleugels
schrijf jij op hemelsblauw:
God houdt van alle mensen,
dus ook
van jou!

door:Leni.

Hier was God.

Hier was God.


Zomaar onverwachts,
tijdens een wandeling in een bos,
een open plek binnenlopen.
Rondom staan,als pilaren,
hele oude bomen.
De ruimte staat vol
met paddestoelen
en aan de bomen hangen elvenbanken.
Zitplaatsen genoeg.
Zonlicht glipte
door het bladerdak
de ruimte binnen
en spatte alle kanten uit.
Gezongen werd er door een vogelkoor.
Dat alles zorgde voor een Goddelijke sfeer.
De bladeren ritselen door de wind
hun eigen lofgezang.
Samen mochten wij genieten
van Gods aanwezigheid,
in deze,door Hemzelf,
ontworpen kerk.

door:Leni.

Mijn kerkgang.

Mijn kerkgang. 

Ik stond
voor het open raam te dubben,
of dat ik naar de kerk zou gaan.
Buiten klonk een gezang
uit wel duizend kelen,
ik dacht:dit is pas kerk,
wat kan de rest me schelen.

Vol verwondering
heb ik geluisterd
naar het lied van al die vogels,
het gekets van de roodborst
klonk van heel dichtbij.

Al die vogels dankte God
voor weer een nieuwe lente,
voor een nieuwe dag.
En ik??????
Ik dankte
staande voor het open raam
met al die vogels mee.

Door:Leni.

Een avondlied.

Een avondlied.


Een merel zingt
in onze tuin,
hij houdt daarbij
zijn kopje schuin,
om mij
te kunnen zien.

Ik sta heel stil
en luister,
nog even
en dan is het duister,
het zingen
weer voorbij.

Leni.

Kadootje.

Kadootje.


Klein stukje regenboog,
een blij herkennen
van vertrouwen,
van een verbond
waar op ik
mag bouwen.

Even blij zijn
met dat stukje
van Gods teken.
Zolang het er was,
heb ik ernaar gekeken.

door:Leni.

Mens.

Mens.


Mens

speciaal jij
wat ben jij een wonder.
Zo oud al
zo vaak
door het leven
geslagen.
Vele klappen
verwondden je ziel.
Je rimpels
en je grijze haar
sieren
je lieve gezicht.
Je word elke dag
steeds mooier,

jij bent uniek.
Het leven
kreeg jou niet klein.
God is erbij.

door:Leni.

Het verschil.

Het verschil. 

Er zijn twee merels
hard aan het werk.
Ze bouwen een nest
in onze berk.
Vooral ma merel
is vol ijver,
ze haalt steeds klei
uit onze vijver.

Pa merel wast
zijn verenpak
en laat zich drogen
op het dak.
Pa merel werkt
nu even niet,
hij zingt uit volle borst
een lied.

door:Leni.

Wij.

Wij.


Jij
laat mij vrij
om te zijn
wie ik ben.

Wie ik ben
laat jij mij
ontdekken
door jouw zijn
in wie jij bent.

Jij en ik
samen één
omdat wij
ook ieder
apart
mogen zijn.

door:Leni.

Beweging.

Beweging.


Gladde zee,woeste golven.
Mijn levenszee kan nooit
alleen maar glad zijn.
Ik moet ook die hoge golven
over me heen laten komen.
Ik kan niet alleen maar
een mooi weer christen zijn.
Ik mag vertrouwen hebben
op een behouden aankomst,
want Jezus is mijn bootsman.
Hij leidt mij over mijn levenszee,
hoe hoog de golven ook
over mijn bootje slaan
en hoe ik ook geslagen word.
Na een leven met noodweer
en Goddank ook stralend weer,
zal ik behouden aankomen,
Daar,waar God op mij wacht,
dat heeft Hij beloofd.

door:Leni.

Pluk de dag.

Pluk de dag.


Laat de zorgen
van het leven
die zwaar
op je schouders rusten,
niet je dag verzwaren
door het mooie
wat God laat zien,
niet op te merken.

Zoek God elke dag.
Zet je er voor open,
dan zul je versteld staan
wat God je,
door je zorgen heen,
wil laten zien.
(matt.11:28-30.NBV)

door:Leni.

Wolken.

Wolken.


Ik zie,
een hele dikke vinger wolk,
naar dikke hartewolken wijzen.
mijn hart zwelt op
door zoveel liefdewolken,
die God aan mij laat zien.

door:Leni.

Ik wil graag.

Ik wil graag.


