Romeinen 8:26+27.

scannen0681

Romeinen 8:26+27 uit NBV.
26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
27.God,die ons doorgrondt,weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen
die hem toebehoren.