Tekst bij 610 1Korintiërs 1:9

1 Korintiërs 1:9
uit de Rembrandt Bijbel

9.God is getrouw,
door Welken gij geroepen zijt
tot de gemeenschap van
Zijn Zoon 
Jezus Christus, onzen Heere.

1 Korintiërs 1:9 NBV
9.God, door wie u geroepen bent
om één te zijn 
met
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer,

is trouw.