Ik zou graag willen dat ik blij kan zijn
en volop van alles kan genieten.
Ik zou graag willen dat ik
van alle mensen houd,
hoe onmogelijk ze misschien ook zijn.
Dat ik ze accepteer omdat God van ze houdt.
Ik zou graag willen dat ik
niet alleen anderen vergeef,
maar ook mezelf.
Ik zou graag willen dat ik
mijn leven volkomen aan God kan geven,
vol zal zijn van liefde voor Jezus,
mijn hart gevuld zal zijn
met de Heilige Geest.
Ik zou graag willen dat ik
Gods Liefde en nabijheid voel.
Dat ik Zijn stem versta.
Ik zou graag willen dat ik
inzicht heb in wat Gods Waarheid is.
Dat ik weet dat God echt naar me luistert.
Dat ik merk dat mijn gebeden worden gehoord.
Ik zou graag willen dat ik
in al mijn nood volkomen op God vertrouw,
zodat ik,ondanks alles,zonder angst,
in alle rust en vrede kan leven.
Dit zou ik heel graag willen.
En dat ik dit niet alleen zal geloven,
maar ook heel zeker weten.
Zodat twijfel en ongeloof
nooit een wig meer slaan
tussen God en mij.

door:Leni.

Kijken.

Kijken.


Kijken naar mijn naaste.
Kijken zoals Jezus kijkt naar mensen.
Kijken zoals Hij kijkt naar mij.
Naar mij kijkt Hij vol liefde,
omdat Hij van mij houdt.
Hij houdt van mij ondanks al mijn zonden.
Hij stierf immers voor mij aan dat kruis.

Hij houdt ook van mijn naaste,
ook van die met die rot opmerkingen,
aan al die woorden die mij zo kwetsen
en die dingen doet waar ik mij zo aan storen kan,
die mij boos maken en verdrietig.
Ook van die mens
houdt Jezus onvoorwaardelijk,
net zoals van mij.
Dus als ik voor Jezus wil gaan,
mag ik door Zijn ogen kijken
naar die mens die mij zo ergert.
Door op die manier te kijken,
met Zijn liefde in mijn hart,
kunnen die woorden mij niet meer kwetsen,
laat ik mijn oordeel aan Jezus over.
Met Die liefde kan ik alles vergeven
wat zo’n pijn heeft gedaan.

Vandaag probeer ik te kijken,
door de ogen van Jezus naar die ander.
Maar Heer, ik zie nog steeds zo wazig
en mijn liefde schiet nog zo te kort.

door:Leni.

Een hele grote balk.

Een hele grote balk.


Ik weet dat ik door boosheid
en ergenis,
veel mooie momenten mis.
Ze houden mij
bij God vandaan.
Ik ben hierin
de verkeerde weg gegaan.
In plaats van
in alle mensen God te zien,
heb ik alleen maar kritiek.
Ik kan het niet laten,
steeds weer laat ik het toe,
het maakt me ziek.
Ik zie steeds  zoveel dingen
die in mijn ogen niet deugen.
In plaats van dat ik opzoek ga
naar iets waarover ik
mij kan verheugen. 

Zomaar op een goede dag
hield iemand mij een spiegel voor.
Ik schrok zo van wat ik zag
wat heb ik spijt van de tijd
die ik door mijn gedrag verloor.
Ik zag zoveel fouten
van mezelf gespiegeld in die ander.
Ik baal dus ontzettend van mezelf,
dat ik zoveel kritiek heb,
maar zelf nog steeds niet verander.

Vader,ik belijd mijn fout gedrag,
wilt U mij hier op wijzen elke dag .     
                                                                                           door:Leni.
                                                                                                       

Herfst.

Herfst.


Lange schaduwen
in de straten
vol dwarrelende bladeren
waar de zon
en de wind
een spel mee spelen.
De roodborst
hoor ik
heel dichtbij.

Heer,wat is dit
plechtig en mooi.

door:Leni.

Kleine vogel.

Kleine vogel. 

Kleine roodborst
wat ben ik blij
dat ik jou zo heel vaak zie.
Want jij bent een stukje
van de rode draad,
die mij met God verbindt.

Kleine roodborst
God gebruikt jou,
steeds maar weer,
om mijn gedachten
te brengen waar ze horen.
Bij Hem……
Die in alles
mijn houvast is.

door:Leni.

Mijn pap.

Mijn pap.

 

 Toen ik hem verloor
mocht ik Gods Liefde zien.
Ondanks verlies
was ik blij.
Ondanks de kou
was ik warm.
 

Hij,mijn pap,
is gestorven
en begraven.
Maar nog nooit
zo dichtbij me geweest
als nu.

