1Korintiërs 6:11

1 Korintiërs 6:11
uit de Rembrandt Bijbel

…11.En dit waart gij sommigen;
maar gij zijt afgewassen,

maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd,
in den Naam van den Heere Jezus,
en door den Geest onzes Gods.

1Korintiërs 6:11 NBV
11.Sommigen van u zijn dat ooit geweest,
maar u bent gereinigd,
u bent geheiligd,
u bent rechtvaardig verklaard
in de naam van de Heer
Jezus Christus
en door de Geest van onze God.