Romeinen 9:15-18

Romeinen 9:14-18 uit NBV
15.Hij(God) zegt immers tegen Mozes:
IK ben barmhartig voor wie IK barmhartig wil zijn,
IK schenk Genade aan wie IK Genade wil schenken.
16.Alles hangt dus af van God en Zijn barmhartigheid,
niet van de wil of de inspanning van de mens.
17.Zo zegt Hij volgens de Schrift tegen de farao:
IK heb u alleen in leven gelaten om u Mijn macht te tonen
en om iedereen op aarde te laten weten wie IK ben.
18.Dus God is barmhartig voor wie Hij wil
en maakt halsstarrig wie Hij wil.