Leni.

Ik.

Ik.


Bewust worden van zonden.
Niet die grote,die zijn immers allang bekend.
Maar juist die verborgen kleintjes,
trekken in jouw karakter
waar je echt niet trots op bent,
die je zelfs voor God zou willen verstoppen.
Maar ook al verberg je die op de zolder van je hart,
dan zijn ze misschien voor mensen niet te zien,
voor God lukt je dat niet.
Hij ziet en vindt ze wel.
Maar juist met die verstopte kleine,
wil Hij met jou aan de slag.
God wil niet,dat zelfs de kleinste misstap
of karaktertrek tussen jullie in staat.
Hij wil zo graag totaal in alles
de belangrijkste in jouw leven zijn.
Hij wil jou in alles de Weg wijzen.
Je vrede,rust en wijsheid schenken.
Maar dat kan alleen als jij met alles schoonschip maakt.
Al jouw zonden groot en klein aan Hem belijd.
Als jij naar Hem gaaat luisteren,
gaat Hij jou steeds meer bekend maken
en alles te voorschijn halen.
Zodat jij van die fouten uit het verleden kan leren,
voor de keuzes die je moet maken in de toekomst.
Keuzes die jij dan samen met God mag maken.

Leni.

Zo trots als een pauw.

Zo trots als een pauw.Pronken met mijn veren,
de buitenkant,
dat is zo moeilijk niet.
Ik kan er mezelf
lekker achter verschuilen.
Maar blij zijn in Jezus
zonder mijn eigen
pracht en praal,
dat is pas rijkdom,
dat is echte schoonheid.

Dus pauw,laat je trots
maar varen,
want iedere veer
heeft zijn eigen kwaad.
Eénmaal als ik,
mijn zonden kan loslaten,
zal ik,,naakt”voor Jezus staan
en zal Hij mij bedekken
met de mantel
van Zijn Liefde.
Zo heeft Hij mij bedoeld.

Leni.
(op glas geschilderd)

Kwetsbaar.

Kwetsbaar.


De kwetsbaarheid
van een vlinder.
De kwetsbaarheid
van geloven.
Zo teer,zo gauw stuk,
als ik Gods Geest
niet toelaat in mijn hart.

Door Jezus
zijn wij bevrijd van zonden,
bevrijdt van onze schuld.
Jezus stierf voor ons aan een kruis.
Hij zond ons de Trooster.
Die ons helpt geloven.
Die ons helpt met leven.
Die ons helpt in ons verdriet.
Die ons helpt
in al onze kwetsbaarheid,
om stevig te staan voor God.

door:Leni.

Eerlijk zijn.

Eerlijk zijn.


Eerlijk zijn is
alles tegen elkaar zeggen,
zonder de ander te willen sparen
of te ontzien.
Eerlijk zijn is
duidelijkheid.
Duidelijk zijn is,
niet afzwakken van hoe
of wat je bedoelt of voelt.
Niet draaien,
of woorden achter houden,
dat brengt de ander in de war.
Nee is nee en ja is ja.
Duidelijk toch?

Maar moeilijker dan ik dacht.

door:Leni.

Reinigen.

Reinigen.


De buitenkant van mijn lijf
kan ik zelf wel wassen.
Na een verkwikkende douche
voelt mijn lijf weer lekker schoon.
Maar om de binnenkant
schoon te krijgen heb ik hulp nodig.
Daar kan alleen Jezus reinigen
met Zijn bloed.
Vanuit mijn oude ik,
is er altijd wel een smoezelig plekje
in mijn hart te vinden.
Een plekje ergenis,een stukje hebzucht,
een vleug jaloersheid of wat ongeduld.
Onzekerheid of angst,
boosheid en zelfs rebellie.
Telkens weer
komt er wel zo’n zwakheid naar boven.

Maar Jezus is met mij aan de gang,
wijst mij op al die vuile plekjes.
Hij maakt mij bewust
van hardnekkig fout gedrag.
Voor Jezus wil ik zo graag veranderen,
maar ik kan dat nooit zonder Hem.
Ik heb Zijn hulp nodig
bij ALLES wat ik doe.

Voor een schone buitenkant kan ik douchen.
Voor een schone binnenkant,
mag ik elke dag met mezelf
naar Jezus gaan.

door:Leni.

Mist.

Mist. 

Buiten ziet alles
er zo treurig uit.
De wereld is zo klein.
Alle bomen treuren,
ze zijn hun bladeren kwijt.

Aan ieder takje
hangt een traan,
zo vochtig is het buiten.

