Hebreeën 4:15+16+ T 900

 Hebreeën 4:15+16 NBV
Want de Hogepriester die wij hebben is er Eén
Die met al onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat Hij, net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is in zonde.