Psalm 93:1

Psalm 93:1 NBG
De HERE is Koning.
Met Majesteit heeft Hij Zich bekleed;
de HERE heeft Zich bekleed,
Hij heeft Zich met kracht omgord.
Vast staat nu de wereld,
zij wankelt niet.

Psalm 32:7

Psalm 32:7
Uit de Rembrandt Bijbel

7.Gij zijt mij een Verberging;
Gij behoedt mij voor benauwdheid;
Gij omringt mij met vrolijke gezangen
van bevrijding.

Psalm 32:7 NBV
7.Bij U ben ik veilig,

U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich
van bevrijding.

Psalm 147:15-18

Psalm 147:15-18 NBV

15.Hij (God)  zendt Zijn bevelen
naar de aarde,
vlug als een renbode
gaat Zijn Woord.
16.Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof,
17.hagel werpt Hij in brokken neer,
wie is tegen Zijn koude bestand?
18.Hij zendt Zijn Woord en alles smelt,
Hij stuurt Zijn adem,
de wateren stromen.

Tekst bij 338 Psalm 27:4+5

Psalm 27:4+5 NBV
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

Tekst bij 226 Psalm 135:5-7


Psalm 135:5-7 NBV

5.Ik weet het: Groot is de HEER
onze HEER overtreft alle goden.
6.De HEER maakt AllES wat Hij wil
in de hemel en op de aarde
en in de diepten van de oceanen.
7.Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksem maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

 

Gedicht bij 279 licht+Psalm 27:1

Licht.

Heer, U bent mijn licht.
Het licht in mijn duisternis.
U verdreef het donker
U verdreef mijn angst.
Nu U mijn licht bent
hoef ik niet meer bang te zijn.

Bij U ben ik veilig!!

Naar Psalm 27:1 NBV
De Heer is mijn licht, mijn behoud.
Wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn.

Tekst bij 190 Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig staat Uw Woord
in de hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven hemel en aarde bestaan,

ALLES is aan U onderworpen!

Uit de Rembrandt Bijbel
Psalm 119:89-91
89.O HEERE!
Uw woord bestaat in der eeuwigheid
in de hemelen.
90.Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht;

Gij hebt de aarde vastgemaakt
en zij blijft staan;

91.Naar Uw verordeningen blijven zij
nog heden staan,
want zij allen zijn Uw knechten.

 

Tek 141+Psalm 135:5-7

Psalm 135:5-7 NBV

5.Ik weet het: groot is de HEER,
onze HEER overtreft alle goden.
6.De HEER maakt alles wat Hij wil
in de hemel en op aarde
en in de diepten van de oceanen.
7.Wolken wekt Hij aan de einder der aarde,
bliksems maakt Hij en de regen valt,
de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.