Maar dan opeens
een zonnestraal,
de tranen worden parels.

door:Leni.

Weten.

Weten.

Zomaar weten
zomaar voelen
dat God
dichtbij je is,
in vreugde
en in verdriet.
Hij laat zich
zien
in kleine dingen,
sluit doorvoor
je ogen niet.

Zomaar weten
zomaar
voelen
dat het God is,
Die aan Jou
Zijn boodschap zendt.
Je ziet het,
je voelt het,
als je God echt kent.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een vogelvorm met oog-zien
snavel-zingen-spreken zoals je gebekt bent
hart met blad-opnieuw geboren zijn
ondanks dat kan er pijn zijn-doornen
vlam-het vuur van de Heilige Geest
hart-liefde
met twee duiven-trouw
klein hartje-liefde tussen twee mensen.

Samen.

Samen. 

Ik ben door dansende
vlokken omgeven,
ze maken mijn wereld
heel klein.

In deze vredige stilte
wil ik
zolang mogelijk zijn.

Om nieuwe energie
te ontvangen,
voor de grote
harde wereld
zonder sneeuw.

door:Leni.

Ontwaken.

Ontwaken. 


Wakker worden van
het gerommel van de donder.
Zelfs dat ervaar ik
als een wonder.
Het geflits van de bliksem
en de kracht van het geluid,
daar kwam ik zelfs
mijn bed voor uit.
Om te kijken
naar het noodweer,
ook hierin
zag ik God weer.

door:Leni.

Efeziers 5:6a.

Efeziërs 5:6a.


Heer,ik lees net in de bijbel:
Laat u door niemand
met loze woorden misleiden.

Ik bid U Heer laat mij tot niemand
loze woorden spreken.
Ik wil zograag de goede levende woorden
van U spreken.
Open mijn hart en geeft U mij
daar inzicht in.
Inzicht in Uw waarheid,
zodat ik over U en mensen
geen leugens vertel.
Mag ik met U de de Weg
van het Licht gaan.
Zodat wat ik teken en schrijf
Uw Licht kan verdragen,
omdat het Uw Waarheid is.
Ik wil niemand met mijn geschrijf
of met mijn tekeningen misleiden,
of van U vervreemden.
Al wat ik wil is,
U er mee eren.

door:Leni.

Twee gebeden,één verhoord.

Scannen0466


Twee gebeden,één verhoord. 

Ik zag een vogel bidden,
hoog in de blauwe lucht.
Hij bad maar
en hij bad
maar zijn prooi
ging op de vlucht.

scannen 0437

 Er was een kleine muis
in nood
ze zag de schaduw
van de dood.
Ze bad spontaan
een schiet gebed,
zij werd voor
deze keer gered. 

door:Leni.

Gestoord.

Gestoord.


Even zomaar wat mijmeren
starend in onze tuin.
Genietend van twee
mooie blauwe libellen,
die een spelletje speelden
boven het water van de vijver.
Luierend genoot ik van hun spel.

Maar hee,……
wat gebeurt daar nou?
Een mus op zoek naar eten,
verstoorde wreed mijn gemijmer
en het spel van de twee libellen.
Vlak voor mijn ogen
werd er één van de twee
uit de lucht geplukt,
verscheurt en op gegeten.
Wakker geschud zit ik in mijn stoel.
En de overgebleven libel zit verslagen
tussen de lissen.

Een mus moet ook eten…………….

Leni.

Even koffiepauze.

Even koffiepauze.


Vol verbazing kijk ik naar buiten.
waslijnen vol druppels van de regen,
worden door de zon veranderd in een snoer
van parels en twinkelende sterren,
in alle kleuren van de regenboog.
Ook de bomen en struiken hangen er mee vol.
Een heel licht briesje laat de takken bewegen,
zodat het licht van de sterren
haast mijn ogen verblind.

Heer,wat is dit mooi!!!………………….

Eén twinkelende ster valt naar beneden
en spat als een gewone druppel uit elkaar.

Zo word ook ik weer op aarde gegooid.

Hee,….zou je niet eens aan je werk gaan,
O ja, ik heb nog zo heel veel te doen.

door:Leni.

Sterretje.

Sterretje. 


Een kleine ster

heel hoog

heel ver

staat aan de hemelboog

te stralen.

Ze staat er al

zo vreselijk lang

die kleine ster

zo hoog

 zo ver.

door:Leni.

Op tafel.

Op tafel.

Een vaas vol

prachtige rode rozen

doen mij

van verrukking blozen.

Ze staan als een zonnetje

te schijnen

en laten de kou

uit mijn hart verdwijnen.

Leni.