Hemelvaart


Hemelvaart.

Tree voor tree  naar beneden,
stap voor stap heeft Jezus Zijn leven
op aarde geleefd.
Aan Zijn lijden danken wij onze vrijheid.
Wij zijn vrij van onze zonden,
want door Zijn striemen zijn wij genezen.
Hij is geboren, heeft het Evangelie gebracht,
heeft wonderen verricht, heeft geleden ,
is gekruisigd,
is nedergedaald in de hel.
Is opgestaan en is de trap weer opgegaan, Hemelvaart.
Vanuit de Hemel stuurde Jezus de Heilige Geest,
die nu in mensenharten woont, om ons
de trap op te helpen van ons leven….

leni@vanmarion.nl