Zacharia 8:6

Zacharia 8:6 NBV
Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn,
nu onmogelijk,
waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn?
-spreekt de HEER van de hemelse machten.

——

Zacharia 8:6
Uit de Rembrandt Bijbel
Alzo zegt de Heere der heirscharen:
Omdat het wonderlijk is in de ogen
van het overblijfsel dezes volks in deze dagen,
zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de HEERE der heirscharen?